Z II. piliera si penzisti prilepšili v priemere o 24,58 eura

09.07.2018 09:27

V minulom roku uzatvorilo aspoň jednu zmluvu o vyplácaní dôchodku z druhého piliera 487 sporiteľov. Aspoň raz o dôchodok zo systému starobného dôchodkového sporenia pritom vlani požiadalo 1 227 sporiteľov, pričom poisťovne vytvorili ponukové listy 1 157 účastníkom druhého piliera.

Sporitelia si tak počas minulého roka vybrali z ponúk a uzatvorili zmluvu približne v 42 % prípadov. Uvádza sa to v správe o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2017, o ktorej by mala v stredu rokovať vláda.

Zmluvy o vyplácaní dôchodku zo systému starobného dôchodkového sporenia bolo možné v minulom roku uzatvoriť v Allianz – Slovenskej poisťovni, v poisťovni Generali a v poisťovni Union. Dohodu o vyplácaní dôchodku tzv. programovým výberom, čo znamená postupné vyplácanie nasporenej sumy priamo z osobného dôchodkového účtu, mohol sporiteľ po splnení zákonom stanovených podmienok uzatvoriť v každej zo šiestich existujúcich dôchodkových správcovských spoločností.

„Rozdelenie zmlúv medzi poisťovne a dôchodkové správcovské spoločnosti bolo v roku 2017 približne 6:1 v prospech poisťovní,“ uvádza sa v správe. Medzi poisťovňami v počte uzatvorených zmlúv jasne viedla poisťovňa Union, kde bolo uzatvorených 329 zmlúv, za ňou bola poisťovňa Generali s 86 zmluvami a nakoniec poisťovňa Allianz so 16 zmluvami.

„Dopyt po dôchodkoch ponúkaných poisťovňou Union nie je prekvapivý, nakoľko ponúkala vo väčšine prípadov vyššie dôchodky ako ostatné dve poisťovne,“ upozorňuje ministerstvo práce a sociálnych vecí. Poisťovňa Union ponúka vyššie dôchodky z dôvodu, že počítala s vyšším garantovaným výnosom (0,9 %) ako poisťovňa Generali (0 %). Čím vyšší garantovaný výnos pritom poisťovňa pri výpočte dôchodku používa, tým vyšší dôchodok by mala sporiteľovi ponúknuť v prípade, že sa ostatné skutočnosti nezmenia.

Rezort práce však upozorňuje na to, že reálne poisťovňa môže dosiahnuť aj vyšší alebo nižší ako garantovaný výnos. Ak však poisťovňa dosiahne vyšší ako garantovaný výnos, je na základe zákona povinná minimálne 90 % z tohto „nadvýnosu“ poberateľom dôchodku prerozdeliť. „V roku 2016 dosiahli vyššie ako garantované zhodnotenie všetky poisťovne pri produkte doživotného dôchodku a poisťovňa Union aj pri produkte dočasného dôchodku, ktorý ako jediná ponúka,“ tvrdí ministerstvo.

Najpopulárnejším z poistných produktov bol v minulom roku doživotný dôchodok bez pozostalostného krytia a bez zvyšovania, ktorý začalo poberať 247 sporiteľov, teda 51 % sporiteľov s aspoň jednou uzatvorenou zmluvou. Priemerná výška tohto doživotného dôchodku, ktorý začali poisťovne vyplácať v roku 2017, dosiahla 24,58 eura.

Od začiatku februára tohto roka dostala približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri. Možnosť výberu aspoň časti nasporenej sumy dostali tí sporitelia, ktorých súčet súm všetkých poberaných dôchodkov, vrátane doživotného dôchodku z druhého piliera, je vyšší, ako je priemerný mesačný starobný dôchodok z prvého penzijného piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004. V tomto roku ide o sumu 432,40 eura.

V najbližších troch rokoch sa má podľa odhadu rezortu práce a sociálnych vecí vďaka tejto zmene rozšíriť možnosť výberu formy vyplácania dôchodkových úspor približne 6,5 tisíca sporiteľom. Počet sporiteľov, ktorým sa nerozšíri možnosť výberu formy vyplácania ich dôchodkových úspor, ministerstvo v nasledujúcich troch rokoch odhaduje na približne 6,4 tisíca ľudí. Približne 4,1 tisíca osôb pritom bude musieť čerpať nasporené prostriedky formou doživotného dôchodku a zhruba 2,3 tisíca sporiteľov nebude mať dostatočnú nasporenú sumu na kúpu doživotného dôchodku, a preto si bude môcť úspory z druhého piliera vybrať.

Priemerná mesačná suma starobného dôchodku z prvého piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004, sa bude určovať vždy k 30. novembru kalendárneho roka a bude platiť celý nasledujúci rok. Sociálna poisťovňa bude tento údaj zverejňovať na svojej internetovej stránke. Prvýkrát tak poisťovňa urobila 1. februára tohto roka, kedy stanovila priemernú sumu starobnej penzie k 30. novembru 2017, vzťahujúcu sa na rok 2018. Ide o už spomínanú sumu 432,40 eura.

#dôchodok #II. pilier
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku