Zadlžovanie domácností sa spomalilo, ale zostáva nadmerné

Napriek istému spomaleniu je rast úverov na bývanie aj rast zadlženosti domácností stále jeden z najvyšších v rámci Európskej únie (EÚ) a naďalej ho možno hodnotiť ako nadmerný.

29.05.2019 15:12
debata (1)

Na stredajšej tlačovej konferencii k Správe o finančnej stabilite k máju 2019 to uviedol člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) a výkonný riaditeľ úseku obozretného dohľadu Vladimír Dvořáček s tým, že vývoj rastu úverov domácnostiam a ich zadlženosti patrí medzi najdôležitejšie riziká finančnej stability SR.

Rast úverov je podľa riaditeľa odboru dohľadu na makroúrovni Mareka Ličáka stále pomerne silný, ale vidieť postupný pokles v tempe rastu. „A takisto postupný pokles rizikovosti nových úverov, čo vnímame pozitívne a predpokladám, že to bude ďalej pokračovať,“ dodal. Opatrenia NBS podľa neho prispievajú k zmierňovaniu rastu úverov a znižujú rizikovosť nových úverov.

Viaceré trendy cyklického alebo štrukturálneho charakteru, ktoré prispievajú ku kumulácii rizík, podľa Ďvořáčka pretrvávajú. Ako dodal, predovšetkým sú to faktory podporujúce ďalší rast úverov na bývanie a tiež rast zadlženosti. „Vplýva na to najmä vysoká miera konkurencie na trhu úverov na bývanie. Indikátory nám ukázali, že konkurencia medzi bankami postupne ďalej rastie, čo má za následok pokračujúci tlak na úverové štandardy, a v tomto kontexte vnímame aj aktivitu finančných sprostredkovateľov, ktorých podiel na novoposkytnutých úveroch tiež mierne rastie,“ priblížil Dvořáček.

Ďalším z najvýznamnejších rizík pre finančnú stabilitu je riziko obchodných modelov bánk. Zisk bánk sa v porovnaní s minulosťou a inými krajinami vyvíja zatiaľ relatívne priaznivo. „Na jednej strane vidíme práve citlivosť ziskovosti, na druhej strane je dôležité ešte v týchto dobrých časoch vytvoriť čo najväčšie kapitálové vankúše, a tak zvýšiť odolnosť v prípade nejakých horších časov,“ priblížil Ličák. NBS podľa jeho slov zároveň môže zvážiť zvýšenie proticyklického vankúša v prípade, že doteraz naakumulované riziká zostanú na vysokej úrovni.

„Posledné riziko je hlavne o externom prostredí. Ak príde nejaký šok do nášho finančného sektora, je vysoko pravdepodobné, že príde zo zahraničia,“ uviedol Ličák. Najvýznamnejším prvkom vývoja v externom prostredí bolo podľa Dvořáčka postupné zhoršovanie sentimentu svetovej ekonomiky na pozadí spomalenia globálneho hospodárskeho rastu. Koncom minulého roka sa vyskytli určité turbulencie a prepad cien väčšiny aktív a situácia zostáva podľa Dvořáčka značne volatilná. „Vnímame aj nadmerný rast globálnej zadlženosti,“ dodal s tým, že slovenská ekonomika napriek globálnemu ochladeniu zostáva v pokročilej fáze ekonomického a finančného cyklu a naďalej produkuje nad svojím potenciálom.

.....

TV Pravda: Pre ťažkosti so splácaním dlhov má exekútora na krku každý piaty občan Slovenska. Pre koho je dobrý osobný bankrot? Pozrite si video.

Video
1 debata chyba
Viac na túto tému: #domácnosť #zadlžovanie