Nové termíny na D1: Košice - 2019, Prešov - 2021, Žilina a Ružomberok - 2023

Kým na východe Slovenska výstavba diaľnic prebieha bez problémov, na severe sa zasekáva. Podľa slov šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jána Ďurišina bude možno úsek D1 Prešov, západ - Prešov, juh odovzdaný skôr, ako sa plánovalo. Do tunela Višňové pri Žiline sa stroje vrátia najskôr však až v budúcom roku.

04.06.2019 06:00
debata (39)
Šéf NDS Ján Ďurišin tvrdí, že diaľničný obchvat Prešova bude skôr.
Video

V akej fáze je príprava úseku D1 Turany – Hubová? Kedy sa začne výstavba?

Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v príprave tohto úseku v zmysle záverečného stanoviska EIA, ktoré potvrdilo tunelový variant s tunelom Korbeľka ako najvýhodnejší, teda s najmenej negatívnym dosahom na životné prostredie. V súčasnosti sa spracováva dokumentácia pre územné rozhodnutie, následne príde územné rozhodnutie. Ďalšou fázou prípravy bude príprava dokumentácie pre stavebné povolenie a získanie stavebného povolenia. Čo je určite najdôležitejšie, je získať financie na výstavbu tohto úseku. Pri optimálnom scenári, teda bez odvolaní v nasledujúcich procesoch a za predpokladu zabezpečenia finančného krytia, predpokladáme začiatok výstavby tohto úseku v roku 2021 s tým, že termín ukončenia diaľnice Turany – Hubová je časovaný na rok 2026.

Kedy sa obnovia práce v tuneli Višňové?

V súčasnosti ukončujeme inventarizáciu tohto diela. Časovú os napĺňame tak, ako sme si predsavzali. Začiatkom júna NDS preberie stavenisko. NDS bude mať základné podklady na to, aby sme mohli hľadať nového zhotoviteľa. Aby sme sprejazdnili predchádzajúci úsek, je potrebné dokončenie križovatky Lietavská Lúčka. Nového zhotoviteľa budeme hľadať prostredníctvom viacerých obstarávaní. Tunel ako taký a hlavnú stavbu budeme robiť formou veľkej súťaže. Takmer s istotou sa dá povedať, že to bude formou súťažného dialógu. Nesmieme si dovoliť žiadnu chybu, ktorá by ohrozila financovanie. Ak všetko pôjde bez problémov, výstavba sa obnoví začiatkom budúceho roka v závislosti od poveternostných podmienok. Dostavbu chceme a musíme stihnúť do roku 2023, čo je reálne.

Ktoré časti výstavby pokryjú menšie súťaže?

Napríklad technologické vybavenie tunela, ktoré sa montuje až v úplnom závere výstavby. Takýto model sa zvolil napríklad aj v prípade výstavby tunela Sitina.

Je súťažný dialóg správna voľba výberu zhotoviteľa?

Myslím si, že áno. Rozprávali sme sa o tom aj s Úradom pre verejné obstarávanie. Chceme skúseného zhotoviteľa, ktorý bude mať technologické vybavenie, dostatok zamestnancov a hlavne skúsenosti s výstavbou podobnej stavby. Pôjdeme cestou multikriteriálneho vyhodnocovania ponúk, nemôže byť opäť hlavným kritériom najnižšia cena. Tá nás doviedla do situácie, v ktorej sa nachádzame.

Existuje možnosť, že sa najprv spustí úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala v polovičnom profile?

Nie. S tunelom to nie je možné. Úsek sa spustí v plnom profile.

Na úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala práce... Foto: NDS
D1 Liatavská Lúčka - Dubná Skala Na úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala práce aktuálne neprebiehajú. Tempo výstavby bolo aj v minulosti nízke.

Prebiehajú aktuálne stavebné práve na úseku D1 Hubová – Ivachnová, ktorý obsahuje tunel Čebrať?

V súčasnosti pracuje zhotoviteľ na získaní územného rozhodnutia. Myslel som si, že obyvatelia Ružomberka a okolia privítajú opätovné rozbehnutie výstavby úseku. Dnes sa stretávame s tým, že máme problémy najmä s istými obyvateľmi regiónu, ktorí napádajú jednotlivé stupne prípravy. Musíme spĺňať mnohé podmienky, ktoré výstavbu zdržujú. Aktuálne stavba pokračuje. Napreduje aj práca na geologickej úlohe v trase budúceho tunela Čebrať. Geologická úloha je realizovaná v oboch tunelových rúrach až do dĺžky 3¤300 m. Teraz je menej problémov s výstavbou samotnej diaľnice ako s prácami okolo. Musíme upravovať križovatku pri Mondi, stavať 10 km cyklochodníka alebo posúvať zastávku mestskej hromadnej dopravy.

