Výstavba obchvatu Bratislavy o pár týždňov zasiahne dopravu v meste

Výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 sa už o niekoľko týždňov citeľnejšie dotkne vodičov v Bratislave. Stavebník totiž avizuje spustenie prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz, v rámci ktorej vybuduje nové zjazdy z diaľnice D1 smerom na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu. Vodiči preto musia počítať s dopravnými obmedzeniami. Na štvrtkovej tlačovej konferencii na to upozornil manažér dopravy zo spoločnosti D4R7 Construction Zdeněk Krejčí.

06.09.2018 17:13 , aktualizované: 18:21
debata (16)

Po dokončení prestavby križovatky Prievoz bude podľa jeho slov mať každý smer svoju vlastnú nájazdovú rampu, tak z diaľnice, ako aj na ňu. „Túto stavbu sme rozdelili po rokovaní s Krajským dopravným inšpektorátom v Bratislave, políciou, magistrátom i ďalšími dotknutými orgánmi do šiestich etáp tak, aby sme čo najmenej obmedzovali dopravu v Bratislave,“ uviedol. Prvú etapu by chceli spustiť už o niekoľko týždňov, počítajú s mesiacom október. Čakajú však ešte na potrebné povolenia. Realizujú však už prípravné práce v okolí Bajkalskej ulice.

„Prvou etapou je vybudovanie nového zjazdu z diaľnice D1 zo smeru od Trnavy na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu a to isté z druhej strany z D1 zo smeru Petržalky,“ spresnil Krejčí. Vodiči sa budú musieť po spustení výstavby pripraviť na dopravné obmedzenia i zhustenie premávky. Stavebník však deklaruje, že sa bude snažiť minimalizovať dosah výstavby na dopravu v Bratislave.

Prvá etapa prestavby križovatky Prievoz má...
Prvá etapa prestavby križovatky Prievoz Prvá etapa prestavby križovatky Prievoz má začať na jeseň. Koncesionár zatiaľ presný termín nepozná.

„Po rokovaniach sme navrhli obchádzkové trasy tak, aby sa v čo najmenšej miere zahustila Bratislava. Zrealizovali sme dopravný prieskum, aby sme dokázali skorigovať čas čakania v zápchach,“ podotkol Krejčí. Na dotknutých križovatkách na obchádzkových trasách sa má podľa neho napríklad aj predĺžiť zelený interval, aby bol prejazd mestom čo najplynulejší. Betonáž či asfaltovanie chce stavebník realizovať v nočných hodinách, aby svojimi mechanizmami cez deň nezaťažoval dopravu.

Práce na križovatke Prievoz budú rozdelené do celkovo šiestich etáp a potrvajú zhruba do roku 2020. Keďže sa v rámci stavby D4 a R7 počíta so 14 križovatkami, s obmedzeniami pri ich výstavbe musí verejnosť počítať aj na iných miestach Bratislavy a v jej okolí. „Budú obmedzenia aj inde. Nie však až do roku 2020 sa bude všade pracovať, niektoré úseky už budú hotové,“ podotkol Krejčí.

Cieľom projektu D4 a R7 je vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska. Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 s celkovou dĺžkou viac ako 59 kilometrov budú slúžiť ako vonkajší obchvat hlavného mesta. Celková schéma zahŕňa výstavbu 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií vrátane nového mosta nad riekou Dunaj a viaduktu na úrovni Slovnaftu.

„Tým, že sme líniová stavba, križujeme mnoho komunikácií z Bratislavy a do Bratislavy, je jasné, že budú určité obmedzenia,“ uviedol Krejčí. Obyvateľov hlavného mesta bude z tohto hľadiska podľa neho zaujímať prestavba mimoúrovňovej križovatky Prievoz.

Technický manažér koncesionára Tomáš Bežilla informoval, že harmonogram výstavby D4 a R7 do roku 2020 bude dodržaný. „Dopravné obmedzenia budú trvať v určitom rozsahu do konca (realizácie) projektu s tým, že postupne budú miernejšie z toho dôvodu, že intenzita prác, keď sa niečo vybuduje, napríklad most v Jarovciach, sa presunie priamo na daný most,“ uviedol Bežilla.

Pracovať budú aj v noci

Práce na výstavbe križovatky Prievoz na úseku R7 Bratislava, Prievoz – Ketelec, vrátane napojenia na ulicu Slovnaftskú by mali mať intenzitu 24 hodín denne. Ak to budú umožňovať technologické podmienky. „Práce, ktoré budú na veľkých odvozoch alebo návozoch materiálu na stavbu, betonáže, asfaltovanie, budú určite prebiehať v nočných hodinách, aby sme dopravu nezaťažovali ešte viac,“ priblížil Krejčí.

Princípom prestavby križovatky Prievoz je odstrániť známy rondel, kde často vznikajú dopravné nehody na kruhovom objazde.

„Kruhový objazd rondel nebude nikdy rondelom a z tohto dôvodu prípravné práce na Bajkalskej robíme vopred tak, aby sme rondel mohli využiť ako naše obchádzkové trasy. V súčasnosti trvá výstavba pilierov budúceho mosta, ktorý povedie od Bajkalskej na D1,“ uviedol Krejčí. Pri výstavbe v Prievoze je niekoľko desiatok preložiek inžinierskych si­etí.

„Jednou z hlavných vecí, ktoré musíme urobiť, je preložka cyklistického chodníka, ktorý v súčasnosti dorábame, a bude skolaudovaný v priebehu štyroch alebo piatich týždňov,“ dodal zástupca zhotoviteľa.

Križovatka Prievoz prejde kompletnou prestavbou. Foto: Pravda, Ľuboš Pilc
Križovatka Prievoz pod Prístavným mostom Križovatka Prievoz prejde kompletnou prestavbou.

