Dajte peniaze do akcií, vyzývajú sporiteľov v II. pilieri vládni analytici

Väčšina sporiteľov si dnes v druhom pilieri sporí príliš konzervatívne a ich úspory sa preto nezhodnocujú tak, ako by sa mohli. Vo svojom komentári na to upozorňuje Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR.

29.03.2019 11:48
debata (66)

Takmer 80 % majetku je totiž investovaných do nízko výnosných dlhopisových fondov. IFP preto navrhuje zaviesť predvolenú stratégiu, v ktorej by sporiteľ počas prvej polovice svojej kariéry investoval len do akcií. V druhej polovici kariéry by ponechal svoj majetok v akciovom fonde a nové príspevky by posielal do dlhopisového fondu. „Aktívnym sporiteľom bude ponechaná možnosť voľby vlastnej investičnej stratégie, tak ako doteraz,“ uvádza IFP.

Sporenie na dôchodok je podľa IFP dlhodobý proces a konzervatívne investovanie znižuje šance na lepší dôchodok. „Predvolená stratégia je v porovnaní so súčasným investovaním do garantovaných dlhopisových fondov výrazne výnosnejšia,“ tvrdia analytici. Vhodnosť voľby investičnej stratégie ovplyvňuje aj to, kedy a akou formou začnete dôchodok z druhého piliera čerpať.

„Navrhujeme preto zaviesť automatický vstup do odporúčanej stratégie, upraviť vyplácanie dôchodku z druhého piliera a zároveň garantovať výnos, ak sporiteľ bude investovať podľa odporúčanej stratégie,“ uvádza sa v komentári.

IFP tiež navrhuje ponechať časť úspor v akciách aj počas desiatich rokov od dovŕšenia dôchodkového veku, kedy by sporiteľ poberal dôchodok tzv. programový výberom, teda postupným čerpaním úspor z účtu v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Následne by si sporiteľ zakúpil anuitu, teda doživotný dôchodok v životnej poisťovni, aby tým predišiel riziku nedostatočných úspor v prípade dlhovekosti.

.....

TV Pravda: Pozriete si video o tom, aké výnosy čakajú II. pilier v tomto roku.

Video

Pasivita sporiteľov podľa IFP umožnila, aby bola v roku 2013 väčšina majetku v druhom pilieri presunutá do dlhopisových fondov. Začiatkom roku 2013 dostal každý sporiteľ v akciovom, zmiešanom a indexovom fonde možnosť aktívne sa rozhodnúť zotrvať v týchto fondoch. V opačnom prípade bol jeho majetok presunutý do dlhopisového garantovaného fondu. Kým v marci 2013 investovalo do negarantovaných fondov až 88 % sporiteľov, o mesiac neskôr to bolo už len 9 %. Presunutých tak bolo viac ako milión sporiteľov. Na konci roku 2017 si sporilo výhradne v dlhopisovom garantovanom fonde minimálne 84 % presunutých sporiteľov.

„Ak by sporitelia v roku 2013 pokračovali v sporení v negarantovaných fondoch, mali by ku koncu roku 2017 na svojich dôchodkových účtoch približne o jednu miliardu eur viac,“ upozorňuje IFP. To predstavuje 13 % úspor v druhom pilieri. Sporitelia v dlhopisových garantovaných fondoch totiž podľa analytikov z výrazných nárastov globálnych akciových indexov neprofitovali. „Rozhodnutie presunúť úspory do dlhopisových garantovaných fondov mohlo byť podmienené vyššou volatilitou cien akcií v čase zvažovania presunu,“ tvrdí IFP.

Ak by si reprezentatívny sporiteľ sporil len v akciovom fonde bez garancií, jeho úspory by boli podľa analytikov vyššie takmer o štvrtinu. „Sporiteľ, ktorý začal sporiť pri vzniku druhého piliera v akciovom fonde a v roku 2013 bol presunutý do dlhopisového fondu, mal k decembru 2017 nasporených v priemere 6 300 eur. "Ak by sa v roku 2013 rozhodol zotrvať v akciovom fonde, táto suma by bola približne o 1 500 eur vyššia,“ upozorňuje IFP.

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri mali k 22. marcu tohto roka na svojich účtoch vyše 8,45 mld. eur. V dlhopisových fondoch bolo vyše 6,39 mld. eur, v akciových fondoch dôchodkové správcovské spoločnosti evidovali takmer 1,06 mld. eur. V indexových fondoch penzijné firmy spravovali 914,4 mil. eur a v zmiešaných fondoch bolo 86,8 mil. eur.

.....

VIDEO: Druhý pilier s miliardovými úsporami zlyháva pri výplate samotných penzií. Súkromné poisťovne, ktoré majú premeniť kapitál na dôchodok, majú neprimerane vysoké marže a poplatky.

Video
66 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #II. pilier