Mosty sú bezpečné, ubezpečujú Železnice SR

Všetky železničné mosty v správe Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) podľa spoločnosti spĺňajú prísne technické a legislatívne kritériá na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.

30.08.2018 17:30
debata

Železničné mosty sú hodnotené len tromi stupňami, pričom všetky tri znamenajú, že most môže byť prevádzkovaný v rámci bezpečnej a plynulej železničnej dopravy. Ak most nedosiahne stupeň hodnotenia jeden až tri, nespĺňa tieto kritériá a železničná doprava na ňom nemôže byť prevádzkovaná.

„ŽSR za roky 2012 – 2017 vynaložili na opravu, údržbu a rekonštrukciu mostov hradených vlastnými zdrojmi 51 miliónov eur. V rámci modernizácie európskych koridorov bola z prostriedkov EÚ realizovaná výstavba nových mostov približne v čiastke 39 miliónov eur,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Štátny správca železničnej infraštruktúry na základe nariadenia generálneho riaditeľa v roku 2016 preveril aktuálny technický stav vlastných mostných objektov hodnotených stupňom tri. Zároveň začal prípravu plánovania opráv väčšieho rozsahu alebo komplexnej rekonštrukcie s výmenou jednotlivých časti a prvkov. „Hodnotenie stupňom tri pri oceľových mostoch môže byť z dôvodu zlej držebnosti mostníc, lokálny korozívny úbytok materiálu, chýbajúce podlahové plechy a poistné uholníky,“ priblížila Pavliková. Pri masívnych mostoch je to väčšinou z veľkej časti negatívny vplyv poveternostných podmienok, narušenia spodnej stavby vegetáciou, porušená hydroizolácia, tvorba výkvetov, kvapľov či opadaná omietka. „Pre špecifikáciu typu a rozsahu plánovaných opravných prác sa priebežne vykonávajú statické posúdenia, zaťažkávacie skúšky, stavebno-technické posúdenia, zisťovanie materiálových charakteristík na jednotlivých mostných objektoch,“ uviedla hovorkyňa železníc.

ŽSR spravujú 2 301 mostov v celkovej dĺžke 51 216 metrov. „Priemerný vek mostov je 60 – 80 rokov, pričom máme aj mosty, ktorých vek je okolo sto rokov,“ poznamenala Pavliková. K starším patria napríklad Hanušovský viadukt, Telgártsky (Chramošský) viadukt, či mosty vo Vysokých Tatrách. „Posledným, resp. najnovším zaujímavým mostom je most cez rieku Váh v Trenčíne, ktorý bol postavený v rámci modernizácie železničnej trate Zlatovce – Trenčianska Teplá,“ uviedla hovorkyňa železníc.

Všetky mosty v správe ŽSR preverujú pravidelne viacnásobnými kontrolami. Kontrolóri na trati podľa železníc vykonávajú kontrolu raz za týždeň, alebo za desať dní, ako prví by mali upozorniť na akýkoľvek zistený nedostatok či chybu na moste alebo mostnej konštrukcii. Raz za rok sa vykonáva veľká kontrola mosta a jeho technického stavu. „Raz za tri roky sa robia podrobné prehliadky mostov – revízie. Vykonávajú ich špeciálne, nezávislé čaty odborníkov. Z revízie sa vydáva revízna správa. Každý most, čo sa týka jeho technického stavu, sa hodnotí známkou jeden, dva alebo tri,“ vysvetlila Pavliková.

Stupeň jeden znamená, že most je bez akýchkoľvek vád, známka dva znamená, že most má drobné nedostatky, a tri, že most by mal prejsť celkovou rekonštrukciou a mal by byť zaradený do plánu opráv. „Revízna správa je uložená u správcu mosta. Ak by bol stanovený vyšší stupeň ako tri, technický stav nedovoľuje bezpečnú a plynulú jazdu vlakov a železničná doprava v danom úseku musí byť okamžite zastavená,“ upozornila Pavliková. V prípade zvláštneho správania sa mostných konštrukcií sa robia jednorazové špeciálne pozorovania, záťažové skúšky, kontrolné rušňové jazdy a špeciálne prepočty.

debata chyba
Viac na túto tému: #Most #Železnice SR