Zneužíva spoločnosť HP postavenie na trhu?

Podozrením z porušovania dominantného postavenia na trhu tromi firmami sa zaoberá Protimonopolný úrad. Dostal podnet, ktorý sa týkal nákupu tonerových náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a podobných zariadení v rámci verejných obstarávaní.

, 28.07.2018 10:00
HP Inc. Slovakia Foto: ,
Spoločnosť HP Inc. Slovakia čelí vyšetrovaniu zo strany Protimonopolného úradu SR.
debata (19)

Podnet, ktorý má redakcia k dispozícii, smeruje v prvom rade proti spoločnosti HP Inc Slovakia (HP SK) a tvrdí, že firma svojím konaním obmedzuje hospodársku súťaž alebo napomáha vytvárať podmienky na to, aby bola súťaž obmedzená. Spoločnosť HP reagovala, že podniká v súlade so slovenskými zákonmi.

Avšak podľa podnetu vraj existuje odôvodnené podozrenie, že spoločnosť HP Inc Slovakia, spoločnosť Pergamon a spoločnosť Clean Tonery uzatvorili dohodu, cieľom ktorej je obmedzenie súťaže vo vzťahu k viacerým verejným obstarávaniam. Na jej základe sa Pergamon a Celan Tonery mali údajne stať opakovanými a pravidelnými víťazmi vo viacerých verejných obstarávaniach.

Hovorkyňa Protimonopolného úradu Adriana Oľšavská denníku Pravda potvrdila, že úrad v tejto súvislosti vykonal neohlásené inšpekcie u niekoľkých podnikateľov. „Prešetrovanie v súčasnosti prebieha, avšak úrad počas prešetrovania neposkytuje bližšie informácie k danej veci,“ uviedla hovorkyňa.

Ako to na trhu funguje?

V podaní sa píše, že „vo vzťahu k uvedeným verejným obstarávaniam je možné pozorovať podozrivé konanie spoločnosti HP Inc Slovakia, s. r. o. (HP SK).“

Autor podnetu podrobne vykresľuje, ako podľa neho funguje distribučný systém, ktorý je predmetom jeho kritiky. Spoločnosť HP (Hawlett-Packart) je zástupcom výrobcu tlačiarní a tonerov do tlačiarní značky HP v Slovenskej republike a na jej území má vytvorený distribučný systém, ktorý sa nachádza na rôznych úrovniach výrobného reťazca. V podnete sa uvádza, že HP ako zástupca výrobcu dodáva tovary svojim distribútorom. HP SK údajne nedodáva tovar iným osobám, ako sú jeho distribútori, teda spoločnosť sama nedodáva tovar podnikateľom na veľkoobchodnej ani maloobchodnej úrovni reťazca.

Nedodáva svoje výrobky ani konečným zákazníkom, medzi ktorých sa radia aj verejní obstarávatelia. HP SK má pre územie Slovenska troch distribútorov, z ktorých hlavný je spoločnosť ED Systém. Ďalšími distribútormi sú LAMA Plus Slovakia a ASBIS SK. Títo traja oprávnení distribútori dodávajú potom tovar tzv. partnerom HP, prípadne iným osobám na veľkoobchodnej úrovni reťazca. Podávateľ podnetu menuje 18 firiem, ktoré podľa jeho informácií patria medzi partnerov HP. Distribútor podľa autora podnetu spravidla nepredáva tovar na maloobchodnej úrovni alebo konečnému zákazníkovi.

Partneri HP potom podľa neho dodávajú tovar maloobchodným predajcom alebo konečným zákazníkom. Medzi konečných zákazníkov je nutné zaraďovať aj verejných obstarávateľov. Spoločnosti na maloobchodnej úrovni reťazca spravidla verejným obstarávateľom tovar nedávajú. Verejným obstarávateľom teda dodávajú tlačiarne a tonery spravidla len partneri HP, tvrdí sa ďalej v podnete. Partneri HP ako účastníci distribučného systému nemôžu údajne tovar odoberať od iných osôb ako od zmluvných distribútorov. Partneri zároveň rovnako údajne nemôžu tovaru odoberať z iných krajín, pretože v iných krajinách existujú obdobné distribučné systémy ako v SR.

Distribútori z iných krajín majú rovnako, vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z distribučného systému, zákaz dodávať na naše územie.

Doplácajú na to daňovníci?

Na to, aby sa spoločnosť stala partnerom HP, musí spĺňať obratové plány a musí získať certifikáciu kvality a odborných znalostí. HP SK poskytuje viaceré úrovne partnerstva, a to závisí od objemu obratov a od objemov, ktoré partneri HP odoberajú. HP SK motivuje svojich odberateľov na väčšie odbery práve získaním vyššieho stupňa partnerstva. „K tomuto podotýkame, že aj keď partneri HP odoberajú tovar od distribútorov, ich partnerský vzťah je k HP SK, a nie k distribútorovi,“ uvádza sa v podnete.

