Výstavba diaľnic zacieli viac na stred Slovenska

Stredoslováci si po rokoch odtrhnú konečne viac z diaľničného koláča. K štyrom už rozostavaným úsekom diaľnic sa majú tento rok pridať ďalšie tri rýchlostné cesty, a to konkrétne R3 Tvrdošín - Nižná, R2 Kriváň - Mýtna a R2 Mýtna - Lovinobaňa.

22.06.2019 06:00
debata (43)

VIDEO: Pozrite si, v akom štádiu rozostavanosti sú úseky diaľníc, ktoré sú momentálne vo výstavbe.

Celkovo tak bude rozostavaných úsekov sedem, po dokončení ktorých pribudne 65 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest. Zároveň však treba počítať s tým, že výstavba potrvá niekoľko rokov, keďže na strednom Slovensku prevláda hornatý terén.

V regióne sú už teraz vo výstavbe štyri úseky, a to dva na D1 pri Žiline, jeden na Kysuciach a posledným je ružomberská D1. Z plánovaných úsekov na R3 Tvrdošín – Nižná momentálne prebieha proces vyhodnocovania súťaže na zhotoviteľa stavby. Začiatok výstavby tohto úseku však závisí od rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie. Stavať by sa tento rok malo začať aj na R2 Kriváň – Mýtna. Predpokladaný koniec výstavby tohto úseku je druhý kvartál roka 2023. Pokračovaním tohto úseku je R2 Mýtna – Lovinobaňa, kde by sa malo začať stavať tiež tento rok a vodiči by diaľnicu mali využívať od prvého polroka 2021.

Najďalej je na strednom Slovensku výstavba D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s dokončením na konci tohto roka. Spustenie južného obchvatu Žiliny po D1 do prevádzky však brzdí chýbajúci privádzač, a tak zrejme nastane odsun sprevádzkovania do prvej polovice roka 2020. Koncom decembra 2020 má byť hotový aj obchvat Čadce. „Na stavbe sa momentálne realizujú práce na nosných konštrukciách estakád a ďalších mostných objektov. Zaisťujú sa svahy pred zosuvmi, prebieha tiež sanácia podložia pod násypmi. Realizujú sa vystužené oporné a zárubné múry a prekladajú sa miestne komunikácie pre budovanie privádzača Podzávoz,“ doplnila hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová.

Úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka sa spustí v plnom profile. Súčasťou tohto úseku sú aj tunely Ovčiarsko a Žilina. V oboch tuneloch prebieha montáž technologického vybavenia. Tunel Žilina bol kompletne prerazený začiatkom roka 2017 a momentálne sa má pristúpiť k funkčným skúškam jeho technológií. Na tomto úseku sa tiež realizujú dokončovacie práce, teda osádzanie zvodidiel, portálov dopravného značenia či výplne protihlukových stien. Ďalej sa pracuje na napojení stavby na už sprevádzkovaný úsek D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie. „Na mostných objektoch sú ukončené práce na nosných konštrukciách a zrealizované konštrukčné vrstvy vozovky. Realizuje sa montáž príslušenstva mostov a dokončovacie práce. Pred mostnou oporou objektu v 29. kilometri prebiehajú stavebné práce na trvalej stabilizácii zosuvného územia,“ doplnila Michalová.

Súčasťou úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala je tunel Višňové. Prvá fáza inventarizácie tunela Višňové už prebehla. Národná diaľničná spoločnosť aktuálne pripravuje súťažné podklady, ktorých súčasťou bude aj súhrn stavu výstavby, ktorý vzíde z inventarizácie a podpísaného preberacieho protokolu. Takisto sa začalo vyplácanie podzhotoviteľov. Predpoklad vypísania súťaže na nového zhotoviteľa stavby 2. polrok 2019, podpisu zmluvy s novým zhotoviteľom v roku 2020 a následne odštartovanie prác a predpoklad sprejazdnenia úseku je v roku 2023. Zhotovitelia, ktorí dostavajú úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, vzídu podľa NDS z viacerých súťaží. Tie majú byť rozdelené tak, aby sa optimalizovala rýchlosť dostavby tohto úseku. Vzísť majú z multikriteri­álneho hodnotenia, teda nebude hlavným kritériom cena, tak ako to bolo doteraz. „Ak mám byť konkrétnejší, hlavná trasa a tunel sa budú súťažiť formou súťažného dialógu. Ďalšie časti budú súťažené inou verejnou transparentnou formou podľa zákona o verejnom obstarávaní,“ vysvetlil generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin.

Vydýchne si Ružomberok v polovici roka 2022?

