Do diaľnic dala NDS v tomto roku 427 miliónov eur

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) by mala v tomto roku vynaložiť na investície podľa odhadov 592,2 mil. eur.

27.12.2018 14:44
debata

Náklady na samotné stavebné práce pri výstavbe diaľnic z toho predstavujú 427,4 mil. eur, čo je 72,2 % z celkového objemu investícií. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová, náklady na majetkovoprávne vysporiadanie dosiahli výšku 124,5 mil. eur a investície do prípravy výstavby úsekov, čiže na projektovú dokumentáciu, boli na úrovni 26,5 mil. eur. Ostatné prevádzkové investície majú byť 35 mil. eur. NDS predpokladá ku koncu roka kladný hospodársky výsledok, teda zisk po zdanení vo výške 23,8 mil. eur.

„Predpokladané celkové náklady na opravy a údržbu diaľničnej siete v roku 2018 sú vo výške 89,7 mil. eur. NDS predpokladá tržby z elektronických diaľničných známok a mýta na úrovni 287,2 mil. eur, z ktorých tvoria príjmy z mýta 210,6 mil. eur a z predaja elektronických diaľničných známok 76,6 mil. eur,“ uviedla Michalová. NDS by ku koncu tohto roka mala mať podľa plánu približne 1 695 zamestnancov, z toho na úseku prevádzky 1 207.

Vedenie NDS a odborári sa v rámci vyjednávania prvýkrát dohodli na kolektívnej zmluve na dva roky, na roky 2019 a 2020. "Medzi kľúčové body vzájomnej dohody zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov patrí najmä zvýšenie tarifných miezd v priemere o 8 % a ďalšie nástroje na zlepšovanie zosúladenia osobného a pracovného života zamestnancov,"pri­blížila Michalová.

NDS plánuje v roku 2019 celkové investície vo výške 667,9 mil. eur. Najviac by malo ísť na stavebné práce, a to takmer 477,5 mil. eur. Náklady na majetkovoprávne vysporiadanie by mali dosiahnuť 88,6 mil. eur a investície do prípravy 44,6 mil. eur. V budúcom roku je plánovaný zisk po zdanení v objeme 15,67 mil. eur.

„V roku 2019 plánujeme opravy vozoviek na diaľniciach a rýchlostných cestách v celkovej dĺžke 70 kilometrov a súvislú údržbu v dĺžke 40 km. Na budúci rok plánované investície do prevádzky predstavujú výšku 57,1 mil. eur a náklady zas 96,7 mil. eur,“ dodala Michalová. Plánované príjmy z predaja elektronických diaľničných známok a z výberu mýta v roku 2019 sú v objeme 307,5 mil. eur, z toho z mýta 227,8 mil. eur a z diaľničných známok 79,7 mil. eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #NDS