Výhody, ktoré sú spojené s partnerstvom, ako napríklad poskytnuté zľavy, si partner HP potom vraj uplatňuje od HP SK, nie od distribútora, ktorý partnerovi HP len dodáva tovar. Tieto výhody si zároveň partner HP podľa podnetu uplatňuje u HP SK až po uskutočnení obchodu, teda dodávky, nie vopred.

Podnet upozorňuje na špecifikum trhu, ktorého predmetom sú tlačiarne a tonery do nich. Do zariadenia jednej značky totiž nie je možné použiť toner inej značky. Každá tlačiareň má špecifický druh toneru, preto ani z technického hľadiska nie je možné, aby do tlačiarne značky HP bol dodaný toner inej značky, napríklad Canon.

To znamená, že v prípade dopytu verejného obstarávateľa o tonery do tlačiarní či kopírovacích zariadení značky HP sa do súťaže môžu prihlásiť len spoločnosti, ktoré sú oprávnené dodávať tonery značky HP. A to sú spravidla len spoločnosti zaradené v jej distribučnom systéme. Verejní obstarávatelia totiž v rámci podmienok verejných obstarávaní definujú predmet dodávky vždy ako „originálne tonery určitého typu a značky“, čiže tonery pre konkrétne typy a značky tlačiarní.

Toto sa však pri nákupoch súkromných obstarávateľov nedeje, keďže tí nakupujú aj neoriginálne tonery, ktoré dosahujú rovnaké kvalitatívne normy ako originály, čiže v takomto prípade je možné pre tlačiareň HP dodať toner od inej spoločnosti ako HP. Verejní obstarávatelia zväčša uzatvárajú zmluvy na 2–4 roky, resp. do vyčerpania finančných limitov.

Podľa autora podnetu môžeme teda hovoriť o súkromnom a verejnom trhu, pričom asi 50 percent tlačiarní, kopírovacích zariadení alebo iných obdobných zariadení, ktoré využívajú verejní obstarávatelia, sú práve značky HP. Verejný sektor totiž vo veľkej miere nakupuje práve zariadenia značky HP, uvádza sa v písomnom obvinení.

Podnet upozorňuje aj na problém s vydávaním certifikátov kvality, ktoré sa zvyknú žiadať od uchádzačov vo verejnom obstarávaní – tie HP SK nevydáva mimo svojho distribučného rámca. „Čiže na to, aby mohla spoločnosť napríklad dodať tovar pre verejného obstarávateľa, ktorý si určil požiadavku preukázania originality a pravosti výrobkov, musí byť minimálne partnerom HP.

Podnikatelia, ktorí nie sú partnermi HP, takýto certifikát nedostanú, a to napriek tomu, že predávajú originálne výrobky HP kúpené z oficiálnej distribučnej siete HP,“ uvádza sa v podnete. Podnet tiež podrobne opisuje fungovanie zliav.

Podávateľ podnetu v závere zhrnul svoje výhrady nasledovne: „Všetky vyššie uvedené skutočnosti naznačujú, že vo vzťahu k trhu dochádza k obmedzovaniu až vylúčeniu súťaže formou zneužitia dominantného postavenia, resp. vertikálnych dohôd, čo má dopad na konečnú výšku ceny výrobkov, pri maximalizácii zisku spoločností, ktoré sa zúčastňujú na daných aktivitách, a to HP SK, Pergamon a Clean Tonery.“ Tým odôvodnil, prečo požiadal Protimonopolný úrad o prešetrenie.

Hrozí pokuta do 10 % z obratu

Spoločnosť HP Inc Slovakia na otázky Pravdy nereagovala. Denník Pravda sa obrátil na ústredie firmy HP v USA a prišla nasledovná odpoveď: “HP sa nemôže vyjadriť k špekuláciám. HP Inc. striktne koná v zhode so zákonmi krajiny, kde prebieha jej obchod a pracuje v najvyšších štandardoch obchodnej disciplíny. Naším záujmom je zásobovanie zákazníkov a obchodných partnerov produktmi a službami v najvyššej kvalite v súlade so slovenským právom,“ uviedla v mene spoločnosti Ekaterina Trofimova, hovorkyňa pre Izrael a Rusko s moskovskou adresou.

Branislav Strašifták zo spoločnosti Clean Tonery na otázku, či sa nechce k podnetu vyjadriť, reagoval, že „momentálne nie“. Podotkol len, že vyšetrovanie zatiaľ prebieha. Spoločnosť Pergamon na oslovenie nereagovala.

Ako sa uvádza v tlačovej správe Protimonopolného úradu, samotný fakt, že úrad uskutočnil inšpekcie, ešte neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Ak by sa však podozrenia potvrdili, úrad môže podľa zákona uložiť v takomto prípade pokutu do výšky 10 percent obratu podnikateľa za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

© Autorské práva vyhradené

19 debata chyba
Viac na túto tému: #HP #Protimonopolný úrad #verejné obstarávanie #toner
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy