Polročné príjmy z mýta dosiahli 110 miliónov eur

Elektronický výber mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS) v júni tohto roka dosiahol 18,36 mil. eur. Oproti rovnakému mesiacu pred rokom je to menej o 2,2 %, alebo o 420 tis. eur. Príjmy z mýta v prvom polroku predstavovali 110 mil. eur a medziročne vzrástli o 3,6 %, resp. o 3,81 mil. eur.

17.07.2019 08:47
debata (9)

Ako informovala mýtna spoločnosť SkyToll, a. s., nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roka získalo 19 790 vozidiel nad 3,5 tony, z toho 16 026 zo Slovenska.

Ako agentúru SITA informoval riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký, zavedenie elektronického výberu mýta zvýšilo príjmy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. „Bohužiaľ, spoplatnenie ciest sa nedotiahlo do takého stavu, ktorý by bol vyhovujúci a umožňoval by vybraté peniaze investovať do tých ciest, kde sa mýto vybralo. NDS dostáva peniaze aj z mýta, ktoré sa vyberie na cestách I. triedy, a to napriek tomu, že ich nevlastní a neudržiava,“ upozornil Cenký. Slovenská správa ciest (SSC) tieto cesty udržiava a opravuje, no peniaze z mýta za ne nedostáva. „Výsledkom je, že jej chýbajú financie nielen na údržbu a opravy, ale aj na rozširovanie pôvodnej cestnej siete,“ poznamenal.

Na vymedzených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest sa v júni vybralo na mýte 12,42 mil. eur a za šesť mesiacov 74,96 mil. eur. Uhradené mýto na cestách prvej triedy v šiestom mesiaci dosiahlo 5,94 mil. eur a za polrok 35,01 mil. eur. „Z celkovej sumy júnového výberu mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 45,6 %. Za pol roka sa na vybranom mýte podieľali 46,5 %. Dňom s najvyšším denným výberom v sledovanom mesiaci bol 17. jún so sumou 877 254 eur,“ uviedol manažér pre komunikačnú stratégiu a PR SkyToll-u Anton Bódis.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. júnu 2019 zaregistro­vaných 273 344 palubných jednotiek. Oproti máju ich počet vzrástol o 2 213 kusov, vozidlá zo zahraničia využívali 73,1 % palubných jednotiek. „V júni využívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 39 938 vozidiel, čo je oproti predchádzajúcemu mesiacu menej o 55 vozidiel,“ priblížil Bódis. Mobilné jednotky vynucovania riešili v júni 541 prípadov porušenia zákona o výbere mýta a od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 5 735 eur. Počet prípadov porušenia zákona o výbere mýta za šesť mesiacov dosiahol 3 211, medziročne klesol o 80, resp. o 2,4 %. Dodatočne vybraté mýto za polrok bolo v objeme 36 077 eur, oproti tomu istému obdobiu vlani je to menej o 1 542 ur, alebo o 4,1 %.

Nepriaznivý stav je podľa riaditeľa IDH aj na cestách nižšej kategórie, ktoré spoplatnené nie sú. „Malo by sa preto zaviesť aj spoplatnenie ciest nižšej kategórie pre nákladnú dopravu (II. a III. triedy) a výber mýta by mal byť prerozdelený správcom týchto ciest, čiže samosprávnym krajom. Týmto by sa získali finančné prostriedky na opravu a údržbu regionálnych ciest a budovanie obchvatov miest a obcí, kde nákladná doprava značne znižuje kvalitu života obyvateľov,“ navrhuje Cenký.

SkyToll prevádzkuje systém elektronického výberu mýta pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony s využitím satelitnej technológie GPS-GSM od začiatku roka 2010. Na základe zmluvy s NDS ako správcom výberu mýta z roku 2009 má SkyToll prevádzkovať systém trinásť rokov do roku 2022.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #Mýto