Liptovská stavba D1 v dĺžke zhruba 15 kilometrov má vytvoriť obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na už existujúcu diaľnicu do Košíc. Súčasťou úseku D1 Hubová – Ivachnová je aj tunel Čebrať, na ktorom sa momentálne rieši geológia. Takisto sa pracuje na násypoch k oporám mostom a na násypoch na teleso diaľnice. Aktuálne však prebieha proces zmeny územného rozhodnutia a stavebného povolenia, keďže podľa NDS dochádza k prieťahom v rámci vyjadrovania dotknutých orgánov. „Myslel som si, že obyvatelia Ružomberka a okolia privítajú opätovné rozbehnutie výstavby úseku. Dnes sa stretávame s tým, že máme problémy najmä s istými obyvateľmi regiónu, ktorí napádajú jednotlivé stupne prípravy. Musíme spĺňať mnohé podmienky, ktoré výstavbu zdržujú,“ povedal Ďurišin. Michalová zároveň dodala, že nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia sa predpokladá v októbri tohto roku a stavebného povolenia začiatkom roka 2020. „Termíny sú len orientačné a ich dodržanie závisí od pripomienok verejnosti a dotknutých orgánov,“ vysvetlila. Zároveň dodala, že ukončenie výstavby tohto úseku predpokladá NDS v júni roka 2022.

zväčšiť
sieť diaľnic a rýchlostných ciest, infografika, mapa

So štartom novej výstavby sa v tomto roku počíta aj na východe. R2 Šaca – Košické Olšany sa bude stavať vo dvoch samostatných úsekoch. Momentálne prebieha príprava podkladov pre podanie žiadosti na stavebné povolenie a Národná diaľničná spoločnosť zároveň zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie stavby. Začiatok výstavby prvého úseku NDS plánuje v roku 2020 a ukončenie v roku 2023, pričom druhý úsek sa má začať stavať už v tomto roku a ukončený má byť v roku 2022. V tomto roku sa takisto začne výstavba prvej etapy severného obchvatu Prešova. NDS v stredu potvrdila, že súťaž na zhotoviteľa stavebných prác ukončila, víťazné zduženie spoločností Váhostav a TuCon Žilina začne stavať v júli a stavba má byť hotová v roku 2023.

Práce na obchvate Prešova a Košíc pokračujú

Stavba diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh ide podľa plánu a tunel Prešov, ktorý je súčasťou diaľnice D1, bol prerazený o tri mesiace skôr. Celý úsek diaľnice sa podľa rezortu dopravy dokončí v zmluvnom termíne, teda o dva roky. „Som rád, že výstavba prešovského tunela, ako aj celého obchvatu, ide podľa plánu. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí dokončili vyrazenie tohto tunela. Myslím si, že je potrebné pochváliť, že nemeškáme a v tomto tuneli sme o tri mesiace skôr. Bol by som rád, keby sme to mohli konštatovať na každej stavbe na Slovensku," povedal po prerazení tunela minister dopravy a výstavby Árpád Érsék. Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh bude tvoriť západný obchvat mesta Prešov. Navrhovaná trasa diaľnice prechádza tunelom v celkovej dĺžke 2,2 kilometra a na komunikačný systém je napojená vo dvoch mimoúrovňových križovatkách.

Na konci tohto roka pribudne do diaľničnej siete Slovenska nový úsek. D1 Budimír – Bidovce má byť podľa zmluvy hotový v decembri 2019. Po dostavbe úsek vytvorí severný obchvat Košíc. „Na úseku sa momentálne realizuje debnenie, armovanie a betonáž horných nosných konštrukcií, ríms a prechodových oblastí mostných objektov. Cestné objekty D1 a R2 sú založené, budujú sa násypové telesá a konštrukčné vrstvy vozovky. Zrealizovaných je zhruba 3¤500 m vozovky do konštrukčnej vrstvy hornej podkladnej vrstvy,“ dodala Michalová.

Rozostavaných v SR je zatiaľ šesť diaľnic

Aktuálne je vo výstavbe na celom Slovensku spolu šesť diaľničných úsekov. Na diaľnici D1 je to úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, Hubová – Ivachnová, Prešov, západ – Prešov, juh a takzvaný obchvat Košíc, teda úsek Budimír – Bidovce. Na diaľnici D3 sa pre motoristov pripravuje úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec. Okrem týchto diaľničných úsekov je vo výstavbe aj mimoúrovňová križovatka Triblavina, ktorej niveleta sa bude musieť dvíhať z dôvodu výstavby nultého obchvatu Bratislavy, teda diaľnice D4. Rozširovanie križovatky Triblavina sa už začalo. „Prvým zhotoveným úsekom, ktorý dnes všetci používame, je križovatka Blatné. Tak nejako by mala vyzerať diaľnica od Blatného po Trnavu. Tri plnohodnotné diaľničné pruhy a plnohodnotný pruh odstavný,“ dodal Ďurišin. Na tomto úseku D1 sa muselo kvôli výstavbe nultého obchvatu meniť technické riešenie. „Museli sme nejakým spôsobom prihliadať na výstavbu diaľnice D4, aby mohol koncesionár dobudovať diaľnicu D4, rozfázovali sme rozširovanie diaľnice D1 v úseku Bratislava – Triblavina na tri etapy. V súčasnosti je vyhlásená súťaž na prvú etapu na zhotoviteľa. Ide o výstavbu mostného telesa v križovatke D4/D1,“ vysvetlil Ďurišin.

© Autorské práva vyhradené

43 debata chyba
Viac na túto tému: #D1 #Slovensko #diaľnice #výstavba diaľnic #D3