Palčák: Liberalizáciu železníc treba vnímať pozitívne

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák hodnotí liberalizáciu železníc pozitívne. Práve tento krok by mal podľa neho priniesť vyššiu kvalitu služieb pre cestujúcich a zároveň znížiť náklady pre štát.

, 19.08.2019 08:00
debata (15)

Ministerstvo dopravy spustilo liberalizáciu železníc súťažou na trať Žilina – Rajec. Po novom má fungovať už od februára budúceho roku. Ako hodnotíte tento krok? Dá sa to stihnúť?

Proces liberalizácie trhu s dopravnými službami v železničnej doprave na Slovensku je dôležitý z hľadiska zabezpečenia ďalšieho rastu kvality a ekonomickej efektívnosti železničnej osobnej dopravy. Verejná súťaž na výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať dopravnú obsluhu na trati Žilina – Rajec je jednou z troch súťaží, ktoré by mali proces liberalizácie na Slovensku zintenzívniť. Tento krok by mal priniesť vyššiu kvalitu prepravných služieb pre cestujúcich a znížené náklady pre objednávateľa týchto služieb, teda štát. Preto je tento krok potrebné vnímať pozitívne.

Kde vidíte najväčšie nedostatky?

Každá verejná súťaž, samozrejme, prináša aj určité riziká a vzhľadom na to, že kritériom na vyhodnotenie ponúk bude ekonomická výhodnosť, existuje riziko, či vybraný uchádzač bude schopný zabezpečovať službu za daných podmienok počas celej doby prevádzkovania dopravy na danej trati. Výberová komisia však určite prihliada aj na minulosť uchádzačov a ich schopnosť zabezpečiť prevádzku železničnej dopravy podľa požiadaviek Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Ako nedostatok je možné vnímať súčasný nepriaznivý technický stav jednokoľajnej trate Žilina – Rajec, ktorý má vplyv na priepustnosť trate. Bez investičných opatrení zameraných na modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia a skapacitnenie infraštruktúry nebude možné adekvátne uspokojiť predpokladaný potenciálny dopravný dopyt a zabezpečiť kvalitné prepravné služby zo strany dopravcu, najmä z hľadiska času prepravy. To má vplyv aj na súčasnú nízku mieru konkurencieschop­nosti voči ostatným druhom dopravy, najmä voči individuálnej automobilovej doprave.

Ako bude takáto súkromná trať fungovať?

Prevádzku trate bude naďalej zabezpečovať manažér infraštruktúry, teda Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Dopravca bude rovnako ako akýkoľvek iný dopravca za využívanie trate platiť úhrady manažérovi infraštruktúry v súlade s platnou legislatívou. Dopravca bude prevádzkovať vlastné vlaky, pričom môže ísť o jeho vlastné dráhové vozidlá, ale potrebné kapacity môže zabezpečiť aj prenájmom od iných dopravcov.

V akom stave je úsek trate v súťaži? Aké investície bude musieť víťaz súťaže urobiť?

Ako už bolo uvedené, trať nie je v optimálnom stave z technického a technologického hľadiska. Bolo by vhodné na nej realizovať určité investičné opatrenia zamerané predovšetkým na zvýšenie jej priepustnosti. Tieto investície však nebude realizovať víťazný dopravca, ale štát prostredníctvom manažéra infraštruktúry, teda ŽSR. Z hľadiska investícií víťaz súťaže bude musieť zabezpečiť kvalitatívnu úroveň svojich vlakových súprav podľa požiadaviek štátu a poskytovať atraktívne prepravné, prípadne aj doplnkové služby pre cestujúcich.

15 debata chyba
Viac na túto tému: #vlaky #ľubomír palčák #Železnice Slovenskej republiky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy