Váhostav spláca peniaze, ktorými ho štát zachránil pred bankrotom

Spoločnosť Váhostav-SK postupne spláca to, čo štát vynaložil na jeho záchranu. Po splátkach za odkup pohľadávok zvyšok má doplatiť zo zisku.

07.01.2019 13:36
debata (11)

Váhostav-SK zaplatil štátu už tri rovnaké splátky v objeme 993 732,88 eura za odkup pohľadávok pôvodných veriteľov v procese reštrukturalizácie.

Firme zostávajú ešte dve, poslednú splátku má uhradiť ku koncu júna 2020. Vyplýva to zo Správy o odkupovaní pohľadávok nezabezpečených veriteľov podnikov v reštruktura­lizácii, ktorou sa bude zaoberať vládny kabinet. Na rokovanie ju predkladá Ministerstvo financií SR, ktoré navrhuje opatrenia v súvislosti s podlžnosťami Váhostavu-SK.

Na odkup pohľadávok veriteľov Váhostavu-SK štát založil Slovenskú reštrukturalizačnú spoločnosť (SRS). Podľa schváleného reštrukturali­začného plánu má Váhostav-SK zaplatiť SRS ešte dvakrát splátku, a to v rovnakej výške 993 732,88 eura. Prvú musí uhradiť najneskôr do júna tohto roka a poslednú do júna 2020.

„Získaním piatich splátok spolu vo výške 4,97 milióna eur by SRS ako právny nástupca 467 nezabezpečených veriteľov obdržala v súlade s reštruktura­lizačným plánom 18,75 % z nominálnej hodnoty 467 zistených nezabezpečených pohľadávok,“ vyčíslil rezort financií.

Ako však informuje v správe, po splnení plánu bude Váhostav-SK povinný zaplatiť SRS zo zisku sumu predstavujúcu 50 % nadobudnutých pohľadávok, od ktorých sa odpočítajú zaplatené splátky. Váhostav-SK tak bude podľa správy povinný zaplatiť SRS 31,25 % zo sumy nadobudnutých pohľadávok vo výške 26,5 milióna eur, čiže 8,3 milióna eur. Štátu by sa tak podľa správy MF SR vrátili prostriedky vynaložené na odkúpenie pohľadávok z kapitálového fondu SRS.

Štát si môže v budúcnosti túto sumu vymáhať. Avšak za určitých podmienok, napríklad jednou z nich je, že Váhostav-SK musí dosiahnuť zisk určený na rozdelenie medzi svojich členov.

Aby sa zabezpečila návratnosť tejto sumy, MF SR navrhuje opatrenia. Presadzuje uzatvorenie dohody medzi SRS a Váhostavom-SK, ktorý sa v nej má zaviazať, že bude dosahovať po splnení plánu zisk a zaviaže sa sumu 8,3 milióna eur zaplatiť SRS desiatimi ročnými splátkami. Minimálna má predstavovať 828 109 eur s úrokom, ktorý bude vyjadrovať náklady štátu a má mať povinnosť zasielať SRS štvrťročné správy o hospodárení.

Tiež sa má uzavrieť opčná zmluva medzi SRS ako budúcim nadobúdateľom a spoločnosťou Finasist ako 100 % akcionárom Váhostavu-SK, predmetom ktorej bude záväzok uzavrieť zmluvu o prevode akcií v prípade, ak do splnenia plánu prejaví SRS záujem o uzavretie zmluvy o prevode akcií.

Okrem toho rezort financií navrhuje vrátiť 10 miliónov eur do štátnych finančných aktív, z ktorých boli poskytnuté. Ide o polovicu z objemu osobitného kapitálového fondu, ktorý slúžil na financovanie odkupovania pohľadávok veriteľov. Podľa MF SR je totiž minimálny predpoklad, že SRS využije kapitálový fond na ďalšie odkupovanie pohľadávok nezabezpečených veriteľov.

SRS od novembra 2015 do júna 2016 uzavrela celkom 467 zmlúv o postúpení pohľadávok, ktorými boli nadobudnuté pohľadávky v objeme 26,5 milióna eur za odplatu vyplatenú v prospech pôvodných veriteľov v celkovej výške 12,6 milióna eur.

Váhostav-SK, ktorý je dlžníkom, splatil SRS už tri splátky v súlade s reštruktura­lizačným plánom, pričom posledná bola uhradená 27. júna 2018. Peniaze boli pripísané na osobitný účet vedený v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, na ktorom sú vedené prostriedky z osobitného kapitálového fondu. Aktuálny zostatok na tomto účte je podľa materiálu MF SR predloženého na vládu v objeme 10,4 milióna eur. Za minulý rok mala SRS dosiahnuť zisk 877.000 eur a vlastné imanie bolo vo výške takmer 10,9 milióna eur.

11 debata chyba
Viac na túto tému: #Váhostav #kauza Váhostav