DSS by privítali daňové úľavy pre II. pilier pri dobrovoľných vkladoch

Opätovné zavedenie daňových úľav na platenie dobrovoľných príspevkov do druhého piliera by bolo prospešné pre celý dôchodkový systém. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti Miroslav Kotov.

08.07.2019 09:34
debata (9)

„My by sme to privítali, pretože každá daňová úľava je motivátorom pre ľudí, aby si sporili, čiže aj týmto spôsobom by štát mohol podporiť dobrovoľné sporenie si na dôchodok,“ povedal.

Šéf najväčšieho správcu úspor v druhom pilieri poukázal na to, že druhý pilier je najlacnejšia forma sporenia si na dôchodok.

„Naše poplatky sú rádovo nižšie ako pri iných subjektoch, kde si ľudia môžu dobrovoľne sporiť na dôchodok, či sú to treťopilierové spoločnosti alebo podielové fondy,“ povedal. Upozornil tiež na to, že dôchodkové spoločnosti majú výrazne nižšie daňové zaťaženie fondov pre sporiteľov.

„V prípade penzijných fondov sporiteľ neplatí daň z príjmu, čiže nezdaňuje sa zisk zarobený investovaním. Okrem toho, príjmy penzijných fondov z dividend či úrokov sú v niektorých krajinách zdaňované nižšími sadzbami. Ide teda o dvojnásobné daňové zvýhodnenie,“ tvrdí Kotov.

Dobrovoľné príspevky majú podľa Kotova veľký potenciál pomerne výrazne ovplyvniť konečnú výšku úspor. „Keby sme si len každý mesiac prispievali 10 eurami a keď zákonné odvody sú 50 až 100 eur, tak stále je to pomerne významná časť odvodov a keby to človek robil dlhodobo a pravidelne, tak prínos na konci je naozaj obrovský,“ povedal. Túto možnosť však podľa neho využíva len pár percent sporiteľov.

„Nie sú to výrazné čísla, ale to číslo rastie,“ uviedol. Dobrovoľné príspevky sú podľa neho rádovo v desiatkach eur. „Z času na čas sa nájde klient, ktorý pošle jednorazovo vyššiu sumu, ale to sú ojedinelé prípady,“ dodal.

Sporitelia v druhom pilieri si môžu na svoj účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti okrem povinných príspevkov príspevkov posielať aj dobrovoľné príspevky. Dôchodkové spoločnosti nemajú stanovenú minimálnu alebo maximálnu sumu dobrovoľného príspevku a sporiteľ ani nie je povinný posielať takýto príspevok na svoj účet každý mesiac. Platenie dobrovoľných príspevkov si však musí sporiteľ zmluvne dohodnúť s jeho penzijnou spoločnosťou. Výhodou dobrovoľných príspevkov je to, že si za ne sporiteľ nemusí kupovať doživotný dôchodok. Tieto príspevky si tak môže aj spolu s výnosmi vybrať z účtu v penzijnej spoločnosti po dosiahnutí dôchodkového veku.

V rokoch 2013 až 2016 bolo platenie dobrovoľných príspevkov daňovo zvýhodnené, a to do výšky 2 % zo základu dane sporiteľa. Maximálna suma daňovo uplatniteľných príspevkov za rok 2016 bola 1 029 eur. Preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky do druhého piliera sporiteľovi znižovali základ dane a tým aj samotnú daň. Zamestnanec s hrubou mzdou 1 000 eur si mohol každý mesiac posielať do druhého piliera dobrovoľný príspevok vo výške 20 eur, teda ročne 240 eur, čím na dani z príjmov ušetril 45,60 eura ročne. Od roku 2017 sa daňové zvýhodnenie dobrovoľných príspevkov zrušilo, keďže sadzba na povinné príspevky začala stúpať z pôvodných 4 % o 0,25 percen­tuálneho bodu ročne na konečných 6 % v roku 2024.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #II. pilier