Zmeniť banícky región prídu aj experti EÚ

Na príprave akčného plánu v súvislosti s transformáciou hornej Nitry po útlme ťažby uhlia budú participovať i experti, ktorých vybrala Európska komisia (EK).

28.09.2018 10:54
debata (6)

Na Slovensko prídu v októbri, s termínom ich príchodu úzko súvisí i posun prípravy dokumentu, ktorý má schvaľovať vláda SR. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPII).

„Na základe tendra s EK, ktorého priebeh trval niekoľko týždňov v zmysle postupov EK, počas októbra začnú participovať na príprave akčného plánu experti na oblastiach hospodárskeho rozvoja, a to ekonomického rozvoja, environmentálneho manažmentu, zamestnanosti a sociálnych služieb, štátnej pomoci pre renováciu environmentálne postihnutých oblastí a rehabilitáciu krajiny,“ uviedol odbor ÚPII.

Experti, ako pokračoval odbor, podporia prípravu akčného plánu, pripravia študijné pobyty v krajinách, kde proces transformácie už prebehol a kde ešte len prebieha, pripravia scenáre a schémy pre rehabilitáciu krajiny a environmentálny dosah v rámci priebehu uzatvárania baní. „Na základe dohody s EK by sa prvé oficiálne stretnutie, tzv. kick off meeting s expertmi malo uskutočniť počas októbra. Následne, v zmysle dohodnutých prác s expertmi, bude pokračovať dokončovanie akčného plánu. Draft akčného plánu bude počas jesene prezentovaný verejnosti prostredníctvom verejných híringov. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní sa následne predloží na rokovanie vlády SR,“ načrtol.

Pracovná skupina pre prípravu a implementáciu akčného plánu transformácie regiónu zasadala ku koncu augusta štyri razy, okrem toho sa konalo i niekoľko užších pracovných skupín za účelom vypracovania priorít a pilierov pre transformáciu. Posledné takéto pracovné stretnutie sa uskutočnilo aj začiatkom septembra v Handlovej, kde zúčastnení prerokovali a odsúhlasili jednotlivé piliere akčného plánu. Následne sa pristúpi k vypracovaniu analytickej časti.

„Celý proces transformácie je štrukturálnou zmenou, ktorá bude trvať niekoľko rokov. Nie je to proces, ktorý by bolo možné urýchliť a ktorý by bol vyriešený v priebehu niekoľkých mesiacov, pričom napríklad len v Nemecku tento proces trvá už od 60. rokov 20. storočia,“ podotkol odbor ÚPII.

Pomôcť k transformácii hornej Nitry po útlme ťažby uhlia má 80 projektových zámerov vo výške viac ako 1 miliarda eur. Tie predložili v uplynulom období samosprávy, podnikatelia i zástupcovia neziskového sektora na Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pod vedením Jaroslava Bašku (Smer-SD). Prvý draft akčného plánu založeného na ekonomickom, sociálnom a environmentálnom pilieri mal vzniknúť v septembri. Dokument mala schvaľovať vláda SR pôvodne koncom tohto roka.

Termín, kedy sa začne s útlmom ťažby uhlia, známy nie je. Podpora výroby elektriny z domáceho uhlia v zmysle všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) zatiaľ platí do roku 2030, minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) naposledy hovoril o skrátení termínu o päť až sedem rokov. Predstavitelia Hornonitrianskych baní Prievidza však deklarovali, že ťažba uhlia nie je naviazaná na VHZ a sú pripravení prispôsobiť ťažbu novým podmienkam.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #baníctvo #Horná Nitra #Hornonitrianske bane