Karta nahrádza gastrolístky. Ľudia sa sťažujú

Stravovacia karta namiesto stravovacích poukážok môže byť pre niekoho problém. Vydávatelia karty vymenúvajú len samé výhody, prax je však taká, že kartu akceptuje oveľa menší počet stravovacích zariadení ako gastrolístky. Nie každý zamestnanec s nahradením lístkov kartou súhlasí, zamestnávateľ sa ho však na súhlas nepýta. Na Pravdu sa obrátil čitateľ, ktorý sa na tento postup sťažuje.

24.08.2018 14:00
kuchárka, obed, stravovanie, jedáleň Foto:
Platiť za obed elektronickou stravovacou kartou je pohodlné. Niektoré firmy však pri tom sporným spôsobom poskytujú osobné údaje zamestnanca tretím stranám.
debata (321)

„Náš zamestnávateľ sa pokúša bez predchádzajúcej diskusie zaviesť elektronickú stravovaciu kartu. Dosiaľ sme dostávali gastrolístky. V Zákonníku práce sa pojem „elektronická stravovacia karta“ nevyskytuje. Explicitne sa tam spomína len stravovacia poukážka,“ píše čitateľ.

„Ak mi zamestnávateľ vystaví elektronickú stravovaciu kartu a zaregistruje ma do povinných webových služieb poskytovateľa bez môjho vedomia – neporuší moje osobné práva? Ako ma môže bez môjho vedomia registrovať v nejakej inej spoločnosti? Ak mi zamestnávateľ vystaví kartu s tým, že sa zaregistrovať musím ja sám, pričom toto odmietnem, neporuší moje právo na poskytnutie stravovania, keďže bez registrácie je karta neplatná, a ja tak nemám k dispozícii stravovanie, ktoré je zo zákona povinné?“ pýta sa čitateľ. Podotýka, že odbory na pracovisku nemajú.

Ministerstvo problém nevidí

„Otázka ochrany osobných údajov nespadá do pôsobnosti ministerstva práce,“ reagovala hovorkyňa rezortu práce Veronika Husárová. Zamestnávateľ však podľa nej Zákonník práce neporušil. „Podľa paragrafu 152 je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie zamestnancov a prispievať im na naň. O forme, akou to spraví, rozhoduje zamestnávateľ.

Zákon počíta s troma formami – jednou z nich je aj zabezpečenie prostredníctvom stravovacích poukážok, a to aj elektronických,“ povedala Husárová. V praxi podľa nej nastávajú situácie, keď zamestnávateľ musí pri svojej činnosti pracovať s osobnými údajmi zamestnanca a poskytovať ich tretím osobám, a to aj zo zákona, alebo preto, aby splnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona.

„V tomto prípade si zamestnávateľ plní svoju povinnosť podľa paragrafu 152 Zákonníka práce. Z hľadiska Zákonníka práce preto problém nevidíme. Ak zamestnanec nevyužije spôsob stravovania, ktorý mu v súlade so zákonom určil zamestnávateľ, je to jeho výlučné rozhodnutie, a nemá nárok na kompenzáciu,“ uviedla hovorkyňa. Úlohou zákona podľa nej nie je to, že zamestnanec bude môcť použiť poukážky, resp. kartu, vo všetkých zariadeniach alebo vo väčšine zariadení, ale „skutočnosť, že si zamestnávateľ splní povinnosť zabezpečiť teplé hlavné jedlo a vhodný nápoj“.

Ak je teda napríklad pri budove zamestnávateľa stravovacie zariadenie, kde sa dá karta použiť, a sú splnené podmienky na jedlo podľa paragrafu 152, zamestnávateľ si podľa rezortu splnil svoju zákonnú povinnosť. „A to bez ohľadu na to, že v okolí sú ďalšie stravovacie zariadenia, kde berú aj papierové lístky. Tie tiež nemusia brať všade,“ povedala Husárová.

Úrad volá po etickejšom prístupe

Otázka je, čo na tento prístup hovorí nové nariadenie o ochrane osobných údajov známe pod skratkou GDPR. To, či zamestnávateľ môže poskytnúť emitentovi karty osobné údaje zamestnanca, sme zisťovali na Úrade na ochranu osobných údajov. Zákonnosť automatického prechodu zo stravných lístkov na elektronickú stravovaciu kartu (ESK) úrad nekomentoval, pretože ide o záležitosť mimo jeho kompetencie.

