ECB nemusí odškodniť veriteľov, ktorí nesúhlasili s odpisom gréckeho dlhu

Európska centrálna banka (ECB) nemusí odškodniť veriteľov, ktorí v roku 2012 nesúhlasili s reštrukturalizáciou gréckeho dlhu. Tvrdí to vo svojom verdikte zverejnenom vo štvrtok Všeobecný súd Európskej únie.

26.05.2019 11:15
debata (1)

Náhradu škody časť veriteľov Grécka žiadala od ECB na základe jej súhlasného stanoviska so zákonom z roku 2012, ktorý umožnil gréckej vláde vymeniť platné štátne dlhopisy za nové s upravenými podmienkami a odpísať tak časť gréckeho dlhu. Na základe tohto zákona totiž potom museli k výmene dlhopisov a reštrukturalizácii gréckeho dlhu pristúpiť aj veritelia, ktorí sa s gréckou vládou nedohodli.

Európsky súd vo svojom verdikte argumentuje okrem iného aj tým, že investovanie do štátnych dlhopisov vždy so sebou nesie riziko finančnej straty. Sú totiž vydávané na dlhé obdobie, počas ktorého sa môžu vyskytnúť okolnosti vedúce dokonca až ku kompletnému vyschnutiu finančných kapacít štátu, ktorý je emitentom alebo ručiteľom vydaných dlhopisov. Ak takéto okolnosti nastanú, je podľa súdu dotknutý štát oprávnený pokúsiť sa opätovne prerokovať podmienky financovania dlhu.

Stanovisko ECB, ktorá voči gréckemu zákonu o výmene dlhopisov nevyjadrila žiadne námietky, pritom podľa európskeho súdu nijako neovplyvnilo skutočnosť, že Grécko nebolo schopné uhrádzať svoje záväzky. A hoci súd priznáva, že výmenou dlhopisov a odpisom časti dlhu mohli byť porušené práva veriteľov, ktorí s takýmto riešením nesúhlasili, na zreteľ však treba v takomto prípade brať aj verejný záujem. Uplatnenie spomínaného zákona aj na veriteľov odmietajúcich dohodu s gréckou vládou je totiž podľa súdu v súlade s cieľom verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie stability bankového systému eurozóny ako celku, a nie je preto neprimeraným a neúnosným porušením práva takýchto veriteľov.

"Za týchto okolností, keďže neexistujú žiadne dôkazy, že ECB sa dopustila závažného porušenia práva Európskej únie, Všeobecný súd Európskej únie žalobu o náhradu škody zamietol,“ píše sa vo verdikte európskeho súdu. Voči rozsudku je možné do dvoch mesiacov podať odvolanie na Súdny dvor Európskej únie, týkať sa však môže iba právnych otázok.

Snahy Grécka reštrukturalizovať svoj verejný dlh sa začali už po štarte jeho dlhovej krízy v októbri 2009. Súčasťou riešenia mal byť aj príspevok súkromných veriteľov, ktorí sa mali podieľať na časti odpisu dlhu. Na základe toho Grécko začalo so súkromnými veriteľmi rokovať o možnej výmene dlhopisov za nové s novými podmienkami. Vo februári 2012 krajina požiadala o názor na toto riešenie ECB, ktorá voči nemu nevzniesla žiadne pripomienky. Po prijatí spomínaného zákona potom väčšina veriteľov, ktorí držali až takmer 86 % gréckeho dlhu, s výmenou dlhopisov podľa návrhu vlády súhlasila. To znamenalo, že na výmenu dlhopisov museli napokon pristúpiť aj tí veritelia, ktorí sa s gréckou vládou nedohodli.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Grécko #ECB #eurozóna