Štát chce presunúť eurofondy, najviac pôjde na dopravu

Vláda schválila presun 80 miliónov eur z eurofondov medzi jednotlivými operačnými programami. Dôvodom realokácie finančných prostriedkov je nízka úroveň implementácie a hroziace riziko nevyčerpania finančných prostriedkov Európskej únie v niektorých operačných programoch.

21.05.2019 17:47
debata

Rozhodnutie vlády o realokácii eurofondov je podmienené ešte súhlasom príslušných monitorovacích výborov a nakoniec aj Európskej komisie.

Ako vyplýva z návrhu prerozdelenia záväzku roku 2019, z Operačného programu Výskum a inovácie v gescii Ministerstva hospodárstva SR prejde do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 70 miliónov eur. Z Operačného programu Efektívna verejná správa bude do Operačného programu Ľudské zdroje presunutých 10 miliónov eur.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) po rokovaní vlády povedal, že schválené presunuté peniaze pôjdu na výstavbu ciest prvej triedy a obchvatov, ako aj na riešenie problému nezamestnanosti pri postupnom útlme banskej činnosti na Hornej Nitre. „Rezorty identifikovali, v ktorých operačných programoch sa nečerpá, alebo nie je požiadavka taká, aby sa alokované sumy vyčerpali. V týchto operačných programoch na základe návrhu rezortov budú finančné prostriedky presunuté tam, kde je na ne veľká požiadavka, kde sa čerpať stíhajú, a kde je ich nedostatok,“ uviedol Raši. Peniaze budú podľa vicepremiéra presunuté na zmysluplné projekty, a tým sa zároveň zabráni v budúcnosti prepadnutiu peňazí z eurofondov.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) a ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) majú zabezpečiť presun uvedených peňazí do 31. decembra 2019.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) má do 15. júla predložiť na rokovanie vlády materiál o stave implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Jeho súčasťou bude aj návrh na prerozdelenie záväzku roku 2019 do iných prioritných osí v rámci IROP a v prípade nedostatočnej absorpčnej kapacity v rámci tohto programu do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Riadiaci a sprostredkovateľský orgán pre IROP nesúhlasili s prerozdelením záväzku 2019 do OPII. IROP je podľa materiálu v zložitom období, rozsiahla administratívna štruktúra, ktorá pokrýva sedemnásť sprostredkova­teľských orgánov, veľké množstvo malých projektov (školy, škôlky, cyklotrasy) spôsobuje pomalší priebeh implementácie. Najzložitejšia situácia je v prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, nakoľko z alokácie 213,87 milióna eur bolo kontrahovaných 45,75 milióna eur a čerpanie predstavuje 11,44 milióna eur. Reálna implementácia projektov v tejto prioritnej osi sa nezačala.

debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #doprava #cesty