Zákon o neprimeraných podmienkach: Obchodníci soptia, pekári jasajú

Obchodníci považujú zákon o neprimeraných obchodných podmienkach v obchode s potravinami za protiústavný, pekári za krok ich záchrane.

08.02.2019 13:10
debata (19)

Zákon o neprimeraných obchodných podmienkach v obchode s potravinami prináša celý rad úprav, ktoré sú zbytočné, sťažujú a komplikujú podnikateľský život a môže byť dokonca v rozpore s ústavou. Takto hodnotia novú legislatívu prijatú v utorok parlamentom záujmové zväzy obchodníkov. Podľa potravinárov by, naopak, tento zákon mal zlepšiť postavenie dodávateľov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.

„Na prvý pohľad je zjavné, že tam môže byť rozpor s Ústavou SR a aj s právom EÚ, čo bude predmetom nášho vyhodnocovania a zvažovania ďalších krokov,“ informoval TASR predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič. Niektoré ustanovenia zákona kritizuje aj prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak. Zákon, okrem iného, obsahuje úpravy, ktoré s právom nemajú nič spoločné," povedal Katriak.

Obchodníkom vadí napríklad takzvaná generálna klauzula. „Tú použije ministerský úradník podľa svojej voľnej úvahy, keď sa mu nebude ‚páčiť‘ konanie obchodníka vo vzťahu k výrobcovi potravín,“ pokračuje Katriak. Ministerskí úradníci si tak budú podľa neho môcť svojvoľne pridávať k zákonom stanoveným 48 neprimeraným podmienkam „ďalšie a ďalšie“.

Problematická je podľa SAMO aj okamžitá splatnosť a vysoké pokuty udelené v správnom konaní. „Pokuta sa môže vyšplhať až na päť miliónov eur. Keď to porovnáme s prípadmi pochybenia zdravotníckych zariadení, v ktorých za smrť pacienta z dôvodu zanedbania starostlivosti bola uložená pokuta len pár tisíc eur, tak je alarmujúce, ako sa tvoria zákony na Slovensku,“ porovnal finančné sankcie Krajčovič.

Zväz obchodu sa pozastavil aj nad účinnosťou zákona, ktorý bude platiť od začiatku apríla, pričom obchodní partneri musia zosúladiť zmluvy s týmto zákonom do konca júla. „Stovky a tisíce zmlúv budú musieť byť takto opravené a upravené, a to v kalendárnom polroku,“ upozornil Katriak. Zákonodarcovia podľa neho zbytočne zaťažujú podnikateľské prostredie a mohli posunúť účinnosť zákona na začiatok budúceho roka.

„Pre objektívnosť treba dodať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR niektorým návrhom a požiadavkám Zväzu obchodu SR vyhovelo, nič to však nemení na postoji Zväzu obchodu SR,“ dodal Katriak.

Pekári: Dlhodobo sme tí slabší

Nový zákon o neprimeraných obchodných podmienkach z dielne ministerstva pôdohospodárstva je prvý vážny krok, ktorý môže dopomôcť k záchrane pekárskeho odvetvia. Myslí si to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), podľa ktorého na neprimerané podmienky zväčša doplácajú práve dodávatelia. Obchodníci, naopak, označili zákon za protiústavný.

„Slovenskí pekári už dlhšie volali po sprísnení zákona o neprimeraných obchodných podmienkach. Jeho aktuálnu podobu veľmi oceňujeme, keďže pekári dlhodobo v obchodných vzťahoch zastávajú pozíciu slabšieho. Často sú prinútení súhlasiť s takými podmienkami, ktoré si určujú odberatelia so silným postavením na trhu, čo deformuje férové podnikateľské prostredie,“ uviedla predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.

Práve férové podnikateľské prostredie je podľa pekárov základom každej dobre fungujúcej ekonomiky. Pozitívne vnímajú viaceré body zákona, akými sú skrátenie splatnosti faktúr, eliminácia skrytých poplatkov, sprísnenie kontrol predajcov, ale aj to, že odberateľ bude môcť požadovať zníženie kúpnej ceny od dodávateľa len v prípade, ak sa tovar skutočne predá spotrebiteľom v akciovej cene. Na rozdiel od obchodníkov vítajú aj nariadenie, podľa ktorého marketingové letáky predajcov budú musieť obsahovať minimálne 50 % podiel slovenských výrobkov.

„Najpozitívnejšie však hodnotíme zákaz predaja pod ekonomicky oprávnené náklady, a teda, že odberateľ nebude môcť žiadať predaj výrobkov pod výrobné náklady dodávateľa, čo je dlhodobo bežná praktika v obchodných vzťahoch,“ spresnila Lopúchová.

Ekonomicky oprávnené náklady boli podľa nej naposledy vyčíslené v roku 2014 Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Ich aktualizácia na rok 2019, ktorá je naplánovaná v najbližších týždňoch, podľa pekárov ukáže, za aké ceny sú schopní v súčasnosti vyrábať základné pekárenské výrobky.

„Očakávame, že ekonomicky oprávnené náklady sa výraznejšie zmenia. Od doby ich posledného vyčíslenia do cien vstúpili viaceré faktory, ktoré výrobné náklady zvýšili, ako je napríklad každoročný rast minimálnej mzdy, prijatie sociálneho balíčka či rast cien surovín,“ dodala Lopúchová.

19 debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #reťazce