Školám chýbajú kuchárky, platy v kuchyniach sú biedne

V školských jedálňach chýbajú kuchárky i pomocný personál, varujú školy a obce. Problémy to môže narobiť po zavedení obedov zdarma. Variť totiž bude treba pre viac detí. Dnes sa v školách stravuje len okolo 70 percent z nich.

11.10.2018 07:00
debata (122)

Už od januára by si zamestnanci verejnej správy mali na platoch prilepšiť. Podľa nových tabuliek by mali získať kuchárky, upratovačky, školníci či úradníci samosprávy. Po novom by sa platy mali začínať od 520 eur – teda od výšky minimálnej mzdy v budúcom roku. Skúsenejšie kuchárky by mohli od prvého januára zarobiť aj 700 eur v hrubom. Je možné, že tieto sumy sa ešte pri rokovaní v parlamente zvýšia.

Nateraz zamestnávatelia dorovnávajú platy, čo nedosahujú minimálnu mzdu, cez doplatky. Kuchárka s praxou do šesť rokov zarobí podľa stále platných tabuliek niečo vyše 330 eur. Teda o necelých 150 eur menej ako je minimálna mzda na tento rok. Tie jej vo forme doplatku dopláca zamestnávateľ. Od budúceho roka by však mala zarobiť 563 eur mesačne. V prípade, že by jej zamestnávateľ ponechal doplatok, plat by sa jej navýšil aj na vyše 700 eur. Priemerný plat v krajine však už tento rok prekročil 1 000 eur mesačne v hrubom. V Bratislave sú platy okolo 1¤300 eur v hrubom. Naopak, na východe a juhu stredného Slovenska sú stále okolo 600 až 700 eur.

Príplatky na dorovnanie platu kuchárok v školských jedálňach po zavedení nových taríf strácajú podľa výkonného predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Turčányho zmysel. Po novom sa totiž začína najnižší tabuľkový plat na úrovni budúcoročnej minimálnej mzdy. "Pohyblivé zložky odmeny v platových poriadkoch by teda nemali byť nastavené na dorovnanie, ale na odmeňovanie a prémiovanie kvalitnej práce a výkonov zamestnanca,“ hovorí Turčány.

Čakajú na nový zákon

Pri plate kuchárok budú mať posledné slovo mestá a obce. Niektoré majú už ohľadne príplatkov jasno. "Kuchárkam príplatky mesto nenechá, alebo len sčasti,“ hovorí primátor Štúrova Eugen Szabó. Všetko stojí a padá na tom, či prejde stravovanie detí zdarma a aká bude prognóza vývinu podielových daní. "Navýšením počtu stravníkov by sme museli navýšiť aj počet kuchárok, čím by sa navýšili mzdy a odvody, teda celkový rozpočet zariadení,“ vysvetľuje Szabó.

V Košiciach momentálne pracujú na rozpočte na budúci rok, preto by podľa hovorkyne mesta Lindy Šnajdárovej bolo predčasné povedať, či príplatok kuchárkam zostane, alebo nie. "Najprv potrebujeme zistiť, aký balík finančných prostriedkov bude potrebný na vykrytie zákonom daných povinností,“ hovorí. Všetko závisí od vývoja finančných možností, dodáva Šnajdárová.

Všetci nepedagogickí zamestnanci – teda aj kuchárky, majú podľa primátora Žiliny Igora Chomu priznaný osobný príplatok vo výške 11 percent. "Tento osobný príplatok plánuje mesto Žilina zachovať aj od 1. 1. 2019,“ hovorí primátor. Zvýšenie platov bude musieť doplatiť mesto zo svojho, keďže terajší poplatok za obedy ich už nepokryje. Žilina zvyšovala kuchárkam od júla do konca tohto roka plat sumou 9,50 eura. Pri teraz platných tabuľkách totiž nedosahovali ich odmeny výšku minimálnej mzdy.

V Banskej Bystrici budú rozhodovať o príplatkoch až po schválení novej legislatívy. Aj podľa hovorcu mesta Trnava Pavla Tomašoviča rozhodne o platovom zaradení až nová legislatíva. "Príplatky sú určené každoročne kolektívnou zmluvou,“ hovorí. Doplatok do minimálnej mzdy sa zamestnancom priznáva, vysvetľuje Tomašovič, a je súčasťou platových dekrétov.

Rozhodovať budú riaditelia

Všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad majú podľa vedúcej odboru školstva, mládeže a športu mestského úradu Edity Pilárovej právnu subjektivitu. Je tak na riaditeľovi, ako nastaví rozpočet a koľko finančných prostriedkov oddelí na financovanie miezd svojich prevádzkových zamestnancov. "Ak sa mzdy zvýšia natoľko, aby nebolo potrebné doplácať do minimálnej mzdy, riaditeľ vo svojej právomoci rozhodne, či tieto financie použije ako osobný príplatok zamestnancom, alebo na zabezpečenie prevádzky jedálne,“ hovorí Pilárová. Je to výlučná kompetencia toho-ktorého riaditeľa školy, dodáva.

Podobne to funguje aj v bratislavskej mestskej časti Ružinov. "Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti sú právne subjekty, preto odmeňovanie zamestnancov je v ich kompetencii,“ vysvetľuje jej hovorkyňa Jana Pôbišová. Teda aj prípadné ponechanie príplatkov bude podľa nej na rozhodnutí samotných riaditeľov materských a základných škôl.

Za minulý rok bola podľa mzdových výkazov niektorým zamestnancom školských jedální a upratovačkám v Ružinove doplatená suma okolo 1 800 eur, dodáva Pôbišová. Zamestnancom, ktorí v tamojších školách pracujú už dlhšie, boli peniaze do minimálnej mzdy doplatené cez mzdový program priamo do hrubej mzdy. "Novoprijatým zamestnancom bol plat nastavený tak, aby im do minimálnej mzdy nebolo nutné doplácať,“ hovorí Pôbišová.

© Autorské práva vyhradené

122 debata chyba
Viac na túto tému: #kuchárky #školské jedálne #obedy zadarmo