V škôlkach to zaškrípalo, predškoláci jedia zadarmo

Od januára už jedia najstarší škôlkari oficiálne zadarmo. Nová legislatíva však v praxi spôsobuje problémy. Škôlky nevedia, ako s neúčtovaním jedla začať. Niektoré zariadenia vyberali peniaze aj za január a február, inde chceli už len doplatok. Nájdu sa aj také, ktoré len teraz riešia ako na to.

22.01.2019 06:00
debata (73)

Obedy zadarmo sa od januára týkajú 60-tisíc detí v poslednom ročníku materských škôl. Od septembra sa rozšíria na 440-tisíc žiakov základných škôl. Vládny Smer tvrdí, že ak sa opatrenie osvedčí, chce ho neskôr presadiť aj pre 200-tisíc študentov stredných škôl.

Nateraz treba doriešiť zavedenie obedov zadarmo v škôlkach. Nečakaný problém vznikol aj s odhlasovaním detí v prípade choroby. Na dotovanú stravu má totiž nárok len dieťa, ktoré je v materskej škole. Mnohé zariadenia tak vyžadujú odhlásenie deň vopred. Pri náhlej chorobe totiž bude musieť rodič nezjedený obed aj tak zaplatiť.

VIDEO: Mamička z Bratislavy hodnotí obedy zadarmo pre škôlkarov.

Video

V popradskej materskej škole Podtatranská musia po novom rodičia dieťa odhlásiť deň vopred do 14.00 hodiny. Doteraz stačilo do ôsmej ráno. "Rodič nevie deň dopredu, že mu dieťa ochorie, preto nemôže dopredu odhlásiť dieťa zo stravy, takže mu vznikajú náklady,“ hovorí zástupkyňa škôlky Oľga Korbová. Rodičia tu ešte v decembri platili depozit za nevyčerpané obedy aj réžiu za január až jún 2019. Dotácia od štátu príde až koncom januára 2019, vysvetľuje Korbová – a škôlka musí uhrádzať faktúry za odobratý tovar.

"Rodičia platia za január poplatky tak, ako po iné mesiace, pretože dotáciu na obedy zadarmo dostaneme na základe našej žiadosti až 25. januára,“ hovorí riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Nitre Anna Fabišová. Za stravu sa tam pôvodne platilo 1,27 eura. Po zohľadnení dotácie vyjde doplatok na zhruba 2,33 eura na mesiac. Rodičia tu budú musieť deti odhlasovať tak ako doteraz – a to deň vopred.

Nábeh na opatrenie u predškolákov podľa Fabišovej nespôsobuje problémy. Úplne inak to však vyzerá s obedmi zadarmo pre všetky školopovinné deti. "So zavedením obedov v školskej jedálni nastanú problémy kapacitné, personálne, najmä z pohľadu financovania, a prevádzkové na vykrytie nákladov na vybavenie školskej kuchyne,“ priznáva Fabišová.

Na základných školách jedálňam chýbajú hrnce aj kuchárky. Niektoré mestá tak zvažujú pre obedy zadarmo zvýšenie svojich poplatkov.

Začiatkom roka to priznala Považská Bystrica, kde išli hore dane za nehnuteľnosti aj poplatky za odpad o tretinu. Mesto sa obhajovalo nielen nákladmi na zvýšenie platov učiteľov, ale aj zavedením obedov zadarmo. Iné mestá ešte nevedia, či nebudú musieť siahnuť na školné.

"Otázka zvyšovania príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej škole je v súčasnosti predmetom širokej diskusie, takže sa nedá odhadnúť, aké budú závery,“ povedala hovorkyňa mesta Banská Bystrica Dominika Mojžišová. Najväčší problém s obedmi zadarmo vidí Mojžišová s odhlasovaním detí zo stravy. Rodič tak môže urobiť najneskôr v daný deň ráno do ôsmej hodiny. Poplatok sa tu pohybuje okolo 1,19 eura na deň, v škôlkach s ovocnou desiatou navyše 1,40 eura na deň. V takom prípade bude rodič po novom doplácať 20 centov na deň.

