Budú piliere diaľnice D4 nebezpečné?

Šiesty most cez Dunaj na diaľnici D4 môže ohrozovať menšie plavidlá a plavcov. Dôvodom majú byť nebezpečné piliere. Tvrdí to Vladimír Mišík z Asociácie bratislavských vodáckych klubov (ABVK). Koncesionár projektu D4/R7 to odmieta.

11.09.2018 16:28
debata (22)
Asociácia bratislavských vodáckych klubov... Foto: Pravda, Ľuboš Pilc
Ukážka topenia pod mostnou pilótou Asociácia bratislavských vodáckych klubov vytvorila simuláciu možného vtiahnutia osoby pod pylón mosta. Kartónová plocha predstavuje pylón tesne pri hladine vody, ktorý stojí na 26 menších pylónoch.

„Dva piliere boli zmenené na obrovské konštrukcie. Na hladine majú šírku päťposchodového domu a dĺžku polovice futbalového ihriska. Pod hladinou je na 26 betónových pylónoch prietočná časť. Toto je vhodné na stojacu alebo pomaly tečúcu vodu a nie pre Dunaj s rýchlosťou toku 1,3 metra za sekundu. Nikde inde na ňom nie sú také piliere a tento úsek je veľmi nebezpečný pre ľudí, ktorých po prevrátení malých plavidiel tam môže vtiahnuť prúd vody. V spleti pylónov a zachytených stromov je to skutočne smrteľne nebezpečné,“ povedal Mišík. Šiesty most vedúci ponad Dunaj nachádzajúci sa na nultom obchvate hlavného mesta bude viesť ponad oblasť Jarovského ramena neďaleko bratislavských Jaroviec. Diaľnica po premostení Dunaja bude pokračovať poza Slovnaft a Podunajské Biskupice.

Koncesionár projektu, ktorým je konzorcium Obchvat Nula, vedené španielskou stavebnou spoločnosťou Cintra, pôvodný projekt zmenil. Mišík tvrdí, že na zmenu pilierov upozornili aj Špeciálny stavebný úrad.

"Na námietku ABVK bolo dňa 3. júla 2018 zaslané oficiálne stanovisko na Špeciálny stavebný úrad,“ informovalo konzorcium Obchvat Nula. "Technické riešenie s 2 piliermi v hlavnom toku rieky Dunaj korešponduje s pôvodným riešením navrhovaným v dokumentácii pre územné rozhodnutie a následne i v dokumentácii pre stavebné povolenie,“ reaguje koncesionár.

Dočasné násypy v Jarovskom ramene majú... Foto: Pravda, Ivan Majerský
Diaľnica D4 Dočasné násypy v Jarovskom ramene majú spôsobovať úhyn rýb.

Podľa jeho stanoviska bolo podkladom pre vydanie kladných záväzných stanovísk spracovanie doplňujúcich podkladov ako hydraulická štúdia – matematický model a fyzikálny model prúdenia vody v profile mosta cez rieku Dunaj.

„Špeciálny stavebný úrad sme upozornili na to, že ide o životunebezpečné technické riešenie pilierov mosta. Konštrukcia pilierov nie je navrhnutá ako plná, ale ako pretekaný rošt pôsobiaci ako sifón. Takéto technické riešenie je z pohľadu malých bezmotorových plavidiel absolútne nevyhovujúce a životy ohrozujúce v dôsledku neštandardného správania toku v ich okolí,“ povedal Mišík, ktorý spochybňuje vykonané testy, pri ktorých ľudské telo predstavovalo loptu s priemerom 2,5 metra naplnenú vodou na 80 percent.

Konzorcium tvrdí, že ich riešenie výrazne zlacňuje pôvodný predražený návrh, čo bude mať vplyv na nižšie výdavky zo štátneho rozpočtu, pričom požadovaný komfort pre všetkých užívateľov ostáva nemenný. Most bude vďaka iným pilierom nižší. "Ďalším dôvodom optimalizovaného riešenia projektu bolo i záverečné stanovisko EIA, kde bola vznesená požiadavka na čo najnižšiu konštrukciu mostov,“ dodáva koncesionár.

Navyše sa vynárajú pochybnosti o šetrnosti výstavby k životnému prostrediu. Obyvatelia Jarovského ramena pozorovali úhyn rýb a nečistoty vo vode. Dočasný násyp cez Jarovské rameno, potrebný na budovanie mostnej konštrukcie, navyše má spôsobovať prehrievanie vody v časti ramena. Zmeny v projekte na miestach, kde diaľnicu na pilieroch nahrádzajú násypmi, môžu spôsobiť problémy migrujúcej zveri.

© Autorské práva vyhradené

22 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnica D4