MMF: Slovenská ekonomika je úspešný príbeh, porastie o 3,5 %

Slovenská ekonomika je exportne orientovaná. Vzhľadom na zmeny ekonomického cyklu a štrukturálne zmeny, meniace automobilový priemysel, ktorý je hlavným motorom slovenskej ekonomiky, by vláda mala prijať opatrenia, ktoré by dali opätovný impulz rastu, uvádza sa v správe Medzinárodného menového fondu (MMF).

17.05.2019 15:24
debata (18)

Medzi ne patrí posilnenie inštitúcií, zvýšenie efektívnosti verejného sektora a investícia do infraštruktúry a vzdelávania. Potrebné sú tiež prísna fiškálna disciplína a mikro- a makroprudenciálne opatrenia na zabezpečenia pokračujúcej fiškálnej a finančnej stability.

Slovensko je podľa MMF z hľadiska ekonomického vývoja príbehom úspechu. Ekonomika v uplynulých 5 rokoch rýchlo expandovala. Podporil ju rast úverov domácností, pozitívny vývoj na trhu práce a nové investície v automobilovom priemysle. Mimoriadne dynamická bola tvorba pracovných miest, čo spôsobilo pokles miery nezamestnanosti na nové minimá a podporilo mzdy v súkromnom aj verejnom sektore. Takisto sa zrýchlila inflácia, ktorá sa dostala nad 2 %. Ekonomika si však zachovala konkurencieschop­nosť.

MMF počíta so spomalením rastu ekonomiky, keďže jednorazové vplyvy investícií v automobilovom priemysle slabnú. Fond očakáva, že v roku 2019 slovenský hrubý domáci produkt (HDP) stúpne o 3,5 %. Tempo expanzie by sa malo ďalej spomaľovať smerom k svojmu rastovému potenciálu. Domáci dopyt bude vďaka robustnému zvyšovaniu miezd a úverov naďalej podporovať ekonomickú aktivitu, aj keď o niečo menej než v poslednom čase. Vďaka aktuálnemu zvýšeniu kapacít v automobilovom priemysle, čo viac než vykompenzuje oslabenie externého dopytu, by sa mal zvýšiť príspevok čistého exportu.

Vyhliadky slovenskej ekonomiky však čelia veľkým rizikám. Otočenie ekonomického cyklu odhalilo niekoľko štrukturálnych slabostí, medzi ktoré patrí vysoká závislosť Slovenska od exportu a koncentrovaná štruktúra exportu, čo má za dôsledok, že ekonomika je veľmi citlivá na pokračujúce globálne obchodné spory a riziko brexitu bez dohody.

Misia MMF navštívila Slovensko 6. až 16. mája tohto roka. Stretla sa so zástupcami vlády, Národnej banky Slovenska (NBS), súkromného aj tretieho sektora.

„MMF ocenila zlepšenie rozpočtovej pozície za posledné roky. Lepší výber daní viedol k poklesu deficitu verejnej správy na 0,7 % HDP a verejného dlhu na 49 % HDP v roku 2018. Dlh tak klesol pod úroveň sankčných pásiem dlhovej brzdy,“ konštatoval minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). V roku 2019 očakáva MMF deficit na úrovni 0,3 % HDP.

Misia MMF uvítala aj návrh na zavedenie viacročných záväzných výdavkových stropov a zvýraznila potrebu implementácie úspor identifikovaných revíziami výdavkov, vrátane oblasti výdavkov na zdravotníctvo. V oblasti štrukturálnych politík uvítal MMF viaceré opatrenia vlády. V oblasti vzdelávania sa zvýšil dôraz na ohodnotenie učiteľov a ich kariérny rozvoj a posilnil sa systém duálneho vzdelávania. Rozšírenie kapacít cenovo dostupnej starostlivosti o deti umožní ženám lepšie sa zapojiť na trhu práce.

18 debata chyba
Viac na túto tému: #MMF #Slovensko #HDP