Štát chce presunúť na dopravné stavby ďalších 250 miliónov eur

Do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) na roky 2014 až 2020 bude zo zdrojov Európskej únie presunutých navyše 250,12 mil. eur.

27.03.2019 13:40
debata (1)

Tieto finančné prostriedky pôjdu na rozvoj dopravnej infraštruktúry a podporu moderných spôsobov dopravy. Vláda v stredu schválila predbežný návrh Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na prerozdelenie výkonnostnej rezervy do uvedeného operačného programu v pôsobnosti rezortu dopravy. Zmeny musí ešte schváliť Európska komisia.

„Financie z európskych fondov, ktoré sú určené pre Slovensko, sa nestratia. Ide o možnosť preprogramovať, resp. navýšiť financie do tých operačných programov a ich prioritných osí, ktoré sa dobre a najmä zmysluplne čerpajú,“ informoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. „Prioritou Slovenska je dobudovať a opravovať cesty a diaľnice,“ uviedol vicepremiér.

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek poznamenal, že čerpanie európskych financií aj zazmluvňovanie projektov v OPII sú nadpriemerné. „Pokračujeme v príprave nových projektov, ktoré budú zamerané na smart riešenia s pridanou hodnotou v najslabších regiónoch Slovenska. Som veľmi rád, že na ne získame aj ďalšie finančné zdroje,“ dodal minister dopravy. OPII má v súčasnosti alokovaných zo zdrojov Európskej únie 3,949 mld. eur a zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie 670,14 mil. eur.

Identifikovanie oblastí v rámci OPII, ktoré budú podporené, je podľa úradu vicepremiéra reakciou na rôzne iniciatívy Európskej komisie na Slovensku. Ide najmä o podporu nových oblastí v doprave, čiže o inovatívne a udržateľné riešenia, podporu dopravy ako hybnej sily transformácie hornej Nitry, ako aj rozvoj Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kra­ja.

Európska komisia bude v tomto roku skúmať, ako výkonné sú operačné programy na Slovensku. Urobí tak na základe informácií o stave dosiahnutých merateľných ukazovateľov a ich čiastkových cieľov vo výročných správach o vykonávaní operačných programov za rok 2018. Tie musia všetky riadiace orgány, teda jednotlivé ministerstvá, predložiť komisii najneskôr do 30. júna 2019. Riadiaci orgán Operačného programu Rybné hospodárstvo, a to je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tak musí spraviť už do 31. mája.

.....

VIDEO: Dva dlhšie tunely namiesto dvoch kratších. Kedy sa začne stavať úsek v Turci a v Liptove? Ako to bude s tunelom Korbeľka? Pozrite si vizualizácie diaľnice z Turian do Hubovej, ktorá bude posledným chýbajúcim diaľničným kúskom na trase Bratislava – Košice.

Video
1 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #doprava