Smršť návrhov koaličných poslancov: Nižšie dane, odvody, viac dovolenky

Zrovnoprávniť počet dní dovolenky na 25, zvýšiť nezdaniteľnú časť dane, znížiť odvody - to všetko chcú koaliční poslanci presadiť v parlamente.

, 11.03.2019 11:16
debata (48)

Vyššia nezdaniteľná časť

Poslanci koaličnej strany Most-Híd navrhujú zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Zvýšiť by sa mal z 19,2-násobku životného minima na 22,7-násobok. Do parlamentu predložil Béla Bugár, Irén Sárközy, Tibor Bastrnák a Peter Antal novelu zákona o dani z príjmov, ktorou by sa mala Národná rada (NR) SR zaoberať na nadchádzajúcej schôdzi.

Cieľom novely je podľa poslancov zvýšiť životnú úroveň pracujúcich, k čomu sa zaviazala vláda aj vo svojom programovom vyhlásení. Podľa ich slov aj Európska komisia upozornila na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie pri zamestnancoch zarábajúcich menej ako priemernú mzdu v národnom hospodárstve. „Daňové zaťaženie zamestnancov v posledných rokoch sa dokonca zvyšuje, čo súvisí s tým, že nezdaniteľné časti základu dane rastú pomalšie ako rastú mzdy. Výsledkom je, že daň z príjmu tvorí postupne vyššiu časť zo mzdy zamestnanca,“ tvrdia poslanci.

Najzreteľnejšie to podľa Mostu-Híd vidno pri zamestnancoch zarábajúcich minimálnu mzdu. Kým napríklad v roku 2014 neplatili žiadnu daň z príjmov, tak v roku 2019 ich daň z príjmu vychádza na 23,97 eura mesačne. „Prejavuje sa to aj v dynamicky rastúcich príjmoch rozpočtu verejnej správy z dane z príjmov fyzických osôb,“ tvrdia poslanci.

Preto navrhujú zvýšenie nezdaniteľného minima na 22,7– násobok životného minima. „Navrhuje sa tiež rovnaké zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne na manželku (manžela) vzhľadom k tomu, že aj doteraz bola v rovnakej výške ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,“ priblížili poslanci v predkladacej správe k novele zákona.

Strana zároveň prináša aj riešenie, aby sa predišlo prílišnej záťaži na rozpočty samospráv, ktorým sa v súčasnosti prerozdeľuje daň z príjmov fyzických osôb. Navrhuje postupné zvýšenie nezdaniteľných častí v dvoch po sebe idúcich rokoch, konkrétne v roku 2020 na 21-násobok životného minima a od roku 2021 už na vyššie uvedený 22,7-násobok životného minima.

Poslanci vyčíslili, že prijatie opatrenia by mohlo spôsobiť výpadok v rozpočte verejnej správy vo výške 180 miliónov eur v roku 2020 a ďalších 170 miliónov eur v roku 2021. „Možno očakávať pozitívne sociálne vplyvy v dôsledku zvýšenia čistého príjmu pre pracujúcich, najmä nízkych a stredných príjmových skupín vrátane zamestnancov zarábajúcich minimálnu mzdu. Možno takisto očakávať zvýšenie čistého príjmu u samostatne zárobkovo činných osôb,“ dodali poslanci.

Dovolenka bez ohľadu na vek

Ľudia na Slovensku by mohli mať od roku 2020 nárok na viac dovolenky. Poslanec koaličnej strany SNS Tibor Jančula navrhuje zvýšiť základnú výmeru dovolenky na dobu najmenej päť týždňov zo súčasných štyroch týždňov, respektíve 20 dní. Do parlamentu predložil novelu Zákonníka práce.

Jančula chce novelou odstrániť zavedenú kategorizáciu zamestnancov pri ich nároku na dĺžku základnej výmery dovolenky len na základe kritéria veku zamestnanca, ktorá môže byť v určitých prípadoch pre zamestnancov diskriminačná. Preto navrhuje zvýšiť dĺžku základnej výmery dovolenky pre zamestnancov, ktorí nedovŕšili 33 rokov veku. „V súčasnosti je to už platným sociálnym štandardom pre zamestnancov aj v iných členských štátoch Európskej únie, ako aj platným zamestnaneckým zvýhodnením pre mnohých zamestnancov na Slovensku na základe výsledkov kolektívneho vyjednávania so zamestnávateľmi,“ tvrdí Jančula.

Prijatie novely by podľa neho malo pozitívny vplyv na zdravie pracujúcich do 33 rokov, taktiež na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Novela má priniesť pozitívny vplyv i na cestovný ruch, zjednodušila by sa aj administratíva pre zamestnávateľov pri určovaní základnej výmery dovolenky pre zamestnancov.

Nižšie odvody

Poslanci Národnej rady SR za stranu Most-Híd Béla Bugár, Irén Sárközy a Tibor Bastrnák predložili do parlamentu návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým by sa mali znížiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sadzba poistného na invalidné poistenie pre zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby a štát by mala od začiatku budúceho roka klesnúť o jeden percentuálny bod, a to z 3 % na 2 %. Pri hrubej mzde na úrovni 1 000 eur by tak stúpla čistá mesačná mzda zamestnanca o 10 eur. SZČO, ktorá by v budúcom roku platila odvody z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 eura, by zníženie invalidných odvodov prinieslo 5,06 eura mesačne.

„Fond invalidného poistenia je navrhnutý z toho dôvodu, že je dlhodobo najprebytkovejším základným fondom. Aj napriek predmetnému zníženiu zostane tento fond naďalej prebytkovým,“ argumentujú poslanci za Most-Híd. Navrhujú tiež znížiť sadzbu do rezervného fondu solidarity, a to o 4 percentuálne body, zo 4,75 % na 0,75 %, avšak o 4 percentuálne body, z 14 % na 18 % by sa zvýšila sadzba na starobné poistenie pre zamestnávateľa a z 18 % na 22 % sadzba na starobné poistenie pre SZČO, dobrovoľne poistenú osobu a štát.

Poslanci za Most-Híd svoj návrh na zníženie odvodov zdôvodňujú Programovým vyhlásením vlády SR, ktoré hovorí o zámere zvyšovať životnú úroveň pracujúcich, a preto navrhujú zvýšenie ich čistých príjmov. „Zákon tiež sleduje cieľ stransparentnenia odvodového systému, aby ľudia mohli objektívnejšie rozlišovať, za čo platia. Výsledkom bude zvýšenie zdrojov fondu starobného poistenia a zníženie prebytkov v niektorých iných fondoch,“ uviedli.

Európska komisia podľa navrhovateľov vo svojej aktuálnej správe o Slovensku konštatuje, že Slovensko sa príliš spolieha vo svojom rozpočte na daňové zaťaženie práce. „Kým priemerné daňové a odvodové príjmy z práce v roku 2016 boli v Európskej únii na úrovni 49,7 % z celkovej výšky zdaňovania, na Slovensku to bolo až 53,9 %,“ upozorňujú poslanci za Most-Híd. Predložený návrh zákona by podľa nich zlepšil negatívne hodnotenie a priblížil by Slovensko k priemeru Európskej únie.

„Sociálna poisťovňa vykazuje vo svojom hospodárení prebytky, a to i napriek prevodu časti odvodov poistencov do druhého piliera,“ uviedli poslanci. V roku 2019 podľa nich nebude potrebná žiadna dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie tohto prevodu, pretože príjmy z poistného postačia na jeho vykrytie. „Výška prebytku bude v nasledujúcich rokoch ešte rásť. To vytvára priestor pre zníženie odvodov,“ dodali poslanci za Most-Híd.

48 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #odvody #koalícia
Flowers