Náročnejší však bude nábeh na obedy zadarmo na základných školách. "Školské jedálne majú staré strojové a technologické zariadenia,“ hovorí Mojžišová. Do septembra je tak potrebné nakúpiť nové hrnce či sporáky. Banská Bystrica už vyčlenila v rozpočte na rok 2019 prostriedky na vybavenie jedální. V niektorých základných školách však chýbajú aj stoly. Deti tak budú chodiť na obed postupne. Otázne je stále aj, kto obedy navarí. Mestu sa zvýšia aj náklady na odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a energie. A školy tiež vytrápi každodenné zisťovanie počtu detí v škole.

Ministerstvo práce chce zabrániť zdvíhaniu poplatkov pre obedy zadarmo cez podporu pre nových zamestnancov. Na platy nových kuchárok tak dá 648,96 eura mesačne na jeden rok. Ďalších vyše 62 eur dostane zamestnávateľ. Celkovo je vyčlenených 8,5 milióna eur. "Okrem toho poskytneme sumu 2 – 3 milióny eur, ktorá sa použije v nevyhnutných prípadoch na podporu miest a obcí, ak by došlo v ich školských zariadeniach k prudšiemu nárastu stravujúcich sa detí,“ potvrdilo ministerstvo práce.

Nie je predškolák ako predškolák

Obedy zadarmo bude mať od januára aj syn Zory z Modry. A to aj napriek tomu, že do školy od septembra nenastupuje. "Pýtala som sa v škôlke, ako to bude, keďže synovi zle vychádzajú roky, povedali mi, že idú presne podľa zákona,“ hovorí. V zákone je totiž doslovne napísané, že na bezplatné obedy v sume 1,20 eura majú nárok všetci predškoláci. To, či dieťa nastúpi v ďalšom školskom roku do školy, sa tam nerieši. Obedy zadarmo tak môže dieťa využívať aj dva roky.

Naopak, pri takzvanom školnom sa roky zohľadňujú. Zora tak za syna platí, hoci je v predškolskej triede a predškoláci by poplatok platiť nemali. Ide o 45 eur mesačne. Výška poplatku sa v Modre odvíja od trvalého pobytu rodičov, ak jeden z nich nie je v meste prihlásený, poplatok je vyšší. Inak by to bolo len 20 eur. Poplatky za stravovanie išli v modranských škôlkach hore vlani v júni. Za stravu sa tak teraz platí 1,34 eura. Ostatné poplatky mesto nezvyšovalo.

"Stravu som neplatila už ani v decembri,“ hovorí Katarína z Modry. V ich škôlke sa totiž strava platí mesiac vopred.

Predškoláka má doma aj Soňa z Nitry. Ten navštevuje súkromnú škôlku, no i tá bude o dotáciu očividne žiadať. Najväčším problémom je u nás teraz odhlasovanie dieťaťa zo stravy, upozorňuje Soňa. "V škôlke sme mali tento oznam: Prosíme rodičov predškolákov, aby odhlasovali deti z obeda, pretože obedy zadarmo sú len pre tie deti, ktoré sú prítomné na vyučovacom procese,“ hovorí. Tým, čo deti neodhlásia, sa cena za nezjedenú stravu premietne v ďalšom šeku. Škôlka zvýšila poplatky v septembri, v januári k zvýšeniu neprišlo, dodáva Soňa.

"Na obedy mám trvalý príkaz, hoci nám už dali novú sumu, nestihol som si ho včas zmeniť a nechtiac sme zaplatili viac,“ priznáva Igor z Bratislavy, ktorého dcéra je tiež predškoláčka. Po novom budú platiť za obedy len 8,80 eura. V tom je už zarátaná réžia aj 14 centov za stravu po odrátaní dotácie. Deti treba zo stravy odhlasovať najneskôr ráno do ôsmej hodiny, inak bude rodičom účtovaný poplatok za obed v plnej výške 1,34 eura na deň.

