Verejné obstarávanie najčastejšie pracuje s najnižšou cenou

Najnižšia cena naďalej zostáva kritériom na vyhodnotenie ponúk pri drvivej väčšine verejných obstarávaní. Z prvých sto kontrol, ktoré vykonal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) od zavedenia nových interných pravidiel zberu a vyhodnocovania dát, malo kritérium najnižšej ceny podiel 76 %.

27.12.2018 07:31
debata

Úrad aj na základe toho tvrdí, že profesionalizácie verejného obstarávania je potrebná. Prvýkrát začína ÚVO vyhodnocovať údaje z kontrol zákaziek, čím môže lepšie identifikovať problémy verejného obstarávania na Slovensku a hľadať riešenia na lepšie využívanie verejných zdrojov.

Úrad uplatňuje nové pravidlá zberu a vyhodnocovania údajov zistených pri výkone kontrol, tzv. kontrolný zoznam, od 15. augusta tohto roka. „Tento zoznam presne špecifikuje údaje, na ktoré majú dávať naši kontrolóri pri svojej práci zvlášť dôraz. Zber týchto dát je veľmi prospešný, keďže k mnohým údajom zo spisov sa dostane len kontrolný orgán. Pri stanovení údajov, ktoré vyhodnocujeme, sme opäť išli nad rámec toho, čo od nás požaduje Európska únie,“ uviedol riaditeľ odboru dohľadu na ÚVO Tomáš Lepieš.

Analýza dát z kontrol tiež ukázala, že v súťažiach organizovaných poradenskými spoločnosťami sa viac využívajú sekundárne politiky a kvalitatívne kritériá, napríklad, aj posudzovanie vplyvu na životné prostredie. „Zistili sme tiež, že obce mali v súťažiach najvyššiu chybovosť. Pri zákazkách vyhlásených verejnými obstarávateľmi sme tiež zaznamenali úzku hospodársku súťaž, skoro každá druhá zákazka mala len jedného alebo dvoch uchádzačov,“ upozornil Lepieš.

Úrad na základe tejto štatistiky pripravil odporúčania pre odbornú verejnosť. „Keďže v prípade obcí upozorňujeme na častý diskriminačný opis predmetu zákazky a nastavenie podmienok, ktoré nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, odkazujeme ich na nami vypracovanú metodiku zadávania zákaziek a tiež im dávame do pozornosti harmonogram školení organizovaných úradom,“ povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Úrad tak začal adresne komunikovať s verejnými obstarávateľmi, resp. obstarávateľmi.

Údaje z kontrol zákaziek bude úrad vyhodnocovať pravidelne. Takáto aktivita je podľa predsedu ÚVO dôležitá pre sledovanie vývoja systému verejného obstarávania, činnosti subjektov vstupujúcich do verejného obstarávania, ako aj samotného trendu činnosti úradu. „Keďže sa v analýzach zameriame aj na špecifické oblasti v procese verejných nákupov, naše zistenia môžu byť užitočné aj pre ďalšie kontrolné orgány, s ktorými efektívne spolupracujeme. Ide o Protimonopolný úrad SR, Najvyšší kontrolný úrad SR a Generálnu prokuratúru SR,“ uviedol Hlivák.

Uvedené údaje podľa šéfa ÚVO potvrdzujú správnosť reformy verejného obstarávania, ktorú úrad začal realizovať po jeho zvolení na post. „Tak ako som pri nástupe do funkcie avizoval, Slovensko potrebuje zásadnú reformu verejného obstarávania. Na jednej strane ma teší, že úrad po prvý raz prichádza s vlastnými dôveryhodnými štatistikami, no na druhej strane sa potvrdilo, že je pred nami dlhý boj v snahe zlepšovať prostredie, v ktorom sa narába s verejnými peniazmi,“ dodal Hlivák.

debata chyba
Viac na túto tému: #ÚVO #verejné obstarávanie #Úrad pre verejné obstarávanie