Dôchodkový strop už funguje, zatiaľ ho ešte nikto nevyužije

Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ženy pôjdu do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Od 1. júla začal platiť ústavný zákon, ktorý rieši dôchodkový strop.

02.07.2019 13:40
debata (1)

Do Ústavy SR sa dostala formulácia, že „vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov“. Ženám, ktoré vychovali jedno dieťa, bude znížený vek odchodu do dôchodku o šesť mesiacov. Matky, ktoré vychovali dve deti, budú odchádzať do dôchodku o jeden rok skôr a ženy s troma a viac deťmi budú zvýhodnené o rok a pol.

Hoci sa od júla zaviedol dôchodkový strop, vek odchodu do dôchodku sa bude naďalej zvyšovať až do dosiahnutia samotného stropu. Ten sa prvýkrát dotkne až tých žien, ktoré sú narodené v roku 1960 a vychovali dve, tri alebo viac detí. Sociálna poisťovňa (SP) upozornila, že žena narodená v tomto roku s dvoma vychovanými deťmi pôjde do dôchodku v 63 rokoch a v prípade ženy narodenej v rovnakom roku, ktorá však vychovala tri a viac detí, bude strop 62 rokov a šesť mesiacov.

V parlamente je v súčasnosti novela zákona o sociálnom poistení, ktorá definuje podmienky výchovy dieťaťa, taktiež rieši aj výchovu, na ktorú môžu mať nárok obaja manželia. Primárne by sa však mala výchova zohľadňovať ženám. Novela však rieši aj osobitné životné situácie, keď sa bude výchova detí zohľadňovať mužovi. SP uviedla, že v prípade mužov by sa mal dôchodkový strop dotknúť tých, ktorí sa narodili v roku 1958, ak vychovali tri a viac detí. V ich prípade bude dôchodkový vek 62 rokov a šesť mesiacov.

Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku novela Ústavy SR garantuje aj ustanovenie o minimálnej mzde. „Každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda,“ definuje legislatívna zmena s tým, že podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ustanoví tiež zákon.

Ústavne tiež budú zakotvené základné piliere dôchodkového zabezpečenia. „Primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia. Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok,“ uvádza sa v ústavnom zákone.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #II. pilier #dôchodkový strop