Arbitráž Slovenska a Achmey bola precedens, bilaterálne zmluvy sa zrušia

Platnosť bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie sa ukončí. Návrh Ministerstva financií SR odsúhlasil v utorok parlament.

23.10.2018 13:09
debata (12)

Podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ zo 6. marca 2018 vo veci Achmea proti Slovenskej republike je spôsob riešenia sporov medzi investorom a štátom prostredníctvom medzinárodnej arbitráže tak, ako je zavedený prostredníctvom týchto intra-EÚ dohôd, nekompatibilný s právom EÚ.

„Toto rozhodnutie Súdneho dvora vytvorilo zásadný precedens, ktorý postavil investičnú arbitráž vedenú podľa intra-EÚ dohôd mimo pravidiel EÚ. Rozhodnutie Achmea teda predstavuje zásadný krok k odstráneniu právnej neistoty, ktorá pretrvávala medzi investormi z EÚ a členskými štátmi Únie kvôli rizikám obrovských žalôb zo strany týchto investorov,“ uvádza MF v materiáli.

Všetky členské štáty EÚ sú teda povinné vyvodiť dôsledky, ktoré z tohto rozhodnutia vyplývajú. „Členské štáty majú povinnosť okamžite ukončiť všetky intra-EÚ dohody a prijať opatrenia za účelom zamedzenia arbitrážnych konaní podľa Zmluvy o energetickej charte v rámci EÚ s cieľom zabezpečiť právnu istotu tak, ako to vyplýva z judikatúry,“ priblížil rezort.

Zmeny, ktoré nastanú na základe rozsudku, by mali viesť k tomu, že sa spory medzi zahraničnými investormi a štátom vrátia na súdy členských štátov. „Zároveň uvedené rozhodnutie vytvára priestor na zváženie a prijatie možných reforiem v súdnictve, ktoré by mali viesť k zvýšeniu dôveryhodnosti slovenských súdov zo strany cezhraničných investorov,“ podotklo ministerstvo financií, ktoré v tejto súvislosti pripravuje ďalšie opatrenia.

Rezort upozornil, že je potrebné čo najskôr ukončiť rozpor intra-EÚ dohôd s právom EÚ. Návrhom ministerstva financií preto bolo ukončiť dohody s ostatnými členskými štátmi bilaterálnou cestou. Zároveň v súčasnosti prebieha diskusia medzi Komisiou a členskými štátmi EÚ o možnosti riešenia situácie na multilaterálnej úrovni. Takýto postup by však bol podľa rezortu financií náročný z časového aj politického hľadiska.

12 debata chyba
Viac na túto tému: #arbitráž #Achmea #zdravotné poisťovne