Malí akcionári Slovnaftu sa boja, že prídu o peniaze pri výkupe akcií

Malí akcionári spoločnosti Slovnaft nie sú spokojní s ponúknutou cenou za odpredaj ich akcií maďarskej skupine MOL a s celým procesom dobrovoľného výkupu akcií.

25.07.2019 14:12
debata (1)

„Spoločnosť MOL deklarovala záujem zvýšiť svoj podiel v spoločnosti Slovnaft na 100 percent. V dobrovoľnej ponuke na prevzatie spoločnosť MOL ponúkla, že odkúpi zvyšné akcie Slovnaftu za cenu 84 eur za jednu akciu. Ponúknutá cena je podľa nás neprimerane nízka a neodzrkadľuje všeobecnú hodnotu jednej akcie Slovnaftu,“ informovalo občianske združenie OZ-Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft.

Návrh ponuky spoločnosti MOL na dobrovoľný výkup 1,44 % akcií Slovnaftu, ktoré vlastnia menšinoví akcionári, schválila Národná banka Slovenska (NBS). Ponuka platila od 10. mája do 18. júla. Ako uviedlo pre agentúru SITA tlačové oddelenie spoločnosti MOL, v tomto období sa v rámci nej previedlo vyše 32 tisíc akcií.

„Kúpna cena za akciu v tejto ponuke bola stanovená na úrovni 84 eur, čo presiahlo 12-mesačnú priemernú cenu akcií, za ktorú sa s nimi obchodovalo na Burze cenných papierov v Bratislave do oznámenia záujmu spoločnosti MOL podať dobrovoľnú ponuku na odkup akcií,“ uviedla maďarská energetická skupina.

Občianske združenie sa obáva, že vytesňovanie malých akcionárov zo spoločnosti Slovnaft bude prebiehať za podmienok, ktoré nebudú výhodné pre malých akcionárov. "Podľa výsledkov práve skončenej dobrovoľnej ponuky na prevzatie je zrejmé, že ‚odkúpenie‘ všetkých akcií malých akcionárov Slovnaftu bude možné zrealizovať len procesom vytesnenia, t.j. núteného ‚odkupu‘ zostávajúcich akcií, ktorý sa podľa doterajších krokov a vyhlásení v najbližšej dobe uskutoční,“ uviedlo občianske združenie. Prostredníctvom svojich právnikov podalo združenie na Burzu cenných papierov v Bratislave a na Národnú banku Slovenska podnety na zrušenie niektorých burzových obchodov.

„V rámci dobrovoľnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti Slovnaft sa vyskytlo niekoľko podozrivých obchodov. Za niektorými týmito obchodmi by mohla byť snaha manipulovať cenu akcií Slovnaftu,“ dodal partner advokátskej kancelárie Vivid Legal Dušan Mihaleje.

Spoločnosť MOL v rámci dobrovoľnej ponuky zvýšila svoj podiel v spoločnosti Slovnaft z 98,56 % na 98,72 %. „Pri príprave a realizácii dobrovoľnej ponuky na prevzatie akcií sme dodržali všetky príslušné predpisy, ktoré boli vytvorené aj na ochranu menšinových akcionárov,“ zdôraznila firma MOL. Podľa nej dobrovoľnú ponuku riadil nezávislý obchodník s cennými papiermi, ktorý bol taktiež schválený NBS pred zverejnením ponuky.

MOL tvrdí, že realizácia obchodov v rámci ponuky na prevzatie bola mimo jej kontroly. Išlo o burzové obchody podľa štandardných burzových pravidiel. „Nezistila sa žiadna manipulácia alebo iné nezrovnalosti. Obchody sa uskutočnili aj v súlade so schválenými podmienkami ponuky na prevzatie. Odmietame akékoľvek podozrenia z manipulácie, keďže do obchodov ani komunikácie s akcionármi sme priamo nevstupovali a tieto sa uskutočnili prostredníctvom banky. Bolo na dobrovoľnom rozhodnutí každého minoritného akcionára, či ponuku akceptuje a akcie predá, alebo ju odmietne,“ zdôraznilo tlačové oddelenie spoločnosti MOL. Skupina v súčasnosti vyhodnocuje výsledky verejnej ponuky.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovnaft #MOL #akcionári