Budete mať stavebné povolenie ešte v tomto roku?

Myslím si, že bude až začiatkom budúceho roka. Existujú tam obštrukcie zo strany istej skupiny obyvateľov. Tí podali na súd dokonca správnu žalobu, ktorou napádajú rozhodnutie ministerstva životného prostredia o určení trasy. Ak súd rozhodne v ich prospech, proces posudzovania vplyvov na životné prostredie by sa musel obnoviť a lehota výstavby by sa opäť predĺžila. Také prípady existujú. Mrzí ma, že dnes nám veľmi nepomáhajú niektoré organizácie a niektorí predstavitelia mesta Ružomberok. Tento úsek taktiež musí byť hotový do roku 2023, aby sme mali zabezpečené financovanie z eurofondov. Bez zdržaní sme schopní tento úsek dokončiť v polovici roku 2022.

Problém bol aj na úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec so zbúraním jedného domu. Stojí ešte tento dom na svojom mieste?

Dom je zbúraný. Termín výstavby ohrozený nie je. Úsek bude dokončený v decembri 2020.

Aké práce aktuálne v danom úseku prebiehajú?

Na stavbe sa momentálne realizujú práce na nosných konštrukciách estakád a ďalších mostných objektoch. Zaisťujú sa svahy pred zosuvmi, prebieha tiež sanácia podložia pod násypmi. Realizujú sa vystužené oporné a zárubné múry. Prekladajú sa miestne komunikácie pre budovanie privádzača Podzávoz. Inžinierske siete dotknuté výstavbou diaľničného úseku sú preložené.

Kedy bude hotová príprava dvoch úsekov na diaľnici D3, ktoré vytvoria obchvat Kysuckého Nového Mesta?

Je to priorita číslo dva. Prvá priorita je diaľnica D1. Bola tu však zanedbaná príprava. Súčasná cesta prvej triedy bola stavaná ako polovičný profil budúcej diaľnice. Dnes sa však už nedá pristavať druhá polovica. Dopravná situácia sa výrazne zmenila. Vyhlasujeme postupne súťaže na projektové dokumentácie pre jednotlivé úseky. Na jeseň tohto roka plánujeme vyhlásiť súťaž na zhotoviteľa stavebných prác časti D3 Zelený most Svrčinovec, koncom tohto roka by mala nasledovať súťaž na privádzač Kysucké Nové Mesto. Vypísanie súťaží na zhotoviteľov stavebných prác úsekov D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto – Oščadnica predpokladáme v rokoch 2020 až 2021, po ukončení prípravy a zabezpečení finančného krytia.

Kedy bude prerazený tunel Prešov na úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh?

Vyzerá to tak, že bude prerazený o tri mesiace skôr. Je možné, že celý úsek bude hotový s predstihom troch mesiacov. Ide o ukážkový prípad, kde sa stretli dobrá cena a skúsený zhotoviteľ. Na tuneli je prerazených cca 90–95 percent v kalote. Pracuje sa aj na oporných a zárubných múroch, budujú sa nosné konštrukcie mostov. Úsek by mal motoristom slúžiť od leta 2021.

Tempo výstavby úseku D1 Prešov, západ - Prešov,... Foto: NDS
D1 Prešov, západ - Prešov, juh Tempo výstavby úseku D1 Prešov, západ - Prešov, juh predbieha harmonogram.

Kedy sa Prešov dočká aj severného obchvatu?

Nemám vešteckú guľu. Ak by všetko išlo veľmi dobre, tak v roku 2024 až 2025. Tender na prvú etapu prebieha. Stavať v plnom profile sa môže začať ešte v tomto roku.

Kedy bude vyhlásená súťaž na druhú etapu severného obchvatu Prešova? Prečo tak dlho trvá vyhlásenie tendra?

