Brusel prognózuje Slovensku vysoký rast, ťahajú ho zvyšujúce sa mzdy

Rast slovenskej ekonomiky by sa mal v tomto roku zrýchliť. Jej ťahúňom zostáva súkromná spotreba, podporovaná výrazným zvýšením reálnej mzdy a ďalším prírastkom zamestnanosti. Vyplýva to z jesennej hospodárskej prognózy, ktorú zverejnila Európska komisia (EK).

08.11.2018 13:59
debata (19)

Komisia očakáva, že v roku 2019 slovenský export nahradí investície ako druhý pilier hospodárskeho rastu. V nasledujúcom roku 2020 sa však vývoz spomalí a s ním aj tempo expanzie hospodárstva. Zvyšovanie reálnych miezd a silný súkromný dopyt podporia rast inflácie. Predpokladá sa, že deficit verejných financií sa bude ďalej znižovať.

Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska sa v roku 2017 zvýšil o 3,2 %, a to najmä v dôsledku domáceho dopytu. Komisia v jesennej prognóze predpovedá, že v tomto roku stúpne HDP približne 4 % a v roku 2019, keď bude pravdepodobne vrcholiť súčasný hospodársky cyklus, sa jeho tempo ešte mierne zrýchli na 4,1 %, kým v roku 2020 klesne na 3,5 %.

Vďaka ďalšiemu zlepšeniu na trhu práce sa súkromná spotreba pravdepodobne stane kľúčovým prispievateľom k rastu HDP v tomto aj nasledujúcom roku tak, ako to bolo už v roku 2017. Rozširovanie exportných kapacít vo veľkom automobilovom sektore významne podporí hospodársku aktivitu. A zároveň čoraz väčší nedostatok pracovnej sily povedie k zrýchleniu rastu miezd a predstavuje riziko pre ďalšie rozširovania v dotknutých sektoroch.

EK ďalej predpokladá, že nezamestnanosť na Slovensku klesne v tomto roku na 6,9 % z vlaňajších 8,1 %, v roku 2019 sa zníži na 6,3 % a do roku 2020 klesne na 6 %.

Predpovedá tiež, že hoci spotrebiteľská inflácia pravdepodobne dosiahla svoj vrchol v 2. štvrťroku 2018, v prognózovanom časovom horizonte zostane stále pomerne vysoká. Komisia očakáva, že najmä ceny služieb budú ďalej stúpať v dôsledku zvyšovania nákladov na rastúce mzdy. A zároveň drahšia ropa by mala viesť k zvýšeniu regulovaných cien energií v roku 2019. Aj ceny potravín budú pravdepodobne ďalej rásť zhruba súčasným tempom okolo 2,5 %, čo je úroveň blízka odhadovanej spotrebiteľskej inflácii v roku 2020.

Deficit verejných financií, ktorý vlani klesol na 0,8 % HDP, by sa mal v tomto roku znížiť na takmer 0,6 % HDP vďaka priaznivej makroekonomickej situácii a pozitívnemu vývoju trhu práce. V roku 2019 počíta komisia s celkovým deficitom na úrovni 0,3 % HDP a v roku 2020 vo výške 0,1 % HDP.

Príjmy z daní fyzických aj právnických osôb by mali výrazne vzrásť, keďže zisky firiem stúpajú a zlepšenie výberu dane z pridanej hodnoty ako aj efektívnejšie daňové sadzby prinesú ďalšie príjmy.

Verejné výdavky budú podľa EK o 0,2 percentu­álneho bodu HDP nižšie ako verejné príjmy.

Komisia počíta aj s poklesom hrubého verejného dlhu Slovenska. Ten by mal v tomto roku dosiahnuť 48,8 % HDP, v budúcom roku by sa mal znížiť na 46,4 % HDP a v roku 2020 na 44,2 % HDP.

19 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #Slovensko #HDP #jesenná prognóza