Zamieri obchvat Zvolena do mesta?

Trasa obchvatu Zvolena na rýchlostnej ceste R2 nie je definitívne známa. Diaľničiari preferujú severný variant v blízkosti Sliača. Sami však priznávajú, že ak by mala štvorprúdovka ohroziť podzemné vody, tak trasu prehodnotia. V takom prípade by obchvat mal zamieriť priamo do mesta, pričom časť obchvatu by viedla tunelom popod existujúcu cestu prvej triedy I/16.

29.06.2018 06:00
debata (73)

"Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na dokumentáciu pre územné rozhodnutie a dokumentáciu pre stavebný zámer. Predmetom súťaže je severný variant na základe záverov štúdie realizovateľnosti spracovanej v marci 2017. V prípade, že sa v rámci realizácie hydrogeologického prieskumu počas spracovania projektovej dokumentácie preukáže ohrozenie prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej, pristúpi Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a ministerstvo dopravy k prehodnoteniu variantu vedenia rýchlostnej cesty v tomto úseku,“ informuje hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Obchvat Zvolena na rýchlostnej ceste R2 stále... Foto: Zdroj: NDS
Obchvat Zvolena Obchvat Zvolena na rýchlostnej ceste R2 stále nepozná svoje finálne trasovanie.

Mesto Sliač dlhodobo nesúhlasí so severným trasovaním rýchlostnej cesty R2. Alternatívnou možnosťou bolo trasovanie štvorprúdovky priamo cez Zvolen prostredníctvom estakády. "V rámci spracovania štúdie realizovateľnosti (2017) bola najprv preverená možnosť vedenia trasy cez mesto Zvolen na mostných objektoch, ale nebola ďalej rozpracovaná z dôvodu hlukovej záťaže veľkej časti obyvateľov sídliska Sekier,“ dodáva Michalová.

Zvolen chce obchvat cez Sliač

Následne bol navrhnutý variant, ktorý využíva už existujúci koridor cesty prvej triedy I/16. V úseku od hotela Tenis až po areál Bučiny má obchvat viesť pod povrchom priamo pod cestou I/16. S týmto riešením však nesúhlasí mesto Zvolen.

"Tento variant by znamenal, že nám tranzitná doprava aj naďalej ostane v meste, akurát v istom úseku bude prevedená tunelom popod Lučeneckú cestu. Nerieši znečisťovanie životného prostredia, obávame sa dokonca, že pri prípadnej výstavbe by museli byť zbúrané niektoré objekty. Takéto trasovanie nevyrieši ani problém zaťaženia centra mesta vozidlami prechádzajúcimi v smere Banská Bystrica – Detva,“ povedala Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen.

Primátorka považuje za najideálnejšie trasovanie obchvatu severným variantom. Obchvat vedúci priamo cez mesto by podľa nej neodklonil tranzitnú dopravu z trasy Banská Bystrica – Detva. Aktuálne si vodiči na tejto trase skracujú cestu priamo cez cestné komunikácie v centre mesta. Ak bude severný variant odmietnutý, diaľnica môže viesť buď cez mesto, alebo tunelovými variantmi južne od Zvolena. "Dopravná vyťaženosť Lučeneckej ceste je taká veľká, že obyvatelia sídliska Sekier musia neraz čakať desiatky minút, aby sa mohli dostať von zo sídliska, čím sa stávajú prakticky odrezaní od mesta,“ dodáva Balkovičová. V hre sú stále aj dva južné varianty, ktorými by obchádzali Zvolen prostredníctvom tunelov v blízkosti Pustého hradu.

Podľa predbežných investičných nákladov vychádzajúcich zo štúdie realizovateľnosti a z dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie je najlacnejším variantom severná trasa. Štvorprúdovka dlhá 10,77 kilometra má podľa odhadov stáť 305,42 milióna eur.

Mesto zaťažuje denne 30-tisíc áut

Trasa vedúca cez mesto môže byť dlhá 11,2 kilometra s celkovými investičnými nákladmi 378,53 milióna eur. V tomto prípade má byť tunel pod Lučeneckou cestou dlhý 1 300 metrov. Kratší z južných variantov má dosiahnuť celkovú dĺžku tunelov 2 783 metrov pri dĺžke úseku 11,44 kilometra. Odhadované náklady tohto variantu dosahujú 485,4 milióna eur. Jeho trasa však vedie aj popod zastavané územie.

Najdrahším posudzovaným variantom je južný tunelový variant, ktorý má obísť aj vodnú nádrž Môťová z južnej strany. Celková dĺžka tunelov pre tento variant dosahuje 5 433 metrov. Diaľničiari odhadujú, že úsek by bolo možné postaviť za 604,2 milióna eur.

Primátor mesta Sliač Daniel Dunčko v druhej polovici minulého mesiaca informoval, že právna kancelária mesta plánuje podať podnet na prokuratúru, prípadne na Ústavný súd k zákonnosti postupu pri príprave realizácie tejto stavby.

Na výstavbu obchvatu Zvolena bude štát musieť vyčleniť finančné prostriedky. V minulosti boli alokované prostriedky na výstavbu projektu z eurofondov. Tie sa kvôli nezhodám o trasovanie stavby presunuli na iné úseky.

Priamo cez Zvolen prechádza hlavný ťah smerom na Lučenec a Rožňavu. Vodiči sa cez Zvolen môžu južnou trasou dostať až do Košíc. Priamo cez mesto podľa celoštátneho sčítania z roku 2015 denne prechádza 30-tisíc automobilov.

© Autorské práva vyhradené

73 debata chyba
Viac na túto tému: #rýchlostná cesta #obchvat #Zvolen #trasa #rýchlostná cesta R2 #obchvat Zvolena