Dlžníci na daniach môžu prísť o vodičský

Ak má občan peniaze na používanie automobilu, musí si plniť aj povinnosti voči štátu. Ministerstvo financií chce ľuďom, ktorí neplatia dane, zhabať vodičské preukazy. Inšpiráciu si daňováci vzali od súdnych exekútorov, ktorí už desať rokov berú vodičské rodičom neplatiacim výživné na svoje deti.

, 26.08.2019 14:00
danovy urad, danove priznanie, Foto: ,
Ak vodič daňový dlžník svoj preukaz sám neodovzdá, bude mu zablokovaný v evidencii a zhabaný pri najbližšej cestnej kontrole.
debata (22)

Nová úprava sa bude týkať iba fyzických osôb, a vyňatí budú iba profesionálni vodiči. Problém však môžu mať malí podnikatelia, ktorých auto síce neživí, pri svojom podnikaní ho však nutne potrebujú.

V novele daňového poriadku navrhuje rezort financií zaviesť novú formu exekúcie. Dnes môžu daňováci vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy alebo z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľného majetku i nehnuteľnosti, odobratím hotovosti, predajom cenných papierov či predajom podniku alebo obchodného podielu. Úspešný výber daní a cielený boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac približne o 3,7 miliardy eur. Stále to však nie vždy stačí. Len pri dani z príjmov z prenájmu sa totiž odhaduje za rok 2016 „daňová diera“ vo výške 10,4 až 20,7 milióna eur.

„Z dôvodu efektívneho výberu daní a riadneho plnenia daňových povinností sa zavádza nový druh daňovej exekúcie, a to daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu, a upravuje sa spôsob jej vykonania. Uvedený inštitút má najmä preventívny charakter. V prípade výkonu daňovej exekúcie týmto spôsobom je daňový dlžník nepriamo nútený na splnenie svojej povinnosti, aby mu mohol byť vodičský preukaz vrátený,“ avizuje ministerstvo financií.

Súdni exekútori podobné pravidlo využívajú v prípadoch neplatenia výživného už od roku 2009. Inšpiráciu vtedy našli poslanci v susednom Poľsku, kde takýto zákon prijali už v roku 2005. Navrhovaná zmena daňového poriadku sa dotkne iba fyzických osôb, ktoré dlhujú na dani a majú vodičský preukaz. „V zásade je jedno, o akú daň ide. Aj obce pri miestnych daniach môžu využiť túto formu exekúcie, ak sa rozhodnú, že budú exekúciu vykonávať samy. Uvedená exekúcia je však možná len voči fyzickým osobám,“ upozorňuje hovorkyňa rezortu financií Alexandra Gogová.

Pred samotným zhabaním vodičského oprávnenia príde posledné varovanie. „Pred samotnou exekúciou správca dane zasiela dlžníkovi výzvu na úhradu nedoplatkov v tzv. náhradnej lehote a zároveň upovedomí dlžníka, že ak nedoplatok nebude uhradený, začne s jeho vymáhaním,“ zdôraznila Gogová.

Proti tejto výzve je možné dokonca podať námietku, ktorá má odkladný účinok. Samotná exekúcia bude prebiehať ako každá iná – začne sa vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania. „Následne sa zašle dlžníkovi daňová exekučná výzva, v ktorej bude okrem iného uvedená výška daňového nedoplatku s upozornením, že ak nebude nedoplatok uhradený, správca dane vydá exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Tento príkaz sa zašle orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu dlžníka, ktorý zabezpečí zadržanie vodičského preukazu,“ priblížila Gogová.

Ak vodič daňový dlžník svoj preukaz sám neodovzdá, bude mu zablokovaný v evidencii a zhabaný pri najbližšej cestnej kontrole. To sa však už zrejme nezaobíde bez pokuty od 300 do 1 300 eur. Za jazdu bez platného oprávnenia dokonca hrozí aj zákaz riadenia vozidla od 1 až do 5 rokov.

Ministerstvo spravodlivosti návrhu vyčítalo, že opomína sociálny rozmer. „V niektorých prípadoch je práve vodičský preukaz jediným príjmom rodiny, napr. samoživiteľ vodič, vodič s jediným príjmom v rodine, rodič vodič, ktorý má vyživovaciu povinnosť, a podobne, najmä pokiaľ ide o fyzické osoby,“ argumentoval rezort v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Mohol by sa podľa nich dosiahnuť presne opačný efekt. „Vzhľadom na to, že dotknutá osoba by prišla o vodičský preukaz, prišla by o zamestnanie, stratila by zdroj príjmov, a teda nemala by ako, respektíve z čoho vzniknutý daňový nedoplatok zaplatiť,“ pripomenulo ministerstvo spravodlivosti.

Podľa rezortu môže takáto právna úprava ochromiť malých aj stredných podnikateľov. „Pokiaľ je daňový dlžník držiteľom vodičského preukazu, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou plnenia jeho podnikateľských aktivít, prípadne súčasťou plnenia jeho pracovných povinností, a tento mu bude zadržaný v dôsledku jeho dočasnej platobnej neschopnosti, akým spôsobom si zabezpečí príjem na to, aby vôbec mohol svoje dlhy uhradiť a nedostal sa do situácie jeho absolútnej platobnej neschopnosti?!," vyčítalo návrhu ministerstvo spravodlivosti. Podľa rezortu tento stav môže ochromiť nielen konkrétny daňový subjekt, ale môže nastať aj reťazová reakcia.

Daňováci námietku uznali, ustúpili však iba v prípade vodičov z povolania. „Tento druh exekúcie nemôže byť uplatnený u neplatičov, ktorí sú vodičmi z povolania. Týmto vodičský preukaz zadržaný nemôže byť, nakoľko je potrebný na výkon ich povolania,“ uvádza ministerstvo financií. Ak však dlžník na daniach používa auto ako dopravný prostriedok na cestu do práce, na výnimku to nestačí, pretože podľa rezortu financií „auto nie je primárnou podmienkou na výkon jeho povolania“.

Exekvovať tak nebudú môcť napríklad vodiča kamióna, mestskej hromadnej dopravy či diaľkového autobusu, vodiča sanitky ani taxikára.

Návrh v stredu schválila vláda a v septembri by sa ním mal zaoberať aj parlament. Ak ho poslanci odsúhlasia, platiť by mal už od 1. januára 2020.

© Autorské práva vyhradené

22 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #ministerstvo financií #vodičské preukazy
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy