Európsky parlament schválil zavedenie otcovskej dovolenky

Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil konečné znenie smernice, ktorá okrem iného zavádza minimálnu dĺžku otcovskej a neprenosnej rodičovskej dovolenky v celej Európskej únii. Smernica zavádza právo na minimálne desať pracovných dní otcovskej dovolenky v období po narodení dieťaťa, ktorá by mala byť platená minimálne na úrovni nemocenskej dávky pre otcov alebo, pokiaľ to vnútroštátna legislatíva danej krajiny umožňuje, pre rovnocenných druhých rodičov.

04.04.2019 15:13
otec, dieťa, materská dovolenka, Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil konečné znenie smernice, ktorá okrem iného zavádza minimálnu dĺžku otcovskej a neprenosnej rodičovskej dovolenky v celej Európskej únii. Smernica zavádza právo na minimálne desať pracovných dní otcovskej dovolenky v období po narodení dieťaťa, ktorá by mala byť platená minimálne na úrovni nemocenskej dávky pre otcov alebo, pokiaľ to vnútroštátna legislatíva danej krajiny umožňuje, pre rovnocenných druhých rodičov.

Občania únie by mali mať právo na dva mesiace neprenosnej platenej rodičovskej dovolenky, ktoré by malo rodinám vytvoriť vhodné podmienky na vyváženejšie rozdelenie starostlivosti o dieťa. Schválená smernica bude platná dvadsať dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a členské štáty budú mať následne tri roky na transponovanie jej ustanovení do svojich vnútroštátnych predpisov. Informovalo o tom tlačové oddelenie EP.

Počas minimálneho dvojmesačného neprenosného obdobia rodičovskej dovolenky majú mať občania právo na primeranú výšku príspevku, ktorá by mala brať do úvahy stratu príjmu domácnosti a umožniť jej lepšie platenému členovi jej reálne využitie. Smernica tiež stanovuje právo na päť dní opatrovateľskej dovolenky ročne pre zamestnancov poskytujúcich osobnú opateru rodinnému príslušníkovi alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, ktorá ju potrebuje z vážneho zdravotného alebo s vekom súvisiaceho dôvodu.

Ide o minimálnu harmonizáciu, a teda členské štáty so štedrejšími systémami rodičovskej dovolenky nemusia znižovať svoje štandardy. „Za predpokladu, že všetky požiadavky zadefinované v novej smernici sú už súčasťou ich vnútroštátneho práva, môžu svoje systémy zachovať v nezmenenej podobe,“ uvádza sa v tlačovej správe Európskeho parlamentu.

Pracujúci rodičia a opatrovatelia by podľa schválenej smernice mali mať právo požiadať zamestnávateľa o úpravu rozvrhnutia svojho pracovného času, vrátane, pokiaľ je to možné, využitím inštitútov práce na diaľku či flexibilného pracovného času. Zamestnávatelia by pri posudzovaní žiadostí o flexibilnú organizáciu práce mali zohľadňovať okrem vlastných zdrojov a prevádzkových kapacít aj potreby rodičov detí so zdravotným postihnutím alebo dlhodobou chorobou či potreby osamelých rodičov.

Smernica, na ktorej znení sa už poslanci neformálne dohodli s ministrami členských štátov únie, definuje minimálne požiadavky záväzné pre všetky krajiny EÚ. Nová právna úprava by mala umožniť otcom intenzívnejšie sa zapojiť do rodinného života a matkám skorší návrat do práce. Smernica by tiež mala prispieť k zrovnoprávneniu žien na pracovisku.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Európsky parlament #otcovská dovolenka