Automobilky sa radikálne zmenia, čaká to aj Slovensko

Automobilový priemysel čakajú v blízkej budúcnosti významné zmeny, ktoré budú mať výrazný dopad aj na slovenské firmy.

26.03.2019 14:25
debata (9)

V najbližších rokoch zaznamená výroba áut na alternatívne pohony prudký nárast a do popredia sa dostanú elektromobily na batérie či na vodíkový pohon. Ak má slovenský automobilový priemysel zostať konkurencieschopný, musí na tieto zmeny reagovať už dnes. Zhodli sa v utorok na konferencii Newmatec 2019 v Šamoríne predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP) a minister hospodárstva SR Peter Žiga.

Zhodli sa tiež na tom, že potreba znižovania emisií, s tým súvisiaci prechod na iné formy mobility, autonómne vozidlá a ďalšie prichádzajúce trendy predstavujú nutnosť diskusií s odborníkmi, ale aj spoluprácu v rámci krajín Visegrádskej štvorky (V4). Ak chce Slovensko podľa ministra zostať medzi lídrami v automobilovom priemysle, musí reflektovať na súčasné trendy elektrifikácie vozidiel a prechod k čistejšej doprave.

„Zvyšujúci sa záujem o nové druhy mobility cítiť aj medzi spotrebiteľmi, ktorí inklinujú k postupnému presunu od využívania a spotreby tradičných fosílnych palív k alternatívnym a udržateľným zdrojom energie. Záujmom rezortu hospodárstva v tejto súvislosti nie je iba podporovať kúpu elektromobilov či budovať potrebnú infraštruktúru, ale za dôležité považujeme aj investície do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov,“ podčiarkol Peter Žiga.

Slovensko je automobilovou veľmocou, o čom svedčia aj čísla z roku 2018. Podiel automotive priemyslu na HDP SR tvorí 13 %, Slovensko eviduje 198 vyrobených vozidiel na tisíc obyvateľov, podiel na priemyselnom exporte Slovenska činí 35 % a viac ako 154 tisíc ľudí pracuje práve v tomto odvetví. Ani toto však podľa ZAP nemusí zaručiť úspešné napredovanie bez inovácií a zachytenia trendov.

„Celý náš priemysel súťažiaci v globálnom svete je zasadený do lokálnych podmienok, ktoré definuje a vytvára vláda. Hovoríme napríklad o kvalite absolventov vychádzajúcich zo stredných a vysokých škol, o nestabilite a slabej predvídateľnosti podnikateľského prostredia, o nízkej úrovni výskumno-vývojových aktivít a podobne. Je najvyšší čas prijať rozhodnutia, ktoré nás posunú dopredu,“ povedal prezident ZAP Alexander Matušek.

Účastníci konferencie za zhodli, že vozidlá na alternatívny pohon predstavujú najväčšiu výzvu v celej histórii automobilového priemyslu a automobilky sa novým trendom musia prispôsobiť. S rozmachom alternatívnych pohonov úzko podľa ZAP súvisia aj ďalšie témy – dostupnosť infraštruktúry, podpora trhu, záujem či motivácia zákazníkov. K ďalším významným trendom patrí prechod na autonómne riadenie, zmeny v pohľade na otázky bezpečnosti, úplne iné chápanie mobility. Okrem toho je podľa ZAP potrebné vnímať aj nové trendy vo výrobných procesoch, v ich digitalizácii a automatizácii.

Globálne trendy v automobilovom priemysle, pripravenosť vlád krajín V4, ako aj pozícia Slovenska – to všetko sú témy, o ktorých diskutujú odborníci na piatom ročníku automotive konferencie Newmatec 2019, ktorá sa koná 26. a 27. marca v Šamoríne. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Otvoril ju šéf rezortu Peter Žiga a do diskusie sa zapojili aj štátni tajomníci ministerstiev krajín V4, pod ktoré spadá problematika automobilového priemyslu a inovácií.

.....

VIDEO: Automobilovú veľmoc Slovensko strašia elektromobily

Video
9 debata chyba
Viac na túto tému: #automobilky #priemysel 4.0