Ostrý súboj o vlaky, v hre je viac ako tridsať tratí

Vlaky hrajú na Slovensku popri autách a autobusoch dlhodobo až tretie husle. Štát to chce najnovšie zmeniť zvyšovaním konkurencie. Spolu o viac ako tridsať tratí majú súťažiť popri štátnom prepravcovi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) aj súkromní dopravcovia. V tendri má uspieť ten, kto ponúkne najlepšiu cenu aj kvalitnejšie služby pre cestujúcich.

19.08.2019 06:00
debata (28)

Ako prvé sa začína súťažiť o prevádzku 21-kilometrovej trate zo Žiliny do Rajca. Víťaz by mal trať obsluhovať desať rokov. A to už od februára 2020.

Následne sa bude súťažiť o ďalšie dve trate. „Vyhlásenie súťaže na trati Bratislava – Komárno predpokladáme na prelome augusta a septembra a v ďalšom časovom horizonte bude nasledovať súťaž na Košice – Moldava nad Bodvou,“ informoval rezort dopravy.

Súkromní dopravcovia môžu pribudnúť aj v ďalších regiónoch. „Vo výbere tratí, ktoré bude možné súťažiť v budúcnosti, je ďalších 30 tratí, každá iného technického charakteru a aj rozsahu dopravy. Ich konkrétny výber bude nadväzovať aj na strategické zámery v rozvoji železničnej dopravy, modernizácie či elektrifikácie,“ dodalo ministerstvo.

V minulosti štát uvažoval aj o trati Bratislava – Banská Bystrica. Spolu je na Slovensku 196 tratí s dĺžkou 3 580 km. V posledných rokoch nepribudli žiadne nové trate, naopak, pravidelne sa objavujú hrozby ich rušenia, keďže počet cestujúcich na vedľajších trasách klesá, keďže štát a kraje ich často nevedia zatraktívniť.

Zatiaľ najväčším impulzom bol v novembri 2014 nástup súkromného RegioJetu na trať Bratislava – Košice. S dopravcom poklesli ceny, predaj lístkov cez internet bol pružnejší, cestujúci mali k dispozícii novšie vlaky aj občerstvenie. RegioJet však časom začal ceny zvyšovať a kritizoval štát, že nemôže súťažiť so štátnym dopravcom, v ktorom dostali žiaci a seniori možnosť cestovať zadarmo. Napokon RegioJet na konci januára 2017 z hlavnej trate odišiel a zostal len na trasách z Bratislavy do Komárna a z Košíc do Prahy cez Žilinu.

Je otázne, či na menej využívaných tratiach ako je Žilina – Rajec môže súkromník uspieť, keď nemá v rukách rozvoj v celom regióne. V minulosti sa uvažovalo, že tieto trate prejdú pod kraje a tie budú rôznymi podujatiami či komplexnejšími službami lákať cestujúcich, aby sa trate oživili. V súčasnosti štát uvažuje najmä o tom, že skvalitní infraštruktúru tak, aby boli vlaky nielen lacnejšie, ale aj dostatočne rýchle. Dôležité je tiež nadväzovanie spojov pri prestupoch z vlaku na prímestskú či mestskú hromadnú dopravu.

Podľa analytika je liberalizácia trate zo Žiliny do Rajca správna. „Tento krok by mal priniesť vyššiu kvalitu prepravných služieb pre cestujúcich a znížené náklady pre objednávateľa týchto služieb, teda štát v zastúpení ministerstva dopravy, preto je tento krok potrebné vnímať pozitívne,“ hovorí šéf Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák. Ako nedostatok je podľa neho možné vnímať súčasný nepriaznivý technický stav jednokoľajnej trate Žilina – Rajec, ktorý má vplyv na priepustnosť trate. „Bez investičných opatrení zameraných na modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia a skapacitnenie infraštruktúry nebude možné adekvátne uspokojiť predpokladaný potenciálny dopravný dopyt a zabezpečiť kvalitné prepravné služby zo strany dopravcu, najmä z hľadiska času prepravy,“ dodal.

Rezort dopravy s investíciami na trati zo Žiliny do Rajca počíta. „Prevádzkovateľ trate sa nemení, zostávajú ním aj naďalej Železnice Slovenskej republiky, ktoré sa o trať starajú aj dnes. Keďže však počítame aj s rozširovaním dopravy, už dnes máme so ŽSR pripravených niekoľko opatrení, vrátane investičných, ktoré umožnia nasadiť viac vlakov na celom úseku a zrýchliť dopravu. Samotný víťazný uchádzač do infraštruktúry nebude musieť vkladať nič, jeho základnou úlohou je zabezpečiť len vlakové súpravy a personál, ktorý bude na nich jazdiť,“ vysvetlil rezort dopravy.

Skúsenosti zo súťaže chce štát využiť pri rozhodnutí o ďalšom postupe liberalizácie. „Teda aké balíky tratí má zmysel súťažiť ako jeden celok či v akom časovom horizonte. Cieľom je kvalitná a dostupná doprava, ktorá bude pre štát výhodná a prinesie konkurenčné prostredie, a tým lepšie služby pre cestujúcich,“ zdôraznilo v stanovisku ministerstvo dopravy.

