Schodok štátneho rozpočtu je o 45 % nižší ako vlani

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra schodok vo výške 413,7 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo podľa rezortu financií medziročné zníženie schodku o 338 mil. eur, resp. o 45 %.

02.11.2018 12:14
debata (6)

Príjmy štátneho rozpočtu boli v októbri na úrovni 11,77 mld. eur pri medziročnom náraste o 1,015 mld. eur, resp. o 9,4 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli v októbri na úrovni 12,184 mld. eur a medziročne boli vyššie o 677,5 mil. eur, resp. o 5,9 %.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 654,3 mil. eur, resp. 7,2 %. Daňové príjmy tak predstavovali sumu 9,692 mld. eur. Pozitívny vývoj bol pri dani z pridanej hodnoty vo výške 402,1 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 182,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 55,8 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 27,8 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 10,7 mil. eur.

Pozitívne sa vyvíjali podľa ministerstva príjmy z rozpočtu EÚ, kde bol medziročný nárast o 372,6 mil. eur na 1,037 mld. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu to bol medziročný nárast o 2,9 mil. eur na 662,4 mil. eur. Medziročný nárast bol pri iných nedaňových príjmoch vo výške 14,1 mil. eur a pri kapitálových príjmoch vo výške 4,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 28,5 mil. eur, resp. 3 % na sumu 915 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ to bol medziročný nárast o 268,2 mil. eur, s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 55,2 mil. eur.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #rozpočet