Štát pripravuje štvrtý antibyrokratický balíček

Ten, rovnako ako tri predchádzajúce, bude mať za cieľ zlepšiť podmienky podnikania na Slovensku tým, že prispeje k zníženiu regulačnej záťaže a pozitívne ovplyvní podnikanie na Slovensku, ako aj hodnotenie kvality podnikateľského prostredia v medzinárodných rebríčkoch konkurencieschopnosti.

18.03.2019 16:24
debata (1)

„Našim zámerom je podporiť konkurencieschop­nosť Slovenska prostredníctvom podpory významnej zmeny podnikateľského prostredia a tým prispieť k dlhodobému zachovaniu hospodárskeho rastu,“ konštatovalo MH SR v správe o stave podnikateľského prostredia na Slovensku za rok 2018, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konaniPre rozvoj a konkurencieschop­nosť podnikateľského prostredia na Slovensku je podľa rezortu hospodárstva kľúčové zabezpečiť najmä jeho legislatívnu predvídateľnosť, jasné smerovanie cieľov hospodárskej a aj iných politík vlády a ich koordináciu a elektronizáciu verejnej správy a online služby pre podnikateľov a občanov. Nemenej dôležitými výzvami sú zmapovanie legislatívneho prostredia a lepšia vymožiteľnosť prá­va.

„Každý podnikateľský zámer má svoje odhady do budúcnosti, ale ak sa niektoré parametre menia ad hoc, môže sa stať, že podnikateľský zámer sa nepodarí, resp. musí byť modifikovaný. Sem patrí legislatívne ako aj ekonomické prostredie, ale aj účinnosť noviel dôležitých zákonov k jednému dátumu,“ uvádza rezort hospodárstva. Základ tvorby regulácií by sa mal preto zamerať na ich participatívnu tvorbu, s dostatočným časovým harmonogramom pre zistenie potrebných dát, ich vyhodnotenie a analýzu, na hľadanie variantných riešení a následne dohodu všetkých zainteresovaných strán, ktorých sa regulácia týka na optimálnom variante riešenia problému. „Nutné sú minimálne zmeny najmä v legislatíve a v prípade nutnosti zmeny legislatívy jej podrobné vyhodnotenie z hľadiska vplyvov na zaiteresované subjekty,“ ozrejmilo v správe MH SR.

Rezort hospodárstva v predloženej správe tiež zdôrazňuje, že pre lepšie podnikateľské prostredie je nevyhnutná aj spolupráca s ostatnými rezortmi a orgánmi štátnej správy, ako aj súčinnosť mnohých subjektov dotknutých prichádzajúcimi zmenami. „Víziu kvalitného podnikateľského prostredia vidí MH SR nielen ako úlohu pre seba, ale ako spoločnú misiu a predovšetkým spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa podieľajú na tvorbe politík v našej krajine,“ doplnil rezort hospodárstva.

Počas minulého roka sa aktivita MH SR sústreďovala podľa správy na antibyrokratické balíčky opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia. Tri už vládou schválené balíčky opatrení – prvý v júni 2017 s 35 opa­treniami, druhý v máji 2018 s 23 opa­treniami a 5 úlohami na vypracovanie analýz a tretí vo februári 2019 s 36 opa­treniami definovali ročnú úsporu prostriedkov spolu takmer 95 mil. eur.

„Ide o nezanedbateľnú čiastku, ktorú podnikateľský sektor bude môcť využiť na rozvoj podnikateľských aktivít. Do dnešného dňa bolo z 35 opatrení prvého balíčka splnených 23 a z druhého balíčka 12, pričom z pohľadu znižovania administratívneho zaťaženia je dôležitý najmä tzv. antibyrokratický zákon, ktorým sa zaviedol princíp jedenkrát a dosť pre vyžadovanie listu vlastníctva, výpisu z registra trestov, z obchodného registra či živnostenského registra inštitúciami verejnej moci,“ zhodnotilo doterajšie opatrenia MH SR.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #firmy #podnikanie #byrokracia #antibyrokratický balíček