Slovenská sporiteľňa dosiahla v prvom polroku čistý zisk 89 miliónov eur

Slovenská sporiteľňa dosiahla v prvom polroku tohto roka zisk po zdanení 89 miliónov eur. Medziročne sa zvýšil o 2,8 %. Vyplýva to z údajov zverejnených sporiteľňou.

31.07.2018 09:18
debata (8)

Banka zaznamenala v prvom polroku rast vkladov aj úverov. Objem úverov klientom dosiahol 12,3 miliardy eur a medziročne stúpol o 12 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s prvým polrokom 2017 narástli o 11 %. Podiel Slovenskej sporiteľne na trhu dosiahol ku koncu prvého polroka 27,2 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli medziročne o 11,6 %, ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 8,9 %. Úvery korporátnym klientom, vrátane faktoringových a leasingových produktov, sa medziročne zväčšili o 21,5 % a dosiahli úroveň 3,1 miliardy eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 10 miliárd eur na 10,7 miliardy eur. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s prvým polrokom 2017 vzrástli z 12,1 miliardy eur na 13,3 miliardy eur. „Pod pozitívne finančné výsledky banky sa podpísalo aj zlepšovanie klientskej skúsenosti, na ktorom systematicky pracujeme. Poskytujeme čoraz viac služieb v klientsky prehľadnejšej forme, napríklad v pobočkách cez tablety, ako aj priamo v digitálnom prostredí,“ zhodnotil výsledky predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter Krutil. Sporiteľňa v prvom polroku inovovala aj elektronické bankovníctvo, keď spustila novú verziu internetbankingu, čo Krutil označil za najväčšiu digitálnu investíciu sporiteľne za posledné obdobie.

Čistý úrokový výnos sporiteľne mierne klesol o 0,2 % na 217,6 milióna eur. „Aj napriek silnému konkurenčnému tlaku a dlhodobému vývoju nízkych úrokových sadzieb ostal úrokový výnos plynúci z úverových produktov na porovnateľnej úrovni. Z dôvodu splatenia viacerých dlhopisov v priebehu uplynulého roku banka stratila časť úrokových príjmov, čo bolo kompenzované úpravou úrokových sadzieb na depozitných produktoch,“ zdôvodnila sporiteľňa.

Naopak, medziročne sa zvýšil čistý príjem z poplatkov a provízií, a to o 6,6 % na 58,4 milióna eur. „Nárast výnosov plynul hlavne z poplatkov za sprostredkované poistné produkty, ako aj z úverovej činnosti. Poplatky za prevod peňažných prostriedkov, ako aj za obchody s cennými papiermi zaznamenali pokles,“ uviedla sporiteľňa. Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky medziročne mierne poklesol a dosiahol úroveň 20,7 %.

Mierne sa medziročne zvýšili o 0,8 % na 137,3 milióna eur aj prevádzkové náklady. Súviselo to so skvalitnením služieb klientom, ale aj s nárastom personálnych nákladov.

Sporiteľňa ďalej uviedla, že banková daň sa medziročne zvýšila o 10,8 % na úroveň 14,8 milióna eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu bol vykázaný v odhadovanej výške 2,8 milióna eur. Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne zvýšil o 8,4 % na úroveň 0,9 milióna eur. Celková odvodová povinnosť banky je na úrovni 18,4 milióna eur. Celková kapitálová primeranosť banky bola na úrovni 17,2 %, čím výrazne prekročila zákonom stanovenú hranicu.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #zisk #Slovenská sporiteľňa