Prešovský kraj od štátu pôžičku 12 miliónov eur na cesty

Vláda poskytne Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK) na rekonštrukciu ciest druhej a tretej triedy v jeho správe návratnú finančnú výpomoc vo výške 12 miliónov eur zo štátnych finančných aktív. Rozhodla o tom v utorok vláda na návrh ministra financií Petra Kažimíra s tým, že finančné prostriedky uvoľní postupne na základe žiadostí v termínoch do 31. mája a do 30. novembra v rokoch 2019 až 2021.

20.11.2018 14:16
debata

„Cieľom je vytvorenie podmienok na dobudovanie komplexnej infraštruktúry v kraji, ktorý spravuje cesty II. a III. triedy v celkovej dĺžke 2 436 kilometrov. Výsledkom návratnej finančnej výpomoci bude rýchlejšia obnova cestnej infraštruktúry, odstránenie havarijných stavov ciest a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,“ informovalo v utorok ministerstvo financií. „Prešovský kraj bude bezúročnú pôžičku čerpať v rokoch 2019 až 2021 a splácať desiatimi pravidelnými splátkami v období rokov 2021 až 2030,“ dodal rezort financií.

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci bude podľa materiálu finančnou operáciou bez dopadu na schodok štátneho rozpočtu podľa metodiky ESA 2010 a ministerstvo financií iné vplyvy nepredpokladá. Lehota bezúročného splácania finančnej výpomoci je desať rokov, prvýkrát do 30. novembra 2021, pričom odklad splátok je možný o dva a pol roka.

Finančné prostriedky Prešovského kraja nestačia na pravidelnú obnovu pozemných komunikácií. Odhadovaná výška zdrojov na komplexnú obnovu ciest II. a III. triedy na päť rokov je zhruba 125 mil. eur. Kraj každý rok financuje z vlastných zdrojov obnovu cestnej siete v objeme priemerne 8 až 10 mil. eur. Prešovský kraj schválil ešte v roku 2004 návrh financovania súvislých opráv povrchov vozoviek formou projektu verejno-súkromného partnerstva v hodnote stavebných prác 16,6 mil. eur. Následne v rokoch 2006 až 2009 na základe úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou (EIB) kraj čerpal návratné zdroje a konkrétny zásobník investičných akcií vo výške 43 mil. eur.

Prešovský kraj v bývalom programovom období 2007 až 2013 využíval možnosti čerpania financií z Regionálneho operačného programu a Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR. Aktuálne dočerpáva druhý úverový kontrakt s EIB z roku 2016 v objeme 30 mil. eur, zároveň čerpá finančné zdroje z Integrovaného operačného programu na roky 2014 až 2020 vo výške 36 mil. eur a z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg v objeme 15 mil. eur.

Správa a údržba ciest PSK má vo vlastníctve 520 km ciest II. triedy a 1 916 km ciest III. triedy. „Technický stav ciest II. a III. triedy na území PSK je neuspokojivý a nezabezpečuje ich adekvátnu prevádzkovú spôsobilosť,“ uvádza materiál. Podľa stavebno-technického stavu cestných komunikácií je na cestách II. triedy je 138 km v nevyhovujúcom stave a 32 km v havarijnom stave. Na cestách III. triedy je v nevyhovujúcom stave 452 km a 79 km v havarijnom stave.

debata chyba
Viac na túto tému: #cesty #Prešovský samosprávny kraj