Rekreačné poukazy budú aj pre deti v táboroch

Štát bude od januára prispievať zamestnancom, živnostníkom alebo ich deťom na rekreáciu na Slovensku. Parlament včera schválil novelu, ktorou sa dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu.

24.10.2018 12:00
letný tábor, deti, táborák Foto:
Po schválení novely o podpore cestovného ruchu štát môže prispieť aj na deti zamestnancov, ak ich dajú napríklad do detských táborov.
debata (4)

Do Zákonníka práce sa tak zavádza nový inštitút – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Za zákon hlasovalo 82 poslancov, proti bolo 30 a 34 sa ich zdržalo. Poslanci schválili pozmeňovací návrh, podľa ktorého sa má povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu vzťahovať iba na firmy od 50 zamestnancov. Tí budú môcť podľa ďalšieho doplnku k zákonu príspevok získať, aj keď dajú svoje deti napríklad do detských táborov.

Klesne daň z ubytovania

Poslanci tiež novelou zákona o DPH schválili od januára zníženie dane z pridanej hodnoty a ubytovacie služby z 20 na 10 %. „Bude to systémová a cielená podpora domáceho cestovného ruchu aj kúpeľníctva. Rovnako sa zvýši prínos pre územné samosprávy,“ uviedol predseda SNS Andrej Danko. V budúcnosti SNS zvažuje, aby DPH klesla aj na stravovacie služby.

V prípade príspevku na rekreáciu sa bude poskytovať vo výške 55 percent oprávnených nákladov na rekreáciu, maximálne však pôjde o sumu 275 eur. Podmienkou, aby zamestnávateľ poskytol takúto sumu, bude, že zamestnanca vyjde rekreácia na 500 eur. Ak zamestnanec vynaloží na dovolenku nižšiu sumu, zamestnávateľ mu na ňu poskytne spomínaných 55 percent. Príspevok bude oslobodený od daní a odvodov. Podľa pôvodného návrhu sa mala táto výhoda týkať zamestnanca, ktorý vo firme odpracoval aspoň rok, do definitívnej podoby zákona sa však napokon dostali dva roky. Rekreačný poukaz by mal byť vydaný vo forme elektronickej platobnej karty, bude sa viazať na konkrétnych zamestnancov a bude mať obmedzenú platnosť do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

Zákon počíta jednak s príspevkom v podobe rekreačného poukazu, jednak s uhradením výdavkov na dovolenku, ak ich zamestnanec preukáže do tridsať dní od skončenia rekreácie, a to tak, že predloží účtovné doklady s označením zamestnanca. Na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá sa začala v jednom roku a pokračuje aj v nasledujúcom, bude považovať za príspevok za rok, v ktorom sa rekreácia začala.

Poukazy aj pre zamestnancov verejnej správy

Nárok na príspevok budú mať aj zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme, štátni zamestnanci, príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníci, príslušníci Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálni vojaci.

Prešiel aj pozmeňovací návrh z radov koalície – predložili ho poslankyňa Irén Šárközy a poslanec Tibor Bastrnák za Most-Híd. Tí navrhli, aby sa príspevok vzťahoval aj na výdavky, ktoré vynaložia zamestnanci na pobyt svojich detí v tzv. detských táboroch. Má ísť o organizované viacdňové aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Za dieťa zamestnanca sa má považovať aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti. Poslankyňa Šárközy argumentovala tým, že rodičia sa často nemôžu venovať svojim deťom počas školských prázdnin. „Stáva sa, že nemajú nablízku nikoho z rodiny. Preto predkladáme tento návrh,“ povedala.

Klesne aj DPH na stravovacie služby?

Novinky v cestovnom ruchu privítala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS). „Skúsenosti z európskych krajín potvrdzujú, že nižšia DPH posilňuje vznik pracovných miest, nárast miezd a prináša nové investície nielen v hotelierstve, ale aj v iných službách cestovného ruchu. Veríme, že v krátkom čase sa podarí presvedčiť poslancov o potrebe zníženia DPH aj na stravovacie služby,“ reagoval generálny manažér AHRS Marek Harbuľák.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení nesúhlasí s rekreačnými poukazmi. „Myšlienku považujeme za dobrú, ale pokiaľ v návrhu zákona zostane akákoľvek povinnosť poskytovať uvedený benefit, tak s návrhom zákona zásadným spôsobom nebudeme môcť súhlasiť, pretože to považujeme za zásadný zásah do systémov odmeňovania súkromných firiem,“ uviedla vo vyhlásení asociácia.

Návrh kritizovala aj opozícia. Poslanec Ondrej Dostál z SaS sa na margo dobrovoľnosti poskytovania príspevku pre menšie firmy vyjadril: „Škoda, že ste to neurobili dobrovoľne úplne, lebo potom mi uniká zmysel návrhu zákona. Vytvárate nerovnaké postavenie pre zamestnancov podnikov.“

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #detské tábory #rekreačné poukážky #zákon o podpore cestovného ruchu