Druhá etapa Prešova je o komunikácii s útvarom Hodnoty za peniaze. NDS robí na príprave výstavby tohto úseku v plnom profile. Nie veľmi sa zhodneme s útvarom Hodnoty za peniaze. Ako ekonómovia preferujú lacnejší variant, čo NDS zo svojho odborného hľadiska považuje za nie veľmi šťastné. Je to stavba, ktorá obsahuje aj tunel, v prípade výstavby jednorúrového tunela a daného úseku v polovičnom profile sa nám toto javí vysoko neekonomické v prípade zvýšených intenzít dopravy, ktoré sa očakávajú o 10 až 12 rokov. Je potreba potom túto cestu rozširovať, čo sú ďaleko vyššie náklady do budúcnosti. Ďalej uzávery, obmedzenia pre vodičov, zatvorenie tunela a tak ďalej. My preferujeme naďalej výstavbu tejto druhej etapy v plnom profile. Boli sme požiadaní o dodanie ďalších ekonomických CBA analýz pre UHP a spoločne to nejakým spôsobom vyhodnotíme a veríme tomu že aj táto druhá etapa pôjde v plnom profile. V prípade, že padne rozhodnutie o pokračovaní v plnom profile, tak sme pripravení vyhlásiť súťaž začiatkom roku 2020. V prípade, že budeme musieť ísť do polovičného profilu, je potreba túto dokumentáciu prepracovať a tým pádom tam predpokladáme zhruba nejaké 12-mesačné oneskorenie. To znamená v roku 2021.

Bude úsek D1 Budimír – Bidovce odovzdaný načas?

Áno, v decembri tohto roku. Súčasná situácia na stavbe je nasledovná. Na mostných objektoch stavby sú ukončené nosné konštrukcie a prebieha realizácia ríms, prechodových oblastí, úprav pod mostom a príslušenstva. Cestné objekty D1 a R2 sú založené, realizujú sa konštrukčné vrstvy vozovky, protihlukové steny, kompletizujú sa priekopy, zahumusovanie, hydroosev. V 8. kilometri sú ukončené práce spojené s ťažbou zeminy. Sanácia zosuvu postupuje v zmysle odsúhlaseného technického riešenia, v súlade s vydaným pokynom stavebnotechnického dozoru. Prebiehajú práce spojené s ťažbou zeminy a taktiež práce na zárubných múroch. Ukončený je napríklad výrub drevín, pyrotechnický prieskum alebo výstavba/preložka inžinierskych si­etí.

Odovzdáte motoristom ešte nejaký iný úsek v tomto roku?

Existuje ešte teoretická možnosť na odovzdanie úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka spolu s privádzačom. Na stavbe vznikol nový zosuv a je potrebné sanovať most. Nečaká sa len na privádzač. Stále nemáme vyriešený problém s mestom Žilina. Mesto nechce pustiť premávku na svoj rondel. S mestom sme sa dohodli, že vybudujeme bajpas kruhovej križovatky. No to bude istý čas trvať.

Aké práce prebiehajú aktuálne na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka?

V rámci úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka sa na trase diaľnice realizujú dokončovacie práce (osádzanie zvodidiel, portálov dopravného značenia, výplne protihlukových stien), stavebné práce na napojení stavby na sprevádzkovaný úsek D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie a v blízkej dobe sa pristúpi k realizácii dodatočných protihlukových opatrení. Na mostných objektoch sú ukončené práce na nosných konštrukciách a zrealizované konštrukčné vrstvy vozovky. Realizuje sa montáž príslušenstva mostov a dokončovacie práce. Pred mostnou oporou objektu v kilometri 29,6 prebiehajú stavebné práce na trvalej stabilizácií zosuvného územia. V tuneloch Ovčiarsko a Žilina prebieha montáž technologického vybavenia tunelov. Na portáloch tunelov sa realizujú prevádzkové budovy a konečné úpravy. V blízkej dobe sa pristúpi k funkčným skúškam technológie tunela Žilina.

Privádzač je už hotový?

Na privádzači sa realizuje zakladanie mostných objektov. Prebieha výroba prefabrikovanej nosnej konštrukcie jedného z mostných objektov. Boli osadené prefabrikované nosníky nosnej konštrukcie mosta pri Metre.

Kedy sa začne rozširovať D1 medzi Bratislavou a Triblavinou?

