DSS v II. pilieri vlani zmenilo až 27-tisíc sporiteľov

20.03.2019 12:47

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) počas minulého roka zmenilo vyše 27,4 tisíca sporiteľov. Počet sporiteľov, ktorí zmenili svojho správcu penzijných úspor v druhom pilieri, tak medziročne stúpol o 1,4 tisíca, v porovnaní s rokom 2016 išlo o nárast o 8,4 tisíca sporiteľov. Vyplýva to zo správ o hospodárení Sociálnej poisťovne za roky 2016 až 2018.

Okrem 1,04 milióna zamestnancov bolo v druhom pilieri ku koncu vlaňajška aj 106,7 tisíca samostatne zárobkovo činných osôb, 95,4 tisíca poistencov štátu a 238,8 tisíca osôb, ktoré k 31. decembru minulého roka nemali účasť na dôchodkovom sporení, teda aktuálne neboli dôchodkovo poistení.

Sporiteľ v druhom pilieri, ktorý sa rozhodne zmeniť DSS, musí v pobočke Sociálnej poisťovne osobne požiadať o vydanie tzv. akceptačného listu. Ak o akceptačný list sporiteľ požiada viac ako dva roky odo dňa vzniku jeho prvého dôchodkového poistenia a zároveň ak odo dňa jeho posledného prestupu medzi DSS neuplynul najmenej jeden rok, za vydanie akceptačného listu je povinný zaplatiť Sociálnej poisťovni poplatok vo výške 16 eur. Inak je vydanie akceptačného listu bezplatné. Sporiteľ akceptačný list následne odovzdá tej DSS, do ktorej sa rozhodol prestúpiť.

.....

TV Pravda: Pozriete si video o tom, aké výnosy čakajú II. pilier v tomto roku.

#dôchodok #II. pilier
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku