Koľaje chátrajú, obrie tendre na obnovu za 300 miliónov sa naťahujú

Zlý stav železničnej infraštruktúry na Slovensku spomaľuje vlaky. Napriek tomu súťaže na modernizáciu koľají trvajú roky. Štátu sa zatiaľ podarilo zmodernizovať celú hlavnú trať od Bratislavy takmer po Žilinu. Na zlepšenie čakajú aj ďalšie úseky smerom na východ, na juhu Slovenska a trať z Bratislavy smerom na severozápad.

21.02.2019 15:00
koľajnice, zmena Foto:
Tender na modernizáciu trate na západnom Slovensku bol vyhlásený ešte vo februári 2017.
debata (5)

Štát viac ako rok a pol nevie ukončiť dvojicu prebiehajúcich tendrov na modernizáciu železničných tratí. Tender na modernizáciu trate medzi Devínskou Novou Vsou a hranicou s Českom trvá dokonca viac ako dva roky. Druhou dlhotrvajúcou súťažou je tender na modernizáciu úseku medzi Popradom a Lučivnou. V oboch ide spolu až o 300 miliónov eur z eurofondov.

Tender na modernizáciu trate na západnom Slovensku bol vyhlásený ešte vo februári 2017. „Počas procesu verejného obstarávania bol viackrát využitý inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v súlade s § 48 zákona č. 345/2015 o verejnom obstarávaní (ZVO) a vysvetlenia ponuky v súlade s § 53 ZVO, na ktoré museli jednotliví uchádzači vypracovať odpovede, čo malo, prirodzene, vplyv na proces vyhodnocovania ponúk. Zároveň boli uplatnené revízne postupy, kedy bola kompletná dokumentácia k verejnému obstarávaniu postúpená na Úrad verejného obstarávania (UVO),“ povedal hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč.

Medzi Devínskou Novou Vsou a štátnou hranicou s Českou republikou chce štát modernizovať celkovo 57 kilometrov železničnej trate. Výsledkom modernizácie bude zvýšenie rýchlosti vlakov, zlepšenie zabezpečovacích zariadení a skrátenie jazdného času. ŽSR v rámci projektu tiež plánuje odstrániť úrovňové križovatky trate s cestnou sieťou.

Do súťaže predložilo svoje ponuky šesť konzorcií. ŽSR ešte pred otváraním ponúk vylúčili konzorcium ZHOL-TODINI vedené kazašskou spoločnosťou Integra Construction KZ. Úrad verejného obstarávania toto rozhodnutie zrušil a nariadil ázijskú firmu vrátiť do tendra.

Konzorcium vedené stavebnou spoločnosťou z Kazachstanu predložilo podľa informácií Pravdy najnižšiu ponuku vo výške 212,5 milióna eur. Druhá najnižšia suma pritom dosiahla 275 miliónov eur. Konkurenčné stavebné spoločnosti sa obrátili na ÚVO. Úrad rozhodol, že ŽSR majú zrušiť informáciu o výsledku súťaže a zrušiť vyhodnotenie ponúk z hľadiska mimoriadne nízkej ponuky pri všetkých uchádzačoch. Železniciam tiež nariadil opätovne vyhodnotiť ponuky všetkých uchádzačov z hľadiska mimoriadne nízkej ponuky. ŽSR otázku denníka Pravda, kedy sa začne s výstavbou úseku, nezodpovedali.

Druhým dlhotrvajúcim tendrom je modernizácia železnice medzi Popradom a Lučivnou. ŽSR súťaž na zhotoviteľa spustili v júli 2017, doteraz uzavretá nebola. „Počas procesu verejného obstarávania bol viackrát využitý inštitút vysvetlenia súťažných podkladov,“ uvádza Lukáč. Aj do tejto súťaže sa prihlásila kazašská spoločnosť Integra Construction KZ, ktorá v tomto prípade nie je vedúcou firmou konzorcia.

Ide o prvý úsek na východ od Žiliny, ktorý prejde modernizáciou. Vďaka nej dôjde k zvýšeniu rýchlosti vlakov a zníženiu cestovného času. Na celom úseku sa zrušia existujúce železničné priecestia. Nahradí ich podchod pre peších na Teplickej ceste v Poprade a nový železničný most vo Svite. Nový most bude riešiť križovanie s cestou tretej triedy III/3064. V meste Svit pri stanici vzniknú nové parkovacie plochy pre osobné autá a autobusy. Pri preložke cesty sa zriadi autobusová zastávka. Pri Lučivnej dôjde k preložke železničnej trate. V mestskej časti Popradu Veľká, vo Svite a v Lučivnej vzniknú protihlukové steny.

Konzorcium TIAC s kazašskou spoločnosťou ponúklo najnižšiu cenu vo výške 90,9 milióna eur. Následne ŽSR oznámili vedúcej spoločnosti konzorcia, ktorou je talianska firma Todini Construzioni Generali, vylúčenie z tendra. Koncom januára tohto roku, osem dní po oznámení o vylúčení z tendra, ŽSR súťaž vyhodnotili. Konzorcium TIAC sa proti vylúčeniu odvolalo. „Čakať do doby uplynutia lehoty na doručenie námietok proti vylúčeniu nebolo potrebné, keďže doručenie takýchto námietok nezastavuje verejného obstarávateľa v ďalšom konaní vzhľadom na skutočnosť, že proti vyhodnoteniu ponúk môžu byť taktiež podané námietky a ÚVO rieši všetky námietky doručené po otváraní časti ponúk Kritériá v rámci jedného spoločného konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok,“ tvrdí Lukáč.

Štát však nemôže podpísať zmluvu na výstavbu s víťazným uchádzačom. „Vzhľadom na to, že boli uplatnené revízne postupy, v zmysle platných právnych predpisov nie je možné pristúpiť k podpisu zmluvy s úspešných uchádzačom, ale je potrebné počkať na ich ukončenie. ŽSR ako kontrolovaný subjekt na základe výzvy predložia kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu na ÚVO a poskytnú mu potrebnú súčinnosť,“ informuje Lukáč zo ŽSR.

„Úrad eviduje námietky na danú súťaž od jedného z uchádzačov. Do vydania právoplatného rozhodnutia sa však k úrad k danej veci vyjadrovať nemôže,“ povedala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Je otázne, či ÚVO opätovne zruší výsledky súťaží, nariadi vrátenie vylúčeného uchádzača do tendra a nariadi nové vyhodnocovanie. Ani v tomto prípade ŽSR neuviedli termín začiatku výstavby.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #železnice #vlaky #ŽSR