Peniaze od reťazcov nebudú, potravinári však chcú sľúbených 80 miliónov eur

Slovenskí potravinári rešpektujú návrh predsedu parlamentu Andreja Danka na zrušenie osobitného odvodu obchodných reťazcov v skrátenom legislatívnom konaní. Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim. Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu.

04.04.2019 15:57
debata (20)

Vo vzťahu k obchodným reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony SR.

Utorkové vystúpenie predsedu parlamentu Andreja Danka k zrušeniu zákona o osobitnom odvode podľa generálneho riaditeľa Levických mliekarní Mariána Šoltyho určitým spôsobom ukázalo, že nebol úplne dobre pripravený. „Samotní predkladatelia asi cítili, že jeho možné dlhodobé prežitie nebolo reálne," reagoval na návrh zrušenia odvodu Šolty, ktorý je aj podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. „Agropotravinári sú na jednej lodi. Veríme, že sľubované peniaze dostaneme bez ohľadu na zrušenie odvodu. Inak by vláda ukázala, že jej záujem o agropotravi­nárstvo nie je skutočný,“ dodal Šolty.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) vnímal osobitný odvod ako jednu, nie však jedinú legislatívnu iniciatívu, ktorej cieľom má byť zlepšenie postavenia potravinárov v potravinovom reťazci. Rozhodnutie o zrušení osobitného odvodu SZPCC rešpektuje.

„Alokácia verejných zdrojov je súčasťou schváleného štátneho rozpočtu, čo v praxi znamená, že sľubovaná podpora 80 mil. eur by mala byť aj napriek zrušeniu odvodu reálna,“ povedal podpredseda rady pekárov SR Viktor Gumán.

Slovenské cukrovary považujú návrh na zrušenie odvodu za zlú správu pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. “Veríme, že aj bez odvodu je vyplatenie sľubovanej podpory pre potravinárov reálne, pretože stav v agropotravi­nárskom sektore je po rokoch zanedbávania zo strany bývalých vlád SR kritický. Všetkých odporcov zákona o osobitnom odvode mal presvedčiť o jeho ponechaní argument o aktuálne 40-percentnom podiele slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov, ako i záporné saldo obchodnej bilancie s potravinárskymi komoditami vo výške 1,5 miliardy eur,” uviedol PR Director Slovenských cukrovarov Dušan Janíček.

Potravinárska komora Slovenska (PKS) rešpektuje prijaté predbežné opatrenie Európskej komisie v súvislosti s osobitným odvodom, čo v podstate viedlo k návrhu na zrušenie odvodu od Andreja Danka. “Už počas predchádzajúceho obdobia boli medializované informácie, že zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov môže byť v rozpore s európskou legislatívou,” povedala riaditeľka PKS Jana Venhartová.

Väčšina potravinárov tiež potvrdila, že pociťuje dominantné postavenie obchodných reťazcov. “Producenti potravín sú pod obrovským tlakom silných obchodných reťazcov. Európska únia vyvíja úsilie za zrovnoprávnenie odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Len EÚ je schopná zaujať také stanovisko, ktoré by bolo v prospech oboch strán. Vidíme to na príklade roamingu u telekomunikačných operátorov. EÚ musí v potravinárskych vzťahoch ukázať svoju silu ako pri telekomunikáciách a dať odberateľsko-dodávateľké vzťahy do balansu. Zabezpečila by tak rovnováhu nielen na Slovensku, ale aj v celej únii. Ak 50 % všetkých prostriedkov EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, boli by to doslova vyhodené peniaze, ak sa vzťahy v obchode s potravinami nezmenia,“ podotkol Šolty.

SZPCC považuje za účinné opatrenie na podporu potravinárstva schválený zákon o neprimeraných podmienkach a aktuálne schválený zákon o cenách. „Jedným zo spôsobov ozdravenia potravinárskeho priemyslu je práve zásah štátu v podobe prijatia a implementácie vyššie uvádzaných legislatívnych zmien. Zamedzenie zneužívania dominantného postavenia v potravinovej vertikále, dôsledné dodržiavanie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, eliminácia nekalých obchodných praktík – toto sú nástroje na účinnú pomoc potravinárom,“ povedal Viktor Gumán. Typickým príkladom zneužívania dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je podľa SZPCC napríklad vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, vrátane cien, odmietanie dodávok, viazanie uzatvárania zmlúv na rôzne dodatočné plnenia.

Slovenské cukrovary tvrdia, že obchodné reťazce dlhodobo zneužívajú svoju ekonomickú silu a dominantnú pozíciu na trhu. “Argumentácia ministerky pôdohospodárstva SR Matečnej, ako i poľnohospodár­skych a potravinárskych samospráv o potrebe nápravy vo vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a výrobcami potravín vychádza z reality a je správna,” ozrejmil Janíček.

V tomto období prebiehajú podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) ročné rokovania obchodných podmienok medzi dodávateľmi a odberateľmi, pričom dodávatelia zaznamenávajú požiadavky obchodných reťazcov na zníženie kúpnej ceny dodávaných výrobkov, resp. sa stávajú situácie, kedy obchodné reťazce neakceptujú žiadosti dodávateľov na zvýšenie ceny potravín kvôli zvýšeným vstupným nákladom potravinárov. „Jednou z príčin môže byť aj predmetný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Mnohí dodávatelia pritom už obchodné podmienky na rok 2019 podpísali. Boli by sme preto veľmi neradi, keby negatívne dôsledky vzniknutej situácie znášali práve dodávatelia potravín,“ uzavrela Venhartová.

20 debata chyba
Viac na túto tému: #reťazce #osobitný odvod