„Pokiaľ ide o registráciu zamestnanca pri prechode zo stravných lístkov na elektronickú stravovaciu kartu, javí sa, že etickejší by bol prístup zamestnávateľa, ak by u poskytovateľa ESK zaregistroval na firmu potrebný počet kariet, ktoré by následne interne rozdelil, a prideľoval by ich jednotlivým zamestnancom, napríklad podľa ich zamestnanecké­ho čísla.

Nedochádzalo by tak k poskytnutiu údajov zamestnancov bez právneho základu mimo prostredia zamestnávateľa. Domnievame sa, že takto navrhnutý postup je z pohľadu ochrany a poskytovania údajov bezpečnejší. Osobné údaje zamestnancov tak neopustia prostredie zamestnávateľa a zamestnancov tiež nebude obťažovať prípadný marketing, pretože poskytovateľ ESK bude v kontakte len so zamestnávateľom,“ uviedol v stanovisku Úrad na ochranu osobných údajov.

Predvlani papierové lístky čelili návrhu na ich zrušenie. Protimonopolný úrad vtedy udelil za kartel gastrolístkovým firmám pokuty 2,9 milióna eur a navrhol zmenu. Lístky mali byť nahradené priamym finančným príspevkom k mzde s rovnakým daňovým a odvodovým zvýhodnením ako gastrolístky alebo úrad odporučil zmeniť systém na dobrovoľný. Ministerstvo s upozornením na zaistenie čo najvhodnejšieho stravovania zamestnancov lístky zrušiť odmietlo. Prechod na karty podporilo okrem iného aj z dôvodu, že obchodníkom papierové gastrolístky zvyšujú administratívu a pri ich odovzdávaní oprávneným organizáciám za ne podľa odhadov platia provízie vo výške 5 až 7 percent.

Asociácia emitentov vidí len výhody

„Zabezpečenie stravovania zamestnancov cez stravovaciu kartu je plne v súlade s platnou legislatívou. Stravovacia karta je iná forma stravovacích poukážok, je to ich elektronická podoba. Spôsob výpočtu stravného i spôsob jeho spotreby je totožný so stravovacími poukážkami, ktoré pozná a definuje zákon. Stravovacia karta je teda iba bežný, ľudový názov elektronickej stravovacej poukážky, tak ako ľudia používajú aj pojem gastrolístky pre klasické papierové stravovacie poukážky,“ hovorí zase predseda Asociácie emitentov stravovacích poukážok (AESP) Štefan Petrík.

Vysvetľuje, že emitenti poukážok a kariet spracúvajú údaje o zamestnancoch svojich klientov len vtedy, ak majú s klientom podpísanú zmluvu o spracovaní osobných údajov. „Ten, samozrejme, musí mať na poskytnutie takýchto údajov súhlas svojich zamestnancov, teda dotknutých osôb. Treba však dodať, že údaje sa spracúvajú v minimálnom rozsahu a emitenti dbajú na súlad so zákonom o ochrane osobných údajov,“ vraví Petrík.

Profil k stravovacej karte – inak povedané účet, v ktorom zamestnanec môže okrem iného kontrolovať zostávajúce stravné, obsahuje meno a priezvisko a e-mailovú adresu. „Ale žiadna dotknutá osoba nemusí byť registrovaná pod vlastným menom, môže byť použité anonymizované používateľské meno či číselný údaj,“ spresňuje Petrík.

Trvá na tom, že elektronické stravné poukážky prinášajú zamestnancom mnohé nové výhody. „Okrem iného zamestnanec môže napríklad zaplatiť na cent presne cenu obeda či jednoducho si skontrolovať zostávajúce stravné. Pre zamestnávateľa je výhodou zase jednoduchšia administratíva, keďže po zaplatení príspevku na stravovanie sa stravné automaticky pripisuje na účet, teda kartu zamestnancov,“ vraví Petrík. Pre reštaurácie je to zas zjednodušenie ich bežnej prevádzky.

© Autorské práva vyhradené

321 debata chyba
Viac na túto tému: #gastrolístky #obedy #stravovacia karta