Verejné obstarávanie má zohľadniť aj vplyv na životné prostredie

Pri verejných nákupoch sa bude zohľadňovať aj vplyv na životné prostredie. Umožní to návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý pripravil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

01.07.2019 12:58
debata

Environmentálnym hľadiskom je taký aspekt, ktorý znižuje, alebo predchádza negatívnym vplyvom obstarávaných tovarov, služieb alebo stavebných prác na životné prostredie. Zároveň prispieva k ochrane životného prostredia, podporuje adaptáciu na zmenu klímy alebo trvalo udržateľný rozvoj.

„Prvýkrát sme konkrétne definovali, čo sa rozumie pod environmentálnym aspektom. Sú to vlastnosti, ktoré je potrebné v rámci verejných nákupov zohľadňovať, ako je napríklad ochrana životného prostredia v podobe ochrany pôdy, lesov, vôd,“ povedal v pondelok na stretnutí s médiami predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

„Verejný obstarávateľ, ktorý pôjde súťažiť tovary, služby, práce a bude chcieť zohľadniť práve tento aspekt, môže sa zamerať na konkrétne parametre, ktoré môže vo verejnej súťaži zohľadniť. Či už z hľadiska opisu predmetu zákazky alebo hodnotenia ceny ako pomer najlepšia cena a kvalita,“ uviedol Hlivák. Pri vyhodnocovaní ponúk s využitím environmentálnych aspektov by však podľa neho po uzavretí súťaže mala byť udržaná aj hodnota za peniaze.

Medzi environmentálnymi kritériami pri vyhodnocovaní ponúk budú znižovanie znečistenia ovzdušia, vôd a pôdy, ako aj emisií skleníkových plynov. Patria k nim aj adaptácia na zmenu klímy, ochrana lesov, znižovanie alebo predchádzanie vzniku odpadov, zhodnocovanie alebo recyklácia využívaných materiálov, či využívanie obnoviteľných zdrojov a efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov. „Súčasťou stavebných prác môže byť zachytávanie dažďovej vody alebo iný spôsob recyklácie použitej vody. Rôzne ďalšie možnosti pri oprave ciest, napríklad, recyklovaný asfalt. Môže sa to týkať aj upratovacích služieb používaním rôznych environmentálnych alebo menej ničivých čistiacich prostriedkov,“ priblížil riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania na úrade Jaroslav Lexa.

Verejní obstarávatelia si podľa Lexu budú musieť zvážiť s pomocou odborníkov, čo chcú docieliť. „Dochádza k suchám, prietržiam, tak relatívne lacnými opatreniami dokážeme udržať vodu v regióne. Do zákona sme to už dali, len verejní obstarávatelia to málo využívajú, preto akcentujeme tieto možnosti. Musia si vypočítať, za koľko im stoja tie opatrenia, aby sa to nepredražovalo,“ povedal Lexa. Úrad podľa neho nemôže obstarávateľom vstupovať do ich kompetencie, musia zistiť presne, čo potrebujú a na základe toho zafinancovať určitú sumu. „Tomu bude zodpovedať váha toho kritéria alebo body navyše. Majú sa využívať regionálne zdroje, možnosti v krajine, prípadne posilniť zamestnanosť, rozvinúť ďalšie oblasti,“ dodal Lexa s tým, že environmentálne kritériá pri vyhodnocovaní ponúk majú byť dôležité, ale nemali by sa zneužívať.

Súčasťou návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní sú aj opatrenia proti účasti majetkovo prepojených osôb a zneužívaniu opravných prostriedkov, teda námietok a odvolania. ÚVO chce po medzirezortnom pripomienkovaní návrhu predložiť materiál na rokovanie vlády v auguste s tým, aby mohol nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020.

debata chyba
Viac na túto tému: #ÚVO #životné prostredie #verejné obstarávanie
Flowers