Štát sa zaviazal k pozemkovým úpravám, dá na to miliardu eur

Po desiatich rokoch stagnácie pozemkových úprav Slovensko konečne rozbehne sceľovanie svojho extrémne rozdrobeného pozemkového fondu. Pellegriniho kabinet schválil program, ktorý, pokiaľ ho budú rešpektovať nasledujúce vlády, by mal v nasledujúcich tridsiatich rokoch priniesť vysporiadanie vlastníctva k pôde. Ako soľ ho potrebujú vlastníci i ekonomika krajiny, náš trvalo udržateľný život v nej.

30.08.2019 12:00
pozemok, úpravy, sceľovanie, komasácia, vidiek Foto: ,
Ročne sa na Slovensku začnú pozemkové úpravy v 120 katastrálnych územiach s predpokladanými nákladmi 30 miliónov eur.
debata (28)

Výzvou pre celú spoločnosť je racionálnejšie a citlivejšie hospodárenie s pôdou, vodou a vôbec so všetkými zložkami prírodného prostredia. Práve k nemu otvárajú cestu pozemkové úpravy. Z 3 559 katas­trálnych území sú zatiaľ dokončené len v 456, treba ich vykonať ešte 3 103. Schválený plán, ktorý predložila vláde ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, ráta, že ročne sa začnú pozemkové úpravy v 120 katastrálnych územiach s predpokladanými ročnými nákladmi 30 miliónov eur.

„Sceľovanie pozemkov, takzvané pozemkové úpravy, prinesú významné výhody vlastníkom, užívateľom, obciam, štátu i krajine,“ povedala po schválení Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Má sa to prejaviť v lepšom zhodnotení pozemkov vlastníkov, efektívnejšom investovaní a v nižších nákladoch pre štát pri výstavbe infraštruktúry. Úpravy majú priniesť zlepšenie ochrany prírody a udržiavanie vody v krajine. Podľa ministerky Matečnej je dôležité, aby štát a nasledujúce vlády dokázali dlhodobo a transparentne zabezpečiť realizovanie pozemkových úprav naprieč vládami a desaťročiami.

Úpravy za vlastné

Slovensko doteraz financovalo pozemkové úpravy predovšetkým z európskych zdrojov. Tie však v poslednom desaťročí úplne ustali.

"Ak sa majú veci zmeniť, budú musieť byť naplno využité nielen kapacity odborníkov v pozemkových úpravách, ale posilnená bude musieť byť aj štátna správa,“ zdôraznila Matečná. Práve obce a okresné úrady a ich pozemkové a lesné odbory majú kľúčovú úlohu pri realizácii pozemkových úprav v ich katastrálnych územiach. Pozemkové úpravy si vyžadujú totiž obrovské množstvo komunikácie s vlastníkmi i úradmi.

Na rozbehnutie pozemkových úprav je k dispozícii v tejto chvíli spolu s projektantmi v štátnej správe 219 odborníkov. V dôsledku desaťročnej stagnácie rady projektantov preriedli. "Keď však každý projektant urobí tri projekty, je to na nábehové obdobie 600 projektov. Situácia by sa mala podľa predsedu predstavenstva Komory pozemkových úprav Vladimíra Uhlíka zvládnuť.

Uhlík dáva do pozornosti aj posilnenie výkonu špecializovanej štátnej správy. Tá v ponovembrovom období prešla štyrmi reorganizáciami. Podľa Uhlíka nemá dostatok pracovníkov, a tak pozemkové a lesné úrady, ako aj katastrálne odbory by nemalo riadiť ministerstvo vnútra, ale v prvom prípade rezort pôdohospodárstva a katastre by mali byť pod správou Úradu geodézie.

"Vzhľadom na nápor prác je dôležité, aby sa špecializované úrady zaoberali tým, čo je ich poslaním, a nie inými povinnosťami, ako je to dnes,“ myslí si Vladimír Uhlík.

Ideálom je jeden vlastník

Podstatou pozemkových úprav je komasácia, teda scelenie rozdrobeného vlastníctva k pôde. Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 milióna vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na jednu parcelu je 11,93 a jeden vlastník priemerne vlastní 22,74 parcely.

S týmto stavom treba konečne skoncovať. "Ideálne je urobiť jednu parcelu z viacerých, a to v jednej jednine, nie v spoluvlastníctve, aby vzniklo k parcele výlučné vlastníctvo,“ upriamil pozornosť na cieľ pozemkových úprav Vladimír Uhlík.

Poradie vykonávania pozemkových úprav určia vlastnícke, užívacie a mimorezortné kritériá. Vlastnícke kritériá sú napríklad počet parciel na jedného vlastníka, počet vlastníkov na parcelu, priemerný počet parciel na liste vlastníctva na hektár, podiel špeciálnych kultúr poľnohospodárskej výroby, podiel poľnohospodárskej pôdy bez špeciálnych kultúr či podiel lesných pozemkov v katastrálnom ú­zemí.

Medzi takzvané užívacie kritériá v katastrálnom území patria počty žiadateľov o priame podpory, viacnásobné deklarácie (počet križovaní), počty mladých farmárov, podiely výmery podnájomných pozemkov, podiely tzv. bielych plôch.

Medzi mimorezortné kritériá patria podpora najmenej rozvinutých okresov, podpora plánovaného budovania infraštruktúry, ako sú cesty či železnice, podpora zadržiavania vody v krajine, ochrana prírody i podpora strategických investícií a priemyselných parkov.

© Autorské práva vyhradené

28 debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #komasácia #sceľovanie pozemkov