Štát chce sceliť rozdrobenú slovenskú pôdu, bude to stáť stámilióny

Historický míľnik pre vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR, ktorý v stredu schválila vláda.

21.08.2019 22:54
debata (56)

Štát spúšťa komplexné pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú celého Slovenska. Realizácia pozemkových úprav je potrebná ešte v 3 103 katas­trálnych územiach. Každoročne by mal štát spustiť pozemkové úpravy v 120 katastrálnych územiach počas 30 rokov. Podľa Matečnej tak končí extrémna rozdrobenosť pôdy, ktorá sťažuje život občanom, firmám i štátu.

„Sceľovanie pozemkov, takzvané pozemkové úpravy, prinesú významné výhody vlastníkom, užívateľom, obciam, štátu i krajine. Či už pôjde o zhodnotenie pozemkov vlastníkov, realizovanie investícií, nižšie náklady pre štát pri výstavbe infraštruktúry alebo zlepšenie ochrany prírody a udržiavanie vody v krajine. Návrh, ktorý dnes schválila vláda, sme vypracovali spolu so špičkovými odborníkmi a je historickým míľnikom pri riešení najväčšieho problému vlastníckych vzťahov a pozemkového práva na Slovensku,“ povedala v stredu Gabriela Matečná.

Podľa ministerky Matečnej je dôležité, aby štát a nasledujúce vlády dokázali dlhodobo a transparentne zabezpečiť realizáciu pozemkových úprav naprieč vládami a desaťročiami. Vicepremiérka pritom navrhla vláde viacero opatrení. Využité budú musieť byť naplno nielen kapacity odborníkov v pozemkových úpravách, ale posilnená bude musieť byť aj štátna správa.

Šéfka agrorezortu v stredu predstavila aj kritériá výberu katastrálnych území, ktoré budú vplývať na poradie realizácie pozemkových úprav. Sú nimi tzv. vlastnícke kritériá, ako sú počet parciel na jedného vlastníka, počet vlastníkov na parcelu, priemerný počet parciel na liste vlastníctva na hektár, podiel špeciálnych kultúr poľnohospodárskej výroby, podiel poľnohospodárskej pôdy bez špeciálnych kultúr, či podiel lesných pozemkov v katastrálnom ú­zemí.

Medzi takzvané užívacie kritériá v katastrálnom území patria počty žiadateľov o priame podpory, viacnásobné deklarácie (počet križovaní), počty mladých farmárov, podiely výmery podnájomných pozemkov, podiely tzv. „bielych plôch“. Medzi mimorezortné kritériá patria podpora najmenej rozvinutých okresov, podpora plánovaného budovania infraštruktúry, ako sú cesty či železnice, podpora zadržiavania vody v krajine, ochrana prírody i podpora strategických investícií a priemyselných parkov.

Rozdrobenosť vlastníctva pôdy a komplikácie v užívateľských vzťahov majú na Slovensku podľa agrorezortu korene v dedičskom uhorskom pozemkovom práve a neskôr v kolektivizácii. Dôsledkom toho vznikajú nevyjasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi. Vlastníci majú problém dostať sa k užívaniu svojich pozemkov. Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 milióna vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na jednu parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemer vlastní 22,74 parciel.

„Pozemkové úpravy sú jediným efektívnym nástrojom na riešenie tejto katastrofálnej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, kľúčovým nástrojom na vyriešenie problémov slovenského poľnohospodárstva s tým spojeným a zároveň môžu naštartovať mnohé rozvojové programy obcí, malé a stredné podnikanie,“ uzavrela ministerka Gabriela Matečná.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) stredajšie rozhodnutie vlády víta. Roky neriešená situácia s rozdrobenosťou pôdy totiž podľa komory mala a stále aj má výrazne negatívny vplyv na hospodárenie na pôde, investičné zámery, chod miest a obcí, činnosť poľnohospodárov a vzhľad krajiny a celkovo stav životného prostredia.

„Na vládou odobrené komplexné úpravy sme čakali 30 rokov. Oceňujeme pozitívny postoj vlády SR k tejto téme. Komplexné pozemkové úpravy nielenže vyriešia vlastnícke vzťahy na pôde, ale aj vzhľad krajiny,“ uviedol v reakcii na spustenie komplexných pozemkových úprav predseda SPPK Emil Macho. Zároveň vyzval všetky budúce vlády, aby pozemkové úpravy nepodceňovali a každý rok na ne vyčlenili potrebných 30 miliónov eur.

56 debata chyba
Viac na túto tému: #pozemok #pôda #Gabriela Matečná #komasácia #pozemkové úpravy