Zavážia aj ceny potravín

O prípadnom zvyšovaní poplatkov za stravu nie je rozhodnuté ani v Trnave. "Nevieme dopredu posúdiť, aký bude nárast cien na trhu, ktorý bude hlavným ukazovateľom zvýšenia platby,“ povedal hovorca mesta Pavol Tomašovič. Momentálne stojí obed pre žiaka trnavskej základnej školy 1,16 eura, čo podľa neho nateraz postačuje.

Na základných školách chodí teraz na obedy 70 percent žiakov. Pri stopercentnom záujme kapacita trnavských jedální podľa Tomašoviča nepostačí. Pre zriaďovateľov tak narastú výdavky na zabezpečenie vybavenia aj personálu.

Ťažkosti spôsobí aj kontrola odobratých obedov pri okienku. "Nepredpokladáme, že aj keď budú žiaci na stravu prihlásení rodičom, budú využívať stravovanie,“ upozorňuje Tomašovič. Hore tak pôjdu aj náklady za odvoz odpadu, ako aj plytvanie s potravinami.

S nábehom opatrenia v trnavských škôlkach problémy nie sú. V Trnave bolo platenie od januára v réžii samotných škôlok, vysvetľuje Tomašovič. Niektoré školské jedálne si vyžiadali celú platbu za január, ktorú budú rodičom vracať. Iné zasa vyberali len doplatok po odrátaní dotácie. Rodičia doteraz v Trnave platili 1,27 eura, po novom budú platiť 0,27 eura na deň.

Aj Košice už chystajú obedy zadarmo na základných školách. "Technické problémy, ak vzniknú, sa pokúsime vyriešiť s riaditeľmi škôl v rámci nového rozpočtu,“ hovorí za mesto jeho hovorkyňa Linda Šnajdárová. Smerodajný však bude počet stravníkov od septembra 2019.

V tamojších škôlkach nabehla dotácia bezproblémovo. Poplatky za stravu od januára už košické škôlky nepýtali. Preplatky za minulý rok už vracajú rodičom.

Bezproblémový nábeh na obedy zadarmo potvrdila aj košická Materská škole Zádielska. "Momentálne nemáme žiadne problémy pre zavedenie obedov zadarmo. Čas ukáže,“ hovorí riaditeľka MŠ Zádielska Lucia Leskovská. Škôlka od januára už nevyberá za 49 predškolákov poplatky za stravu. Doteraz rodičia platili 1,19 eura na deň.

VIDEO K HLASOVANIU O OBEDOCH ZADARMO: Poslankyňa Zuzana Zimenová z SaS hovorí o populizme strany Smer. Erik Tomáš (Smer) hovorí, že takto má vyzerať sociálny štát.

Video

Ako fungujú obedy zadarmo pre predškolákov:

  • Na dotáciu 1,20 eura má nárok každý predškolák, ktorý sa zúčastní na výchovno-vzdelávacej činnosti a odoberie stravu.
  • Odhlasovanie detí, ako aj nastavenie sankcií upravuje zriaďovateľ alebo priamo škola.
  • Deti so zdravotnými obmedzeniami, ktorým diétnu stravu pripravuje rodič doma a nosí do MŠ, majú nárok na vyplatenie dotácie.
  • Ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu pod 1,20 eura, rozdiel môže byť použitý na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo alebo na úhradu režijných nákladov.
  • V prípade, že strava vyjde nad 1,20 eura, stanoví sa úhrada rodičovi s odrátaním dotácie.
  • Dotáciu na stravu je možné poskytnúť plošne všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Nezáleží na tom, či nasledujúci školský rok nastúpia alebo nenastúpia do 1. ročníka ZŠ alebo opakovane navštevujú posledný ročník MŠ.
  • Nárok na dotáciu majú aj deti v poslednom ročníku súkromnej aj cirkevnej MŠ, ak je zaregistrovaná v sieti škôl a školských zariadení.
ZDROJ: Ministerstvo práce

© Autorské práva vyhradené

73 debata chyba
Viac na túto tému: #predškoláci #obedy zadarmo