Štát vlani vybral na elektronickom mýte rekordných 213 miliónov eur

Za celý rok 2018 dosiahol výber mýta 213,45 milióna eur. V decembri minulého roka sa pritom od vozidiel s mýtnou povinnosťou vybralo mýto vo výške 14,16 milióna eur, informoval manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy SkyToll Anton Bódis.

15.01.2019 14:13
debata (8)

Výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest predstavoval v minulom roku 144,82 milióna eur. Celoročný výber na vymedzených úsekoch ciest prvej triedy zasa dosiahol 68,55 milióna eur. Prevádzkovatelia vozidiel registrovaných v zahraničí zaplatili 45,6 % z mýta vybraného za celý rok 2018, pričom najviac z nich tvorili vozidlá z Poľska, Českej republiky a Maďarska.

Z hľadiska platobných režimov tvorili tržby z výberu v režime predplateného mýta 62,3 % z celkovej ročnej sumy. Najvyšší podiel na vybranom mýte mali prevádzkovatelia nákladných vozidiel v hmotnostnej kategórii nad 12 ton s dvoma nápravami, ktorí zaplatili 80,3 % z celoročného výberu. „Z pohľadu emisných tried mali najväčší podiel na úhrade mýta vozidlá s triedami EURO V, VI a EEV so 167,26 miliónmi eur a 78,4 % podielom,“ doplnil Bódis.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. decembru 2018 zaregistro­vaných 267 201 palubných jednotiek. Na vozidlá zo zahraničia z toho pripadlo 72,6 %. V roku 2018 využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 39.367 vozidiel nad 3,5 tony za deň. Za celý minulý rok využilo elektronický mýtny systém 387.997 áut s registrovanou palubnou jednotkou.

Za využívanie vymedzených úsekov ciest sa v decembri 2018 na diaľniciach a rýchlostných cestách vybralo mýto vo výške 9,78 milióna eur. Na vymedzených úsekoch ciest prvej triedy sa zároveň vybralo 4,38 milióna eur. „Z celkovej decembrovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 46,8 %. Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol 10. december, s vybranou sumou 847.668 eur,“ vyčíslil Bódis.

Od spustenia komplexnej služby elektronického výberu mýta do prevádzky v roku 2010 sa na mýte vybralo 1,58 miliardy eur.

Mýtna polícia zároveň riešila v minulom roku na vymedzených úsekoch ciest 6546 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Kontrolovaní vodiči tak museli zaplatiť mýto vo výške 75.500 eur. Slovenskí prevádzkovatelia vozidiel sa na vybranej sume podieľali 15,8 %.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #Mýto #SkyToll