Bane o pár rokov končia. Dostane región 1,5 miliardy eur na zmeny?

Bane na hornej Nitre sa prestanú dotovať v roku 2023. O tom, za akých podmienok pre región sa ťažba ukončí, sa aktuálne dohaduje. Na stole je prvá verzia Akčného plánu pre transformáciu hornej Nitry. Teraz prebieha pripomienkovanie od obyvateľov Handlovej, Novák a Prievidze. To by mohlo priniesť úpravy, ale možno aj konkrétnejšie smerovanie.

21.04.2019 10:00
debata (38)

Zdržanliví sú k nemu zatiaľ aj baníci. "Očakávame, že obsah materiálu sa bude výrazne meniť, preto považujeme za predčasné hodnotiť jeho silné a slabé stránky, ako aj prínos pre baníkov a budúcnosť regiónu,“ hovorí banícky odborár Jozef Talian. Baníci sa podľa neho chystajú materiál pripomienkovať. Prioritou je pre nich riešenie ich sociálneho zabezpečenia.

"Budúcnosť hornej Nitry a jej obyvateľov vidíme v reálne vytvorených pracovných príležitostiach pre tých, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby uhlia prídu o prácu,“ hovorí Talian. Zmieriť sa so skončením baníckeho života je pre nich očividne neľahké. V regióne má totiž baníctvo dlhú tradíciu a je bežné, že tu žijú celé banícke rodiny. Povolanie sa tu často dedilo z otca na syna.

"Predmetný materiál je len prvou pracovnou verziou, a tak ho aj vnímame. Preto zatiaľ neobsahuje konkrétne výstupy a opatrenia,“ priznáva aj hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza Adriana Siváková. akčný plán nateraz totiž samotných baníkov rieši viac-menej okrajovo.

Kto odstráni dosahy viac ako storočnej ťažby?

Za pozitívne považuje Siváková hľadanie financovania cez eurofondy. Má to však jeden háčik. "Všetky v súčasnosti platné výzvy na čerpanie zo štrukturálnych európskych fondov nie je možné použiť na projekty pre konverziu zamestnanosti na hornej Nitre,“ dodáva Siváková.

V rámci prípravy akčného plánu bolo podľa nej predložených 166 projektových zámerov s potrebou financovania vo výške viac ako 1,5 miliardy eur. Nášľapnou mínou je okrem situácie baníkov aj odstránenie dosahov viac ako storočnej ťažby.

V úzadí sa drží aj primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková. Ide totiž podľa nej len o nultú verziu plánu, hodnotiť ho preto veľmi nechce. "Už teraz vieme, že v mnohých častiach sa ešte bude dopĺňať, napríklad o indikatívne projekty,“ hovorí Macháčková. Konkrétnou úlohou v pláne je podľa nej zmena právnej úpravy o osobitnom príspevku baníkom. Tí by tak mohli ísť skôr do dôchodku. Podrobnosti však chýbajú.

Materiál obsahuje podrobnú analýzu aktuálneho stavu. Tá ukázala, že nezamestnanosť nie je hlavným problémom regiónu. Nemala by dokonca byť ani v budúcnosti. Nezamestnanosť tu koncom minulého roka bola 4,5 percenta v okrese Prievidza a 3 percentá v Partizánskom – teda pod priemerom Slovenska.

Útlm banskej činnosti síce môže priniesť nárast počtu ľudí bez práce, no bude prebiehať postupne, čiže nepôjde o skokové zvýšenie. Vyše dvoch pätín terajších zamestnancov baní bude v roku 2023, keď sa má ťažba skončiť, starších ako 55 rokov. Je návrh, aby mali v danom veku nárok na predčasný dôchodok. Väčším problémom regiónu je starnutie obyvateľstva a negatívna migrácia, píše sa v akčnom pláne.

Okrem toho analýza ukázala, že región nestojí len na ťažbe uhlia. Nájde sa aj automobilový, chemický, obuvnícky a strojársky priemysel. Chýbajú tu však malé a stredné podniky, tie chce akčný plán podporiť. Budúcnosť pre región má byť aj v cestovnom ruchu a poľnohospodárstve. Konkrétnejší však akčný plán zatiaľ nie je.

.....

VIDEO: Po štyroch rokoch od spustenia chovu sumčeka afrického na Agro-Rybej farme sa handlovskí baníci stali najintenzívnejšími producentmi čerstvej ryby na Slovensku. Hornonitrianske bane, ktoré čaká útlm ťažby uhlia, našli v chove rýb a pestovaní rajčín lukratívny biznis, ktorý už vytvoril vyše 120 pracovných mi­est.

Video

K diaľnici 40 minút až 1 hodinu 20 minút

Veľkým problémom hornej Nitry sú cesty. Priemerný čas dojazdu na diaľničnú sieť v regióne je jedna hodina – presnejšie 40 minút až 1 hodina 20 minút v závislosti od smeru. Takmer tretina ciest prvej triedy v Prievidzskom okrese je v zlom stave. Podobne je na tom necelá polovica ciest v okrese Partizánske a 59 percent v okrese Trenčín. Podobne sú na tom cesty druhej a tretej triedy. Problematická je aj železničná doprava.

Zle je na tom aj kvalita životného prostredia. Otázne je stále riešenie dodávok tepla v regióne. Na to upozorňuje aj primátorka Prievidze. Nateraz je totiž vykurovanie zabezpečované cez Elektráreň Nováky.

Takzvaná nultá verzia už načrtáva aj možné financovanie. Stále však ide skôr o plány ako o reálne zdroje. Jasné zatiaľ je, že financovanie bude viaczdrojové. Využiť by sa mali dobiehajúce eurofondy, a to hlavne pri budovaní cestnej siete. Plán si veľa sľubuje od nového programového obdobia EÚ fondov. O ich využití na hornej Nitre sa už podľa návrhu rokuje. Z domácich zdrojov má byť použitý napríklad Environmentál­ny fond

Nateraz je už istý termín ukončenia ťažby – rok 2023. Hovorí o tom materiál Problematika transformácie regiónu horná Nitra. Ten rieši ukončenie takzvaného Všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý chráni ťažbu domáceho uhlia. Podpora hnedého uhlia totiž funguje cez tarifu za prevádzkovanie systému. Jej výšku určuje každoročne regulátor. Ročne sa na elektrinu z uhlia vyzbiera takmer sto miliónov eur. Domácnosť s priemernou ročnou spotrebou 3 000 kilowatthodín elektrickej energie odvedie na baníkov ročne približne 15,30 eura.

Termín ukončenia podpory bol určený so zreteľom na bezpečnosť dodávok elektriny. Dokončená totiž najprv musí byť trafostanica Bystričany. Jednotlivé bane by sa mali zatvárať postupne. Samotná Baňa Nováky má byť definitívne zatvorená v roku 2027.

38 debata chyba
Viac na túto tému: #bane #Horná Nitra