Trate sa privatizovať nebudú

Štát sa nechce zbavovať tratí, ale súťažou chce zaistiť lepšie služby. „V prvom rade nejde o súkromnú trať. Bude to vždy doprava vo verejnom záujme. Novinkou je len to, že si rezort dopravy nebude dopravcu vyberať priamo, ale o túto dopravu môže zabojovať každý, kto má licenciu pre osobnú železničnú dopravu. Úspešný uchádzač bude v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať trať počas obdobia 10 rokov. Štát bude uhrádzať hodnotu straty, ktorá prirodzene vzniká vo vlakoch objednávaných štátom, keďže daný dopravca musí rešpektovať štátom regulovanú cenu cestovného vrátane zliav,“ upozornil rezort.

Súťaž počíta s prípadným navyšovaním počtu vlakov podľa vývoja prepravených cestujúcich. „Takže nejde o žiadne zabetónovanie rozsahu dopravy, práve naopak, súťaž počíta s rozvojom dopravy a záujmom verejnosti využívať vlaky. Práve súťaž má priniesť zvyšovanie kvality cestovania a služieb pre cestujúcich,“ dodalo ministerstvo.

Niektorí dopravcovia si však myslia, že nemajú dostatočný čas na prípravu. Podľa hovorcu Regiojetu Aleša Ondrůja je termín začatia prevádzky od 1. 2. 2020 úplne nereálny. „Dopravcovia, ktorí by sa chceli prihlásiť, nebudú mať možnosť sa za takú krátku dobu pripraviť. Podľa uvedených termínov by na prípravu po vyhlásení výsledkov malo zostať niečo okolo 2–3 mesiacov, čo je nereálne krátka doba. Napríklad len nábor nových zamestnancov, ktorí musia najprv podať výpovede s dvojmesačnou výpovednou lehotou, bude každému dopravcovi trvať najmenej pol roka,“ upozornil Ondrůj.

V prípade zaistenia vozidiel sú tieto lehoty podľa neho ešte dlhšie a najkratšia možná doba je od vyhlásenia výsledkov súťaže do termínu začatia prevádzky najmenej 13–15 mesiacov.

„Súťaž musí byť navyše nediskriminačne otvorená všetkým dopravcom z členských krajín EÚ – nielen dopravcom usadeným aktuálne na Slovensku.“ Ako príklad Ondrůj uviedol aktuálne vyhlásené výberové konanie tiež na vlaky na tratiach v Bavorsku. „Tamojší objednávateľ počíta so začatím prevádzky v roku 2023. V ČR tiež pri všetkých výberových konaniach bola lehota medzi podpísaním zmluvy a začatím prevádzky najmenej jeden rok,“ dodal Ondrůj.

Záujem o rozvoj železničnej dopravy na Slovensku má aj dopravca Arriva. „Vítame prvú súťaž týkajúcu sa poskytovania služieb cestujúcim na regionálnych železničných tratiach. O prevádzku vlakových liniek na trati Žilina – Rajec sa budeme uchádzať a v úzkom časovom pásme, ktoré nám dáva vyhlásený tender k dispozícii, sa budeme usilovať podať kvalifikovanú ponuku,“ uviedol László Ivan, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku.

Nahrávka pre ZSSK?

Podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislava Cenkého krátky čas na prípravu zo strany záujemcov a vyžadovaný rýchly nástup na trať nahráva štátnej ZSSK.

„Navrhujeme, aby príprava cieľov, podmienok, spôsobu a postupu liberalizácie železničnej osobnej dopravy bola zahrnutá do hlavných úloh pripravovanej Národnej dopravnej agentúry, ktorá by mala byť zodpovedná za koncepčné riešenie verejnej dopravy SR. Súčasný zámer liberalizácie navrhujeme pozastaviť a pokračovať v ňom až po vytvorení plánu dopravnej obsluhy, a to najneskôr o päť rokov. Akékoľvek nové zmluvy na dopravnú obslužnosť uzatvárané po roku 2019 odporúčame uzavrieť na prechodné obdobia najviac päť rokov,“ dodal Cenký.

Aj podľa opozičného hnutia OĽaNO je plánovaná liberalizácia osobnej vlakovej dopravy na regionálnej trati Žilina – Rajec iba spôsob, ako na nej „zabetónovať“ súčasného štátneho dopravcu ZSSK na ďalších desať rokov.

Predbežné oznámenie o liberalizácii danej trate však rezort dopravy zverejnil pred rokom v úradnom vestníku EÚ.

„Aj z tohto dôvodu môžeme povedať, že prípadní záujemcovia/do­pravcovia mali dostatok času pripraviť sa. Dodáme, že trať Žilina – Rajec je z dopravného hľadiska jednoduchá a aj preto veríme, že viac ako pol roka je dostatočný priestor na komplexnú prípravu takejto dopravy,“ reagovalo ministerstvo.

© Autorské práva vyhradené

28 debata chyba
Viac na túto tému: #vlaky #RegioJet #Železničná spoločnosť Slovensko