Spor o diaľnicu D4: Je v násypoch odpad?

Pochybnosti o materiáloch používaných na výstavbu obchvatu Bratislavy neutíchajú. Ministerstvo dopravy a výstavby poskytlo výsledky ekoauditu, ktorý vypracovali spoločnosti Infram SK, HBH Projekt a NDS.

04.06.2019 12:00
debata (17)

VIDEO: Čo hovorí na situáciu na stavbe diaľnice D4 minister dopravy a výstavby Árpád Érsek? Pozrite si video TV Pravda.

Video

Problémom majú byť podľa ekoauditu najmä úseky D4. „Pri kontrolách stavieb D4 Jarovce – Ivanka, sever a D4 Ivanka, sever – Rača bolo evidentné porušovanie podmienok plynúcich už zo samotného EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) procesu oboch stavieb samotnou výstavbou (stavebnou činnosťou),“ uvádza sa v ekoaudite.

„Skúšané vzorky odobratého násypového materiálu preukázali, že do násypu bol zabudovaný aj odpadový materiál,“ uvádza dokument. Vzorky mali obsahovať kusy igelitu, betón, elektrické káble, kusy dreva, korene, sklo, rozbité kachličky, tuby zo zubnej pasty či škvaru. „Pri porovnaní skúšaných vzoriek s počiatočnou skúškou typu výsledky vykázali rozdielne výsledky. V skúškach typu boli deklarované materiály, ktoré sa nezhodujú s testovanými materiálmi odobratými z násypu telesa diaľnice,“ uvádza ďalej ekoaudit. Dokument však zároveň poukazuje na to, že každý odpadový materiál môže byť použitý pri výstavbe, no iba za predpokladu, že bude uvedený na trh ako stavebný výrobok. Tento materiál však musí byť vopred predmetom stavebného povolenia a musí byť posúdený v záverečnom stanovisku EIA, na základe ktorého by boli vytvorené podmienky na jeho zapracovanie. Koncesionár však podľa ekoauditu nepredložil žiadne doklady, ktoré by legalizovali odpad ako stavebný materiál a ktorý by preukazoval jeho vlastnosti a jeho schválenie pre konkrétne použitie do diaľničných násypov.

Analýzy natívnych vzoriek zemín odobratých z násypov diaľnice D4 pri obci Jarovce „preukázali prítomnosť znečisťujúcich látok, a to benzo(a)pyrénu v koncentrácii mierne prekračujúcej indikačné kritérium (ID),“ uvádza ekoaudit. Mierne prekročenie ID kritéria preukázali aj analýzy vodných výluhov vzoriek zemín odobratých z násypov diaľnice D4. „Zistené prekročenia poukazujú na to, že do násypov nebol použitý čistý prírodný materiál, ale na druhej strane pravdepodobne nepredstavujú závažnejšie poškodenie a ohrozenie životného prostredia,“ uvádza sa v ekoaudite. Spoločnosť D4R7 na ekoaudit reagovala. Podľa nej sú závery ekoauditu neprípustné a nesprávne. Hlavný zhotoviteľ vo svojej reakcii závery ekoauditu bod po bode vyvrátil. „Vieme podrobne preukázať, že ekoaudit tak, ako bol predložený ministrovi dopravy a výstavby, obsahuje zásadné chyby a nestačí na to, aby slúžil k vyvodeniu záverov verejnými orgánmi. Zhotoviteľ opakovane vyhlasuje, že pri výstavbe D4R7 dodržal všetky zmluvné náležitosti a práce vykonáva v súlade so všetkými právnymi predpismi a nariadeniami,“ uviedol v tlačovej správe Juan José Bregel, generálny riaditeľ D4R7. Zároveň dodal, že rozumie tomu, že nepodložené informácie týkajúce sa výstavby obchvatu znepokojujú mnohých ľudí. „Preto podporujeme všetky snahy ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka o ich ďalšie objasnenie prostredníctvom opätovných nezávislých zisťovaní,“ dodal Bregel.

Minister Érsek o kontaminácii zatiaľ hovoriť nechce, nakoľko ešte nebola dokázaná. „Na základe našich odberov sme mali problém so zeminou, teda s recyklátom, ktorý sa tam vynáša. V EIA je presne stanovené, čo môžu na tieto staveniská vynášať. EIA ale o recyklátoch nehovorí,“ uviedol Érsek. Zároveň podotkol, že európske normy potvrdzujú, že na stavbu môže byť navozený aj recyklát, no musí byť najprv otestovaný a musí mať povolenie na to, aby sa mohol vyvážať. „Nasadili sme všetky zložky, ktoré má ministerstvo životného prostredia a ministerstvo dopravy, aby sme znovu odobrali vzorky a pozreli, či je recyklát dobrý,“ povedal Érsek. Zároveň dodal, že kontroly sa budú robiť aj náhodne.

Špekuluje sa o tom, či za otáznikmi ku kvalite výstavby nie je nízka cena za obchvat, ktorú ponúkla španielska spoločnosť. Štát pôvodne očakával, že si výstavba a 30-ročná prevádzka projektu D4R7 vyžiada sumu na úrovni 4,5 miliardy eur, no španielska spoločnosť Cintra sa zaviazala postaviť cesty za 1,9 miliardy eur.

© Autorské práva vyhradené

17 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #D4 #obchvat Bratislavy #Arpád Érsek