Bratislava ešte nemá žiadosť

Hlavnému mestu nebola doteraz v súvislosti s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 stavebníkom predložená žiadosť o uzáveru cesty, vrátane dopravno-kapacitného posúdenia. Pre TASR to uviedol bratislavský magistrát. Reagoval tak na štvrtkovú tlačovú konferenciu stavebníka bratislavského obchvatu, ktorý avizoval spustenie prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz o niekoľko týždňov a s tým súvisiace dopravné obmedzenia.

„Keď bude hlavnému mestu takáto žiadosť predložená, vrátane všetkých potrebných náležitostí, hlavné mesto ju v súlade so zákonom posúdi a bude informovať žiadateľa, ako aj verejnosť. Pokiaľ nebudú splnené zákonné náležitosti, mesto súhlasné stanovisko nevydá,“ povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Vlaky pomôžu len čiastočne

Rondel pod Prístavným mostom v súčasnosti využívajú vozidlá smerujúce v smere od Trnavy, ktoré chcú pokračovať na Slovnaft, Podunajské Biskupice a Dunajskú Lužnú. Slovnaft bol podľa hovorcu Ladislava Procházku zo strany konzorcia Obchvat Nula o uzávere informovaný. Rafinéria následne informovala svojich zamestnancov o uzávere a možnostiach obchádzkových trás.

Na dopravné obmedzenia v hlavnom meste a jeho okolí sa pripravuje celý región. Zmenami prešla aj hromadná prímestská doprava, ktorej chrbtovou kostrou sa od polovice augusta stali vlaky. Viaceré priame autobusové spojenia obcí v okolí Senca s hlavným mestom po novom končia na vlakových staniciach.

Obyvatelia Bratislavy by mali uvažovať o iných dopravných prostriedkov ako autá. Problémom je, že ak aj prídu vlakom, zápchy ich dobehnú v autobusoch MHD, ktoré nemajú vlastné pruhy. Rovnako v centre chýbajú aj pruhy pre bicyklistov.

Nový most cez Dunaj

Pri Bratislave má v najbližších rokoch vzniknúť 59,1 kilometra nových diaľnic a rýchlostných ciest. Projekt D4/R7 zahŕňa výstavbu časti diaľnice D4 od Jaroviec po bratislavskú mestskú časť Rača, ktorá vytvorí nultý obchvat hlavného mesta.

Rýchlostná cesta R7 vznikne v úseku od Holíc po hlavné mesto. Jej hlavným prínosom bude uľahčenie vstupu vozidiel z juhovýchodu do Bratislavy. Aktuálne sa na ceste prvej triedy I/63 vytvárajú v dopravných špičkách rozsiahle dopravné kolóny.

Úplný efekt na uvoľnenie preťažených ciest v okolí Bratislavy nastane, ak sa do prevádzky dostanú obe cesty. Rýchlostná cesta R7 sa bude spolu s diaľnicou D4 križovať v križovatke Ketelec. Vozidlá prichádzajúce do hlavného mesta v smere od Dunajskej Stredy sa tak budú môcť napojiť na vonkajší obchvat Bratislavy a pokračovať aj do vzdialenejších mestských častí bez toho, aby museli použiť cesty vnútri mesta alebo Prístavný most na vnútornej diaľnici D1. Na diaľnici D4 vznikne nový most ponad Dunaj.

Diaľnica D4 spolu s časťou rýchlostnej cesty R7 vzniká zo súkromného kapitálu formou PPP projektu. Výstavbu zabezpečuje konzorcium Obchvat Nula vedené španielskou spoločnosťou Cintra. Konzorcium v tendri ponúklo za výstavbu a 30-ročnú prevádzku 59,1 kilometra diaľnic a rýchlostných ciest 1,9 miliardy eur. Štát pôvodne očakával, že PPP projekt si vyžiada 4,5 miliardy eur.

Dostavajú všetko načas?

Prvé financie odídu zo štátneho rozpočtu až po dokončení stavby a jej odovzdaní do užívania. Ročne bude štát platiť za dostupnosť splátku vo výške 52,8 milióna eur. Sústava ciest nebude v správe Národnej diaľničnej spoločnosti. Koncesionár okrem výstavby zabezpečí aj jej prevádzku. Po 30 rokoch ju dostane do správy štát. Do projektu investovali komerčné banky spolu s Európskou investičnou bankou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Do projektu sa zapojil aj Slovenský investičný holding.

Podľa pôvodných plánov mala byť rýchlostná cesta R7 medzi Holicami a Bratislavou hotová v roku 2019, pričom dokončenie diaľnice D4 malo nasledovať v roku 2020. Koncesnú zmluvu na výstavbu podpísal štát spolu s konzorciom v máji 2016. Štát má obmedzené kompetencie v možnosti kontroly rýchlosti výstavby. V koncesnej zmluvy chýbajú míľniky výstavby, vďaka ktorým je možné kontrolovať vývoj výstavby iných diaľničných úsekov. Jediným míľnikom v koncesnej zmluve je dokončenie stavby. Už dnes existujú otázniky, či sa všetko stihne, keďže pre nízku cenu sú problémy so subdodávateľmi.

Po dostavbe projektu tranzitná doprava dostane možnosť vyhnúť sa vnútornej diaľnici D1 a preťaženému Prístavnému mostu, po ktorom denne jazdí približne 110-tisíc automobilov. Vodiči budú mať k dispozícii aj nový a rýchlejší vstup do hlavného mesta z juhovýchodnej strany. Plný efekt diaľnice D4 sa prejaví až po dostavbe tunela Karpaty, ktorý prepojí Raču so Záhorskou Vsou.

16 debata chyba
Viac na túto tému: #R7 #diaľnice #D4 #obchvat Bratislavy