Budú chýbať peniaze v zdravotníctve?

Medzi veľkých veriteľov patria aj zdravotné poisťovne. Upozorňujú, že zastavenie starých exekúcií nebude pre ne lacné. Zdravotnícky rezort si myslí, že rozpočty poisťovní tým veľmi neutrpia.

07.07.2019 20:00
debata (20)

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) registruje 248-tisíc exekučných konaní v objeme do 220 miliónov eur. „Celkové trovy starých exekúcií by mohli dosiahnuť okolo 10,4 milióna eur s DPH. Zároveň však bude potrebné zohľadniť aj straty z odpísania príslušných pohľadávok,“ spresnila hovorkyňa VšZP Slávka Gáborová.

Štátna poisťovňa neplánuje rezignovať na opätovné vymáhanie pohľadávok. Vyrátala však, že počas trvania novej exekúcie budú vznikať ďalšie trovy exekútora, pričom v prípade jej nevymoženia ich to vyjde minimálne 60 eur na jednu vec. Gáborová pripomenula, že súčasťou diskusií o návrhu zákona boli aj otázky dosahu na veriteľov, vrátane verejnej správy, a možných priamych či nepriamych kompenzácií. „Pokiaľ nám je známe, tieto otázky sú stále otvorené,“ uviedla.

Zdravotná poisťovňa Union vedie niekoľko desiatok tisíc exekučných konaní asi za 48 miliónov eur. Zákon považuje za absolútne nekoncepčný, oslabujúci vymožiteľnosť práva a zaťažujúci veriteľov. Hovorca poisťovne Matej Neumann zdôraznil, že Union podá návrhy na vykonanie exekúcie opakovane. „Náklady spojené so zastavením exekúcie by pre Union zdravotnú poisťovňu boli vo výške približne 4,7 milióna eur. Tento finančný dopad však vôbec nie je zohľadnený pri financovaní zdravotných poisťovní pre rok 2019 v rámci návrhu štátneho rozpočtu. Zdravotníctvo v dôsledku prijatej právnej úpravy prichádza o finančné prostriedky, ktoré by mohli byť použité na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov,“ upozornila poisťovňa.

Nemalé peniaze to bude stáť aj zdravotnú poisťovňu Dôvera. „Dôjde k zastaveniu viac ako 200-tisíc exekúcií našich pohľadávok. Zastavené exekúcie sa budú týkať pohľadávok v sume 92 mil. eur dlžného poistného. Naše náklady na zastavenie exekúcií budú v hodnote okolo 11 mil. eur,“ objasnil hovorca poisťovne Matej Štepianský. Nevylúčil, že budú od štátu žiadať kompenzáciu. Ministerstvo zdravotníctva považuje obavy, že peniaze budú zdravotníctvu chýbať, za nedôvodné. Pripomenulo, že úspešnosť vymožiteľnosti dlhov v exekúcii s plynúcim časom výrazne klesá. V mnohých prípadoch podľa neho ide o exekúcie, ktoré by aj tak boli skôr či neskôr zastavené pre nemajetnosť a nevymožiteľnosť pohľadávky. "Táto legislatívna zmena by nemala výrazne ohroziť rozpočtované príjmy zdravotných poisťovní, nakoľko úspešnosti výberu poistného je viac ako 97 percent. Treba zohľadniť aj to, že je možné podať nové návrhy,“ uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že ministerstvo po schválení zákona zatiaľ neeviduje žiaden podnet od poisťovní.

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #veritelia #zdravotné poisťovne