Ide o jednu z etáp rozširovania medzi Bratislavou a Trnavou, ktorá sa už de facto začala. Prvým zhotoveným úsekom, ktorý dnes všetci používame, je križovatka Blatné. Tak nejako by mala vyzerať diaľnica od Blatného po Trnavu. Tri plnohodnotné diaľničné pruhy a plnohodnotný pruh odstavný. D1 má medzi Bratislavou a Triblavinou zmenené technické riešenie. Museli sme nejakým spôsobom prihliadať na výstavbu diaľnice D4, aby mohol koncesionár dobudovať diaľnicu D4, rozfázovali sme rozširovanie diaľnice D1 v úseku Bratislava – Triblavina na tri etapy. V súčasnosti je vyhlásená súťaž na prvú etapu na zhotoviteľa. Ide o výstavbu mostného telesa v križovatke D4/D1. Následne bude dobudovaná D4, aby sme mohli viesť obchádzkové trasy po vetvách križovatky. Potom začneme so zdvíhaním existujúcej D1. NDS teda zmenila postup, pôvodne sa mala najprv dvíhať D1, teraz to bude naopak, my nadviažeme na práce koncesionára. Ide o to, aby sme nenarušili koncesnú zmluvu a nebrzdili koncesionára vo výstavbe D4.

Aký ďalší úsek sa bude rozširovať?

Ďalším bude D1 Triblavina – Senec. Všetko však závisí od financií. Na tento úsek financie zatiaľ vyčlenené nie sú. Štát si musí zvážiť, čo má väčšiu prioritu. O stavebné povolenie môžeme žiadať v decembri 2019.

Výstavbu ktorých úsekov plánuje NDS rozbehnúť ešte v tomto roku?

V tomto roku NDS začne stavať na úsekoch R2 Kriváň – Mýtna. Ďalší úsek na to nadväzujúci je R2 Mýtna – Lovinobaňa. Ďalej NDS predpokladá podpis zmluvy a začatie výstavby úseku R4 Prešov severný obchvat prvá etapa, a pevne veríme a dúfame, že podpíšeme zmluvu so zhotoviteľom a začne sa výstavba aj na úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná.

Na ktoré úseky NDS vyhlási tender v roku 2020?

Na budúci rok by sa mala ukončiť príprava a plánujeme vyhlásiť súťaže na zhotoviteľov úsekov D1 Turany – Hubová, R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, R2 Košické Oľšany – Košice, Šaca I. úsek, R4 Prešov, severný obchvat 2. etapa a D1 Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča II. etapa.

Je možné stihnúť postaviť úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany do roku 2023? Ide o posledný úsek financovaný z aktuálnych eurofondov.

Áno. Je to úsek bez tunelov a zložitých častí. Úsek sa začne stavať v budúcom roku. Bude to však záležať aj od budúcej vlády, ktorá vzíde z volieb konaných v marci. Podľa mňa je dôležité, aby nový minister dopravy pokračoval v tom, čo pripravil aktuálny minister.

Súťaž na úsek R3 Tvrdošín – Nižná trvá už takmer dva roky. Prečo?

Neočakával som, že úsek, ktorý budeme financovať z vlastných zdrojov, budeme tak dlho súťažiť. Zdržanie vytvárajú najmä účastníci. Ukončená táto súťaž bude určite v tomto roku. Každým dňom čakáme rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie o námietke účastníkov, ktorí boli vylúčení.

Premiér Peter Pellegrini chcel v minulosti urýchliť výstavbu úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, ktorý by bol prvou časťou prepojenia stredného Slovenska s Ružomberkom. Pokročila príprava?

Premiér dal pokyn na preverenie, či existuje možnosť, aby sme daný úsek zahrnuli do PPP projektu, ktorý má spoločnosť Granvia a spadá do neho napríklad aj obchvat Banskej Bystrice. Úrad pre verejné obstarávanie uvedený postup neodporúča. Súťaž na výstavbu tohto úseku je možné spustiť v budúcom roku.

Kedy bude známa trasa obchvatu Zvolena na rýchlostnej ceste R2?

Zvolen, Kováčová aj Sliač spolu bojujú o trasovanie. Ani jedna zo samospráv nechce rýchlostnú cestu na svojom katastrálnom území. Rýchlostná cesta R2 bude o niekoľko rokov postavená medzi Zvolenom a Lučencom. Zvolen obchvat bude potrebovať.

© Autorské práva vyhradené

39 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #rozhovor #obchvat #Obchvat Prešova