Špeciálna daň pre maloobchodníkov by nebola výnimočná

Vecná a finančná regulácia maloobchodu nie je v medzinárodnom priestore žiadnou neznámou. Mnohé krajiny legislatívne upravujú podmienky predaja najmä z dôvodu ochrany spotrebiteľa, jeho zdravia, hygieny, pričom nie sú vylúčené ani finančné aspekty.

28.09.2018 15:29
debata (2)

V prípade zdaňovania maloobchodu špeciálnou daňou by Slovensko nebolo výnimočné. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol právny expert Martin Garaj. „Máme príklady z Maďarska, Poľska, Estónska a dokonca najnovšie úvahy môžeme badať aj vo Veľkej Británii,“ dodal.

Maďarsko už v roku 2014 zaviedlo podľa Garaja odlišné pravidlá výpočtu poplatkov za inšpekciu potravinových reťazcov. Poľsko zasa v roku 2016 pristúpilo podľa neho k zavedeniu dane z obratu v maloobchodnom sektore systémom progresívnej sadzby. „Obe tieto právne úpravy stanovovali, že spoločnosti s obratom do určitej výšky by dani alebo poplatku vôbec nepodliehali. Tieto dane a poplatky boli predmetom posudzovania Európskej komisie, ktorá novo zavedené dane a poplatky ako také neodmietla, avšak namietala najmä progresivitu v sadzbách, ktorá vedie k nedovolenej štátnej pomoci. Definitívny verdikt vynesie až Súdny dvor EÚ v príslušných konaniach, ktoré aktuálne pred ním prebiehajú,“ vysvetlil M. Garaj. Úspechom pred Súdnym dvorom EÚ skončila podľa jeho slov estónska daň z predaja. „Táto daň bola vyberaná na území mesta Tallin v maloobchode, v gastronómii alebo v rámci poskytovania služieb. V jej prípade už Súdny dvor konštatoval, že smernica o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty nebráni zachovaniu alebo zavedeniu takej dane, akou je daň z predaja vo veci samej,“ doplnil.

O špeciálnej obchodnej dani podľa právnika Garaja uvažuje aktuálne aj Veľká Británia. V tomto prípade by išlo podľa neho o zdanenie on-line obchodníkov od istej výšky generovaných príjmov. „Oblasť daní nie je na úrovni EÚ plne harmonizovaná a preto špeciálne dane sú možné, čo potvrdili aj niektoré rozsudky Súdneho dvora EÚ. Treba si však dať pozor na neodôvodnené zvýhodňovanie určitých spoločností a prípadný diskriminačný režim. Za splnenia týchto podmienok by mohla byť na Slovensku špeciálna daň zavedená a dokonca aj v súlade s právom EÚ,“ uzatvoril Garaj.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #maloobchod